Accept nghĩa là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Accept nghĩa là gì

*
*
*

accept
*

accept /ək"sept/ nước ngoài động từ dìm, gật đầu đồng ý, chấp thuậnto lớn accept a proposal: đồng ý một đề nghịto accept a present: nhấn một món quàto lớn accept an invitation: nhấn lời mời thừa nhậnto accept a truth: xác nhận một sự thật đảm nhận (các bước...) (tmùi hương nghiệp) Chịu đựng trách rưới nhiệm về; dấn thanh toán (hoá 1-1, hối phiếu...)
nghiệm thunhậnaccept as is: sự gật đầu nlỗi hiện nay thờilớn accept: chấp nhậnquá nhậnLĩnh vực: toán thù & tinkhông chưng bỏaccept as issự thực hiện như hiện tại thờito acceptlấyto lớn acceptnhậnđồng ý (hối hận phiếu)nhậnaccept a clayên (khổng lồ...): dấn bồi thườngaccept an offer (khổng lồ...): đồng ý một giá chỉ chàoaccept an order (lớn...): chào đón một 1-1 đặt hàngauthority lớn accept: thư ủy quyền nhấn trả (hối phiếu)refusal to lớn accept: từ chối nhận trả hối hận phiếudìm trảauthority khổng lồ accept: thư ủy quyền dấn trả (hối hận phiếu)refusal to lớn accept: phủ nhận dấn trả ăn năn phiếutiếp nhậnaccept an order (to lớn...): mừng đón một 1-1 đặt hàng

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): acceptance, accept, acceptable, unacceptable, accepted, acceptably, unacceptably


*

*Xem thêm: Điều Lý Thú Về Cái Lọng Là Gì ? Nghĩa Của Từ Lọng Trong Tiếng Việt

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

accept

Từ điển Collocation

accept verb

1 take/receive

ADV. gladly, graciously, gratefully, willingly She graciously accepted my apology. | reluctantly

VERB + ACCEPT be glad lớn, be happy lớn | be reluctant to lớn, be unwilling lớn | be unable to lớn I am unfortunately unable khổng lồ accept your kind invitation.

PREP.. from I accepted the gift from my sister.

2 agree/admit

ADV. readily Some people readily accept that they may have sầu to lớn pay for medical treatment. | fully

VERB + ACCEPT be happy to, be prepared to lớn, be ready to, be willing khổng lồ | be reluctant khổng lồ, be unwilling to lớn | be unable khổng lồ, refuse lớn | can/cannot, could (not), will/won"t, would (not) The university cannot accept responsibility for items lost or stolen on its premises. | be forced to

PHRASES be commonly/generally/universally/widely accepted It is generally accepted that people are motivated by success.

Từ điển WordNet


v.

consider or hold as true

I cannot accept the dogma of this church

accept an argument

react favorably to; consider right and proper

People did not accept atonal music at that time

We accept the idea of universal health care

receive (a report) officially, as from a committeebe sexually responsive khổng lồ, used of a female domesticated mammal

The cow accepted the bull
Xem thêm: Cách Giảm Dung Lượng File Excel Cực Hiệu Quả, Cách Giảm Dung Lượng File Excel

English Synonym & Antonym Dictionary

accepts|accepted|acceptingsyn.: adopt approve believe sầu consent lớn decline refuse reject

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học trường đoản cú | Tra câu