A great deal of nghĩa là gì

– Many hoặc much thường đứng trước danh trường đoản cú. Many đi với danh từ bỏ đếm được và much đi với danh từ ko đếm được:

Example : She didn’t eat much breakfast.

Bạn đang xem: A great deal of nghĩa là gì

(Cô ta không bữa sáng nhiều)

There aren’t many large glasses left.(Không còn sót lại những ly lớn).

– Tuy nhiên much of rất có thể đi với tên tín đồ cùng tên địa danh:

Example: I have seen too much of Howard recently.(Gần trên đây tôi hay gặp mặt Howard)

Not much of Denmark is hilly.(Đan mạch không có mấy đồi núi)

– Many/much of + determiner (a, the, this, my… ) + noun.

Example: You can’t see much of a country in a week.

(Anh cần yếu biết những về một nước trong khoảng 1 tuần đâu.)

– Many cùng much dùng nhiều trong câu phủ định và câu nghi ngờ, trong câu xác định hoàn toàn có thể cần sử dụng những nhiều loại từ bỏ khác ví như plenty of, a lot, lots of… để sửa chữa thay thế.

Example: How much money have you got? I’ve got plenty.He got lots of men friends, but he doesn’t know many women.

– Tuy thế vào giờ đồng hồ Anh, much cùng many vẫn được dùng thông thường trong câu xác minh.

Example: Much has been written about the causes of unemployment in the opinion of many economists.

– Much cần sử dụng nlỗi một phó từ (much đứng trước cồn từ nhưng lại đứng sau very cùng sau cấu trúc đậy định của câu):

Example: I don’t travel much these days. (much = very often)

I much appreciate your help. (much=highly)

– Much too much / many so many (để nhận mạnh) sử dụng hòa bình sau mệnh đề chính, trước danh từ mà lại nó vấp ngã ngữ.

Example: The cost of a thirty-second commercial advertisement on a television show is $300,000, much too much for most business.

– Many a + singular noun + singular verb: Biết từng nào.

Example: Many a strong man has disheartened before such a challenge.(Biết bao phái mạnh trai tnỗ lực khiếu nại sẽ nản chí trước một thách thức nhỏng vậy)

– Many’s the + smt that / sb who + singular verb

Example: Many’s the student who couldn’t follow the post-graduate courses at universities & colleges under the pressure of money.(Biết bao nhiêu sinch viên dường như không thể theo học tập các ngôi trường ĐH với CĐ vì thiếu hụt chi phí.

2. Phân biệt alot/ lots of/ plenty/ a great giảm giá cùng với many/ much 

– Các thành ngữ bên trên đều phải sở hữu nghĩa tương đương cùng với much/ many (nhiều) cùng most (đa phần). A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ a large number of/ much/ many (formal).

– Không tất cả khác biệt gì mấy thân a lot of và lots of. Chủ ngữ chủ yếu sau hai thành ngữ này đã đưa ra quyết định bài toán chia đụng tự.

a lot of | uncountable noun + singular verblots of | plural noun + plural verb

Example: A lot of time is needed khổng lồ learn a language.

Lots of us think it’s time for an election.

– Plenty of được sử dụng phổ biến vào informal English.

Example: Don’t rush, there’s plenty of time.

Plenty of shops take checks.

– A large a mount of = a great giảm giá khuyến mãi of + non-count noun (formal English)

Example: I have sầu thrown a large amount of old clothing.

Mr Lucas has spent a great giảm giá of time in the Far East.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Internal Medicine Là Gì, Điều Trị Nội Khoa Là Gì

– A lot cùng a great deal có thể được dùng làm phó từ cùng địa chỉ của chính nó là ở cuối câu.

Example: On holiday we walk và swim a lot.

The gorvernment seems to lớn change its mind a great giảm giá khuyến mãi.

3. More và most

– More + noun/noun phrase: sử dụng nlỗi một định ngữ

Example: We need more time.

More university students are having to lớn borrow money these day.

– More + of + personal/geographic names

Example: It would be nice to see more of Ray and Barbara.

– More of + determiner/pronoun (a/ the/ my/ this/ him/ them…)

Example: He is more of a fool than I thought.

– One more/ two more… + noun/ noun phrase

Example: There is just one more river khổng lồ cross.

Nhưng đề nghị cần sử dụng cardinal number (số đếm) + noun + more (Five dollars more) nếu như more mang nghĩa mặt khác.

Example: He has contributed $50, and now he wants khổng lồ contribute $50 more.

– Most + noun = Đa phần, nhiều số

Example: Most cheese is made from cow’s milk.– Most + determiner/ pronoun (a, the, this, my, him…) = Hầu hết…

Example: He has eaten 2 pizzas and most of a cold chicken.

– Most cũng được cần sử dụng chũm đến một danh tự, giả dụ làm việc bên trên, danh từ hoặc chủ ngữ đó đã được nhắc đến.

Example: Some people had difficulty with the lecture, but most understood.

– Most + adjective sầu Khi có nghĩa very (ko phổ biến)

Example: That is most kind of you.

4. Long & (for) a long time

– Long được dùng trong câu hỏi và câu phủ định.

Example: Have you been waiting long?

– (for) a long time sử dụng trong câu khẳng định

Example: I waited for a long time, but she didn’t arrive sầu.

– Long cũng khá được sử dụng trong câu xác minh Khi đi với: too, enough, as, so

Example: The meeting went on much too long.

– Long before (thọ trước khi)/ long after (trường tồn khi)/ long ago (cách đó vẫn lâu)

Example: We used lớn live in Paris, but that was long before you were born.

– Long với vai trò phó từ phải để sau trợ cồn trường đoản cú, trước rượu cồn từ chính:

Example: This is a problem that has long been recognized.

– All (day/ night/ week/ year) long = trong cả cả…

Example: She sits dreaming all day long

– Before + long = Ngay bây giờ, chẳng bao lâu nữa

Example: I will be back before long

– Trong câu lấp định for a long time (đã thọ, trong một thời hạn dài) không giống với for long (nđính thêm, ko lâu năm, chốc lát)

Example She didn’t speak for long.

Xem thêm: Hướng Dẫn Crack Camtasia Studio 8.6, Tải Camtasia Studio 8

Trên đấy là phân biệt thân Much, More, A lot of, Lots of và các bí quyết sử dụng đặc biệc. Hi vọng phần ngữ pháp cho tất cả những người mất gốc này để giúp ích chúng ta trong câu hỏi ôn thi TOEIC. Quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể coi phần nhiều phần ngữ pháp mất nơi bắt đầu không giống tại đây.