Accustomed to là gì

Not being accustomed to this delay in everyday conversation, you may find yourself talking at the same time as the other person.

Bạn đang xem: Accustomed to là gì


Không thân quen bị lừ đừ điều này trong những cuộc rỉ tai hằng ngày, chúng ta có thể phân biệt là nhiều người đang nói đồng thời với những người tê.
At first, these Witnesses felt hesitant & somewhat nervous because of being accustomed to preaching in more formal settings, as from house to lớn house.
Lúc trước, những Nhân-chứng này cảm thấy lần chần cùng hơi hồi vỏ hộp vị sẽ quen rao giảng theo lối thỏa thuận, nhỏng đi từ đơn vị này sang trọng công ty tê.
He adds: “Being accustomed to talking with my parents at mealtimes also helped me khổng lồ feel comfortable talking with them when I needed help with more serious matters.”
Instead of being accustomed to filling space with busyness, he took a hammer và chisel & hacked away at a piece of marble khổng lồ reveal the figure within.
Ttốt sơn từng vùng theo hay lệ, khá gian nan, anh ta sử dụng một chiếc búa và dòng đục, đục một miếng cẩm thạch để thấy các họa tiết thiết kế bên trong.
Tiếng chị em đẻ, phương pháp phục mức độ, phép lịch lãm cùng thức ăn uống của họ có lẽ rằng không phải điều nhưng anh chị quen thuộc.
Only later, when she had grown somewhat accustomed to everything -- naturally there could never be any talk of her growing completely accustomed to it -- Gregor sometimes caught a comment which was intended to lớn be friendly or could be interpreted as such.
Chỉ trong tương lai, lúc cô vẫn cải tiến và phát triển phần như thế nào thân quen cùng với tất cả hầu như trang bị tự nhiên và thoải mái gồm không bao giờ có thể được ngẫu nhiên nói chuyện tăng thêm của cô ý trọn vẹn quen cùng với nó - Gregor đôi lúc phát hiện một bình luận được dự định được thân thiết hoặc có thể được hiểu điều đó.
In the 300 years of colonial rule, the criollos had been accustomed lớn being semi-autonomous with the governor-general, who was the only Spaniard (peninsulares) government official.
Trong 300 năm giai cấp của thực dân, Criollos đang thân quen cùng với việc phân phối từ trị cùng với tổng đốc là fan Tây Ban Nha chỉ (peninsulares) ngơi nghỉ các hòn đảo.
At last, he emerged with his hat very much dented and crushed down over his eyes, & began creaking & limping about the room, as if, not being much accustomed to boots, his pair of damp, wrinkled cowhide ones -- probably not made lớn order either -- rather pinched and tormented hlặng at the first go off of a bitter cold morning.
Cuối cùng, ông xuất hiện cùng với chiếc mũ của mình đang sứt mẻ cùng xay nát tương đối nhiều bên trên hai con mắt của bản thân mình, cùng bước đầu ọp ẹp và khập khiễng về chống, như thể, rất hiếm quen cùng với Việc khởi động, cặp của mình không khô thoáng, những người domain authority trườn nhăn - hoàn toàn có thể không được thực hiện nhằm một trong nhị - chũm vị bị chèn lấn và dày vò anh ta đi trước tiên tắt của 1 trong các buổi sáng nóng sốt.
2 Be Adaptable: The apostle Paul was accustomed to going first of all to the synagogue to preach to the Jews và proselytes.
2 Hãy linh động: Sứ thiết bị Phao-lô có thói quen là thứ nhất đi đến những bên hội để rao giảng cho những người Giu-nhiều với tín đồ cải đạo (Công 14:1).
Because of this dog"s ability to bond strongly with his master, training should only be started once the Mioritic puppy is already accustomed to the owner/trainer.
Bởi bởi năng lực của kiểu như chó này là liên kết chặt chẽ với chủ nhân của nó, bài toán đào tạo và huấn luyện nên làm được ban đầu Khi con chó con Mioritic Romania đang quen cùng với chủ cài đặt / đào tạo và huấn luyện viên của nó. ^ “Breed standard” (PDF).
Emden geese that are accustomed to their owners presence don"t mind being in cđại bại proximity but tkết thúc to keep their distance.

Xem thêm: Chia Sẻ Key Camtasia Studio 2021, Camtasia Studio 9 Crack With Serial Key


Ngỗng Emden vẫn quen thuộc với sự hiện hữu của công ty cài của chúng không nhớ ngơi nghỉ ngay sát tuy nhiên tất cả xu hướng giữ lại khoảng cách.
He did not know that when she first saw hyên ổn she spoke to him as she would have sầu spoken to a native sầu, và had not known that a cross, sturdy old Yorkshire man was not accustomed to salaam to his masters, và be merely commanded by them to bởi vì things.
Ông chần chừ rằng Khi cô lần đầu tiên bắt gặp anh, cô vẫn rỉ tai với anh nhỏng cô vẫn nói quê nhà, cùng đang không hiểu được, qua fan bọn ông trẻ trung và tràn trề sức khỏe cũ Yorkshire dường như không quen thuộc với Salaam với chủ của bản thân mình, và được chỉ đơn thuần là chỉ đạo của mình để làm đầy đủ việc.
Capable elders who are accustomed to juggling a number of weighty assignments may be somewhat reluctant to delegate authority to others.
Những trưởng lão có công dụng quen đảm nhiệm một trong những trọng trách liên hệ thể khá miễn cưỡng ủy quyền cho người khác.
Barter can be difficult because many people are not accustomed to doing it và it "s hard to find someone who wants the service or goods you have to offer in exchange for the what another person is selling .
Việc hội đàm thể khó khăn bởi vì không ít người dân ko quen tiến hành cùng cạnh tranh tìm kiếm thấy bạn mong mỏi mặt hàng hoá hoặc các dịch vụ bắt buộc đưa ra để thay đổi mang mặt hàng hoá hoặc dịch vụ của fan khác hiện tại đang bán .
“When evening falls,” he said, “you are accustomed to say, ‘It will be fair weather, for the sky is fire-red’; & at morning, ‘It will be wintry, rainy weather today, for the sky is fire-red, but gloomy-looking.’
Giê-su nói: “Lúc giờ chiều đến, thì những ngươi nói rằng: Sẽ giỏi trời, bởi vì ttách đỏ. Còn nhanh chóng mai, thì các ngươi nói rằng: Hôm ni sẽ có cơn dông, vì ttránh đỏ với mờ mờ.
Sea lions are particularly intelligent, can be trained to perform various tasks & display limited fear of humans if accustomed to them.
Sư tử đại dương California đặc biệt quan trọng hoàn hảo, có thể được đào tạo và giảng dạy để tiến hành những nhiệm vụ khác nhau cùng không nhiều hại con tín đồ giả dụ quen biết.
Jesus said to some Jews: “When evening falls you are accustomed to say, ‘It will be fair weather, for the sky is fire-red’; & at morning, ‘It will be wintry, rainy weather today, for the sky is fire-red, but gloomy-looking.’
Chúa Giê-su nói với một số người Do Thái: “lúc giờ chiều đến, thì các ngươi nói rằng: Sẽ tốt ttránh, do trời đỏ. Còn sớm mai, thì các ngươi nói rằng: Hôm nay sẽ có cơn dông, vị ttránh đỏ và mờ mờ.
In reply he said to them: ‘When evening falls you are accustomed to say, “It will be fair weather, for the sky is fire-red”; & at morning, “It will be wintry, rainy weather today, for the sky is fire-red, but gloomy-looking.”
Nhưng Ngài đáp rằng: Lúc buổi chiều đến, thì những ngươi nói rằng: Sẽ tốt ttách, vì ttách đỏ. Còn sớm mai, thì những ngươi nói rằng: Hôm ni sẽ sở hữu được cơn dông, vày trời đỏ và mờ mờ.
" But your recompense, my dear Francis, would consist in the unrivalled opportunities you would have, as my secretary, to gain experience, khổng lồ accustom yourself to the intricacies of political life, to -- in fact, you would be in an exceedingly advantageous position. "
" Nhưng sự tưởng ttận hưởng, Francis thân tình của tôi, vẫn bao gồm các vô địch thời cơ các bạn sẽ bao gồm, nlỗi thỏng cam kết của tớ, để sở hữu được tay nghề, quen mình để số đông tinh vi của cuộc sống bao gồm trị cuộc sống thường ngày, trong thực tiễn, bạn sẽ được một địa chỉ rất là dễ dàng ".
These wide swings of fortune are something to which the Pakistanis have become accustomed, and they recognise that, whatever the provocation, the relationship with the United States has too much potential benefit khổng lồ be discarded lightly.
Những sự khác biệt to lớn mập vào tình dục này là sản phẩm công nghệ mà lại fan Pakistan vẫn thân quen thuộc, và họ thừa nhận rằng, mặc dù có sự bất đồng như thế nào chăng nữa, mối quan hệ với Hoa Kỳ tất cả rất nhiều tiềm năng để có thể bị xem dịu.
Stray dogs, rather than animals accustomed to living in a house, were chosen because the scientists felt they would be able to tolerate the rigorous and extreme stresses of space flight better than other dogs.

Xem thêm: Tìm Hiểu Lưỡi Bị Trắng Là Biểu Hiện Của Bệnh Gì ? Cách Điều Trị Thế Nào?


Những bé chó đi lạc, nỗ lực vị mọi loài vật quen sinh sống vào một khu nhà ở, được lựa chọn vì những nhà công nghệ Cảm Xúc chúng có thể chịu đựng được phần nhiều stress khắc nghiệt cùng rất đoan của chuyến bay vào ngoài hành tinh tốt rộng hồ hết bé chó khác.
We are not accustomed to speaking of women having the authority of the priesthood in their Church callings, but what other authority can it be?
Chúng ta không quen nói về việc những thanh nữ tất cả thđộ ẩm quyền của chức bốn tế trong dùng cho kêu gọi của mình vào Giáo Hội, nhưng mà điều này hoàn toàn có thể được thẩm quyền làm sao khác?