Bác Sĩ Hư Hong Em Yêu Anh Truyện One

Chương thơm 80: Tại sao lại cứ đọng là anh ta chứ đọng Hạ Nhược Vũ đang không thể cười cợt được nữa: “Phương thơm, cậu ra nói với những người cơ rằng, anh ta đi trước đi, tồi tớ new đi ra” Có cần sử dụng đầu ngón ngán để suy xét cũng biết cậu Hải bảo lãnh mang lại bọn chúng ta kia, ko kể Mạc Du Hải cũng sẽ không tồn tại thêm ai nữa. Tại sao cđọng phải là anh ta, mang đến dù là Hàn Công Danh cô cũng hoàn toàn có thể nhịn được. Đọc full trên “Tại sao chứ?” Trần Hạ Thu Phương gồm chút nặng nề hiểu hỏi, đột nhiên biết rõ, trên mặt cấp thiết tin nổi: “Là bác sĩ prúc khoa cơ sao?” “Ừ? Cô cười khổ đồng ý. Trần Hạ Thu Pmùi hương đồng tình nói: “Người ta cũng đang đi vào phía trên bảo lãnh cậu rồi, cậu cảm giác anh ta có thể không nhận thấy bạn mà hoàn toàn có thể đi không?” Không còn giải pháp như thế nào khác, cô chỉ hoàn toàn có thể đi cùng bạn tốt, vậy đô của chính mình mà lại đi ra bên ngoài. Đợi cả một trong những buổi chiều và tính nửa khoảng buổi tối, từ đầu đến chân số đông phờ phạc, áo xống bên trên tín đồ cũng nhàu nát, y như một người ghen tuông nạn vậy, chưa tính còn tồn tại bao nhiêu hổ ngươi nữa. Ngoài cửa, dưới ánh đèn sáng vàng vọt, gồm một cái. Maybach vẫn lặng lẽ âm thầm đậu sinh sống đấy, chú ý đại dương số xe cho nên xe trong gara biệt thự cao cấp. Hạ Nhược Vũ chỉ có thể kéo Trần Hạ Thu Phương thơm đi qua. ********** Truyen.one xin reviews tới bạn đọc truyện   **********   “Con bà mẹ nó, Vũ à, chưng sĩ phụ khoa mà tài xế sang như thế sao?” Trần Hạ Thu Phương thơm sinh sống mặt canh tốt giọng hỏi Mẹ ơi đấy là chiếc Maybach phiên bạn dạng số lượng giới hạn đấy, cả mẫu tỉnh thành này có lẽ rằng đang không tìm kiếm được dòng thứ hai đâu. Đọc full trên Cô bất lực nói: “Lẽ nào cậu không để ý cho anh ta bọn họ gì sao?” Họ gì? Không cần là chúng ta Mạc sao? Có gì khác chứ? Đợi đã, chúng ta Mạc, là gia đình giàu duy nhất thị trấn, cũng chính là bọn họ Mạc, lẽ như thế nào chưng sĩ phụ khoa này là

Bạn đang xem: Bác sĩ hư hong em yêu anh truyện one

ZWRrmWKLm4Py6rxyDOvsH9g30Nci4UmOnIrYbDuCfbGS6JaP/TynxkBeJqpczO+zfjbXdNJcklcDaZQtbz9ZpsNYgzc1lbxo3GU8pW812f28qnzbdWAEpQK4bITlSvsWbU4AZ1EoRINspAQtQk/9+F2OhLg5zN3qoOxnnoVzPI+0i/9mCZJHO6xtHSpl3tytvdXSntHPP2BxXs15z+87DDSc+V+Yqig9SL8/DE2mnwjyYeevB/PAV4GkQTN0oovGQx0VStwbn7u1RrozYUPdZ14YLUJj9Y7zoLF1/QdgVZlcw3io3cJMKpYaEp9LmErHNHgm1ty4T2KYjj82U4pjoqAl+kzBz/jiQsoDSZzaXDD3VcnEkmCLCdaJJft3jaqfxO3UICPcVcNNTvECBj/8yneCIW2mlSPT8Eg5Y0kFN2ZneCL4wIkmAtVM/L7+RSCk1g2sRdDa9HJS2ZIEhx/WDnCYQzYp/ZYBwWR7gcYNM2YZdNArDDjaqoYA1oSdskfsIB9RsgAzEVP+GKAUdpMb9i+yvPRNMFaZT02uOHBmJmwsGpP/JFSj7RxGw56JatX+IZ8kyEgkag/p9rnRcLf3k7mhnvae4CpYgAxaKRDO3Gek7l/nnvXlXwb3qvCtFjk4nr2qu+M5OSrNMtcY0DkGkR2J2iNd8wdnvlI481fKPlGE+lwo9N4CNo/27gEMQd3zQhLxLeTvXotijbg4te9v8+FF96WOgE4+Aj9wmrBXYk4tQHMxIBtDi4QaoRcgWfbvXXJw6HP+zQyDF2Gzn+fylswxA+6sAp3OFkfajZCzxJZcAkE+zixE9wibDN/xxIcXSHjRbGZ3QZ3p90PANRYQJwgr46jRpBVwos0eBstHFUxd3MfI1XjNBy0KtE1dZyV3Ijd3WvDguWI3rRnNbnbFkajwugmXvuoa2+mlYFc0gnjCtm5vi9KpujakIz5lXffN3QK0/+2IzEtSDUkZDMgVYWRAThEPBxxKbT8aPGvEbol8iz2bf5Q8QVgYMwdWyCgw0M4gHwPzlQO05g3j0lRVWrE4Q/U1nf1VJBjpCtofJVvXV5kXq0OifyhTx7NSTSN+/nN5tzWIVrZAnvgumFfJCg4r2dYOltPbdY04pVYgNSz61brXSyiqiFrwgjGTKoOdgBzIQ34nMEWkrurWD49fU4S407HclIWHv1Xt/IdAvQe6tGRNGEaA2K+j+xgUmyEbedGYBH3//L1Vr2jj95NZu2iUUkXGRuEVJ2V6+rjRblhE6s367wJ0xqsN4k9eiRvMGQv8KHO5lVTp9uufKN1WaS+UipLAueK2723Jdfi54EHZsUjI9xi/CwrhCbJ97UnWzRwEaclHkPRfYSeOSdsAB90S/dLn38qfhY9rIqMl/I9AFnt5m+pac2YEcPWfH8CDX4nXkhGjPh9/vWICHkJ/mAqX0XiQG0SOqcgOCiw29q1y9eMFjlTpQuf39MjjYA+Cf2oYXcWBe54crlX9UIRZszoHTXzAaiLBOmWcSiB4FL4eugRtf8oyEMPQ2hEt95PrAyl5T3jkMhxUsL1yZKANpFzJn9FU9UqUyYaQmBImBIJSDCLGaoWdN1NdqE3FUgIoWINZTuwFyPXdduIFHWC7apEpefcpa3U9uyuSNXCQlkhnx3URZJDByNIJJ/ilVPC66I6VQfthfoZZltrKZPg39tIxolBHlIw7GC1VPO+kJAGcTxbDAHY89Q9kr4MVrbKvfLGYHUpT2boJR4/xRajUrV3njFLDOwY587VfYnoL4hdqCloXxx4vZ1bcizGOujv/Q/QJUo7o/QH916tAEPYxEBvgxFoEgl8WO2vY7ES0eAZQ0e6rKDyPc7W7JWV/qfC2KQxLVTOD4goXQcHib/hwq9IE6ArfPO8q3zFJrmb+E8EFdPhZVIum3QvtZ0yjdSM7ss+TmzDdvPOVkwBxCQeAKBqPKwh04HAUKvD4OpUgg+ZwokTr3ioSZ5A47j4B0+aWH+k0zfClXl3nfgvjPevVgaAxmJm3WgEFw8xAaIph/Ca8NuP74YmNQcEmekK88VYfYrBDO0XtV5SQkIpqWVhHi1WTdpCn5IHsTwEbT0VZnLyscn4I3n/krBt9oY3k8lE5C+4BypJNtXiH9C24Q3ExxX0Ep4JErUVw0e62IS/L44proZW6CYvgsF2nByn4iIQq18wGM7l8kLSlbxNR/B06nzVmszCAUqK3XVcqWKJ+Ygf5PAkLAHAiVpajNu5o2nXBpbgd3bEeD7roi07l/ppobXrkd6CqkutILnkEpTXLD1Z5pubKGDaPkn9I8B1t0qNBNCSiSznU0bEZHMiwyh8l9AQcvesA71Yzfr+k+r5OSfMuJxjGoGAz2EzN0pLnTY6IXO+ekllkRqHKZz161oaczTeG79blDD8RdcP59ayspaIQJQmsEJPTC+aZKhIC3icUF46x3QS0nrC4wJT6nroNCO8VlLqwf1W4DmLYYgTdFtK6B0Ze0QG2dvB9cx2mRjr7KxGQtpn8WPmnpXwsD5da2tSL1B5r9oVgul2sxd62zmAMCfOTfJwDDfeL+xGKryIbJnyxOiAy3DtUdTnuQ+A9Jl6OYA17OZgxo8E+3fiF2lAS8ZEqqBn8+kKaM6/b+BUdz6+lXwxKpcRLPg2JmraQHLdrPb46hcASVxj/+oZjJcXRQutnO4Z5g+uEHpCnDaBPPD6vuR6uduD/r55cnCK/Sypcr6vi5ILvPp7gEZCtYOsQWDu9xt9WECWR20X7WeVNEb97d+deKaPn9jjtIQ1heVbe9cndkpsuJjjcVbNpTMByUwKXtYZRsOnR2U2KZWFyXDOjunZK5uRtN8BRHnoOum4Y6xR8Vt6wj4F0Sk3KAO7ulw6KVeOz2KH4fyHIq6kOt52ITW0+nHpY0fpji5qlouXxLz+9r+3sD4fktc0HMAqLx3FGONO6ozgMw80RTSeHqKPk+P9K9zi3m4y3LBrh0Fvg+da+UhB5jXRt5ct5qUDQNeLXhs2i23T9ed+ElBtnEOMaHv3AtZ2CJD+L/jPSULn+/nfn1TruV4p2+YnIDydunZXyxTT/evQDtioHlqrOitIyJNgbFHYGvZHhj+2cuVdFE5h1fzE5+BImdU4M2QE6CqauFXLF2Szb/1+iPG+Ymd6IQmKnrvhUe128Lv7zNjeNbuwpj+hiR99OHrIQ3IAx/ZxwjCWino+dLSfaPmd6pOwkcRFUnXnPEteiSewGDWt2VOyQfA1LPvj37i/rX+Z8m/5S05OxsWbcZik7g/TP/y8tcEGeqRQmi6hcjngdrBReoJ/8GooeA9H/miyRXtPF3mcVjqljNNgX78zPgglZ72sP1gLXl6+bAnKYVn40sxcbkTyZcHFv1ijFImf1UFtiPs+M6h2mIB9MZe2O5l6eXhnQouv5dO4+TQrdXspiTBNJC96tqslzzyPXfqM4RTwwFx+f54w4hjVoO/apbZu9ZpR0+YOblORPdVEvlne3Vpl3WHP9/LjjPagDxJUIx5tkOnR2b3dpc/UQ6U2hu8GQZCIwsbST94AUdaBexxK/wGmbAMlFm33mHkejDvioXZeNDP+N9Y/QTpVbmoqibUmDYvKjCAAIVY2sRPF14aLbtHZt+YI2+vPlRjHF+65GO21nuWqePNbRWWaLEUsuUARTaGc/VARUFZq9hGFSTHGGY5a6nlfh02tSaj/M6IvarGdP6iKrpX0CZdf6YcLedaGNA6iYMjEOh1cuJcFKPcFZCM5MHoqSiLSAcoOdQ/7LJHW7Irj14s9IIo/AI8VOSutnvD1YZtKN9dS8jG0PtwzxTZW8ITqulRTJJv3QQjlg45y/ZmpYIhQ/1lINqud0bWdkPUun9/ULBsvlNs8PEiz34kIItSlK6kgJAE4VH2pjLiXzfsTdCwuTiK/rYYeDPb8LBb4C1lhrjBKRYf1Jz5t1CfZZ9ei2FhQHV5HIi/9JBQvGOmuCW/PIQpY99OsjLsUQkvITqramQ0aIm6EyxTPWLw==

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Coursework Là Gì, Học Thạc Sĩ Theo Coursework Hay Research Work

eTxgnW3GgZ1YP2Dr/OO+FtmaXYMlcMgxjLdB7bqMMv+X89ecv2+xwAANUv8EeD6oMDx+tpZPAdefYMxh3/AVrEbCA1IZtzidf/yf8CwExWhjfyzxHaGeJALMJNHlOrPw/aiBKRYmRGfdZZ+MF0++sJwUAfY5gJIrOm0pkoUndE4ECLBmR3HHdKwB3LHgndzG9TZT0JnPVzUon1bYge9wRNcItxiY/mD80iA/Towhc03yckRt2HRyXcSo1Oyn8pedUhkSHtqsCKf04XM8c0MllO+Vaixv8qz9b791+R1gVJEVgnXnxzqHNtEIEsBBKciXLpvzdFzu7azWnde/UCHvoqKBOxWMTYDMQsmshdWZ7ujQTzyD0WGzhgsMMr2qVWGQlKUr4j+US2y1xqs12nG60Xwosfj8suuapOu5yirqMoWk1eO2gnbkUJKxfO28Wswu9uvJvRGB6pRchhHND0DWZmAL1q8PHmqNW6s6rI418ozQ0UCp2Hb1a1/L0ISSGT14LbvC/iIp51P+HKzwirEBaS/1MK5k/A9YgLpN8zjkWXpiDtL56c5qDni+AlzXvkb+LJADw7ptIZ46tjTTk2LmPSkuxNZkpzZOmuDEZ0SCkirog4B8L/m3GNknTxNvmeWzh/xCCk6IlJtCadPbnTkRGUeeBG1JMtAxPhmUDdce5h/Zp0t6rwGZoc3wIIRj8VSpddDxM+RiiTp4Cy65u6auquy3xkBJYz73Dmt2mrFrLxi4kxOr8RmlWIQanRUg8wDqT+rnVXkdur003+4owTq8loUmDLypTNCCGUWYw93/n8Dzbcs8nc8MGbS7Ls8+h9NSyJklcGZkB0FJVh3QaAfMh6gdcDx+hdSkYpRwGs5DndeV1yQqfrbNEqRQjuQTZAdshWcj9yxKNciGLmDBbjGLla3g9AxWZ6rPXPxGt/1iIgRYW/b7CjZ2u9Bso6nmXRQvON91KjTJysLJ4Uj63GXBYX/rBsSMOk7fvnnOo01C9MrcQzePNqY17gpeD0ldK+XxH7bvlEBY98r67ERuCLlHRqcijXCegfzkvwZ8wgof5IyVk9fzTsv5evkdy/Wtmz82/DE3+nmHVJnTC3GvOK9GcI8pkW3f2HBqfgZZgskAfT51Bis0nYYmivF/zA3BD6jbVJ3tgqdnq7at+6qRmVd4WN9wnRJtIcRTNPh54oiBbf66dbYTzcWenwfQqcqz0uPvhLCdBJ4Dc2DWsiwiib26di+MXwxVnEAY5r63/7jdTFm2o451PGOl2r+ed9wHlRR9lhX+han32VPCdHFOhV1NpqlVl52SWn269WKU2Qd4OKR5K0DauwBcy4J3iK+8lHjnlF4ap03GxbZGJvhbt8sAlYlaZo8YWV4cid0qdEC5vomsnFq4TyybhqnsIpS5gMHRJnJejh8wq5bVSqPVcpvi3huSnTuMj4fOe2s0QonJfzcOOa5TDA7ZxfKleoR5po0YnHEEd1YU5tccrlX9UMeEauVJU2/NhbbLvP5ZAoWQ1cEENdfYboOdkNnQ+Arevt3gJDL4Vpso884gYPN2pd49LN1wEzbkgf/jDYaauhrqGIzjiXLGLoINmPAPK4VVGQJ6UjfGUOIFyPeePscZHezLMYnBLLSIOe7RWODbEFreSw8swXUWY9eN7flr8/7iFBNvZ1MYUjquOFzQm4FupjayS4dzFO66Wor6YTpCe7e/Bhp0ARUCw559tpqwxVZb4Cd9Hn2REwRExbVFhgk6TqnWLa9U5pNEzBE2CcY+RbXKIN8zRu3fJMHA5nU5T9f93Lr7GjXZoyN8/Q4bBeLXS/PoSU9znla3h57OXfEb8adj4ICZzeH7y6qDIexk5pGicBP3cAwPUmHOPd/0og+laMo55JqGkQaLf+ucBvCQSGf+GmrAlyZEdacbOd1lPEgOdiVy/GLjQXmdfT3VR8kgSxfG94E0PVo1tn01EwN9mmv9WjM+vCk2BvleeYA/L8xHB2W33j90VwWkCwvWeKpzl4kRiK5mkigsCkYZwtaO7ULXaMJBEem7MwqCpSkg3s/wZIRD+UcRtx/I1owZC2anw5GGUwUItZ6n24HsSxYbz6G6dTNx8WZRPa4pNthlR0lrLtgu6CGOGT0ANiOcOyS4Q3ExxX0I5CKMtsPqCfVV/u4XAWmoQkkVlIe8owH1FHWqm9g1GUnk8nUcXrOlyOpR9B46kDVs/XOG1HfVhBA2WTHq8UblLZqfqwhwTRl/vezMSHjORkqIR33f+ktaG8OY7RjzoMttJrgqCCpBj+mI/xM7WxXZ0WifWvdeRcnc8BKLAUCe10c/Hyh6ov2Op8hTExhkuq1HticAwlYUdOlrebGBzzQlKFKHvGGCQ1LO6K/IqEzA8TMRT9xkDoThJarRyZvd0PZIkVT8zepjp4q1Fu5DGYgNJQiKXt5kwydXdIjBc6cF8Uyx3Qiz1bz7T0aRW/SutaZXIfly3hK8DmLcNkdzYV6/B6nKy4ctjg+sIV953Z/teV3GHktLzOMDJ2jP0TrWwH8J1/Hr8cR6e4vMWZywAOW3FeWIshnFCxRSOufkZyIJJnybdCl6Z/eWgdYUkXOpgx2SYBa1vP3FH/aVji0UhZHRHx2xVx9dahqJ8niXOqYd2K+laU0RJg3paQ3NneTT4W8u2UyUWgHLFcBS5kewVxe++Fal+NmJQjxcigtdC2GYeqggEK+LXZwz+sCdSlBtMsPh8KFTZpyixExzhTPugxVVmezjS5YVAC+RyWf5+KlKIPYjtjengzdNAH3j4N+nflba9EdGeXSuHWpajmZmjggOye5WW09Hvpn9at0EJbW2FWcYY/mZV+RtYsHVhZMIWamXcPd9lxx0x8NopsCDErD+yh/X
ZWRrmWKLF2SoDJ5r/+XgUdMVylo/IJFrXXyeNBp8c86YWQORkcN4lAwVBqoUY4U+fjYxAGPp0p2OfFX7DfZZqMNZuWN7hhM5h2HPq3MD2TM4LS6ZT66ATMNWpdGLclVgPDMCahZQoe7dKNZNjOrwsN/ykTeiAdxsOiZhcRFpM05jXXH99j/HLPnARwCu2tyesCoRgpbRVylqzVnGQ0/MKhaSKE2YsCgaQiB8rRg9c+suaAF0jovpUMbm2Pw0dzrcVlBcri4/jTC14jo+P6C4lfWaIKG89G0GoL517qwzgRpWi9130t5AmwpNEttGhALVZtX4cUwvN1+fyX1x3/JQ6+ySKAPCSWMVB4GutX8apuJD25mDjsZox1JPvW/qjLCQlyxT2yXTCMR8xmripr+603qBIWsmAb7YoqWngdUkLYr00to5F8flAtv6ML3+XAKqGURIFpEjOcjGxby1FQGa8bODTHAEHub9iCQ6toEvEXzRN5OOwrXza1/LXh9/+ueb/BZRsiIo2RqmFe1dOzJabcy7fSc/4vtWyLD8cCanoLF+RszH6c52TZxrlsYgMdB9JtiuGxj5JBihRGHRPuPxlqstBalsL6yFnAMHypiAjowLxZ4oe3p/hIkrG7Kp2Lyzw/8cBbRvPhtDqAofHaLiBIZQ0+KVo5LO/Et/ohaYOwPYpWXLOlyZ82widppj8Hax2Mcw7gBnxW7tUQdx/qbtJwILVBQm8xzsvyVlW3wRtd03T7L9ZNHYyAtipg8gVPnIVhrrFtltKfChDJbnfDdfUpVnphEIlpGc/eg8ARN6dsZX7cszN7XIELShLs4Ejd8Gwxn272piTsAKf0+SbloxHvoYImcyolt549f9xmaUXBpfd64Sl1cMy22RewX1vwdsrXQjz4EgucLJbMeTu+eLkgOTLgURJI/lGifZuh674157irO3WN3Z8sx2sKr4Tr9Yot+4semAYYkcTk+90MccYWHkiL2MPU5vRvFUaEtAuwZgvSfBYeRo5ZrxrCJZK/G/DHckV4GKlwO06KeiSbTjzuU7yo0K0/m28/u7kByHvqZg3ZxfHIdv5fr+AL0C7PFxo5DktmmbComOGm9x2kEljUwpUK49jJSPfwVirsk31uw7Bs1WVst+hxKyygSU5xn+f907C6rhMHwtYF2Cf4paTyxxnaQdWMFJNE0sNkDPYbaldbYXjdmSiu5eaE1MyeylBCtcQH3U3rPWsjG60rkdbGggq82cbAlbbGzXJvbCr5e9YlY/5uSqjjxW9YwH25e1HkX4y6wUGf4QN5WxJ5NTqObWXhGMN6BiJi6KWeK5y8igqE+B6w4OkF3tFaTueebpMt4ZZpSGFztMYjmUWs1ONjjLtdXEUBcAn06+2wmls5ajyXqaQePc6KLpIVVhS2FLBJc0Dx25MVJ4jO3evwEyH8VexHiIG0SIrsg5ofl47fhy6voFj1TpbqahWJP8sUzMXNybOQRPOU2BowegD4QIMPOxBzfLwVUVKWUss4K1Wh2vL3xVeI7ckM57rZEgE37thbOsU7kyYMiE4PF3ZKATrkaHFZJkz6lCYxWQPIEj4l7/wWyr81re1PIDuBDUTB52SN5INNrEOrdHvepAHdBCapANdfcq5KaW8CQ4YKV62EyEGpbSZVEXigaIqCssVlQtuovHDST65YUL14PuVIXYGdR/AeHo91B1vLlQMwx+icbFDRvDAUQp9RlijZnE+earfLPWU1DHDSNbyF25hxeF70epy1KTmtQqryXwwAzWOsg8FFoX5QimMyBvw6rAdHyyWPQJZIH08RsUWasKkz6zV3ZRl8H6CsXatPGxCA3i9X9R0e6xmVVLPeMuf17kpeW1N0cfXmHOGtSeOfqhiwXaLZxHSFhF+PJ/0riTR2/yVGBI7wcR4cY8vOoss5RAu25y8UDqi3mf+0HEyBqBQEWLKBqdf0ZyS7GZiqmL0yQgg+ZwokTr3ioSZwDa7j8/yeawljpWR8rtRpwMj7lzmYkbiKAukSMjQAkFYxDM8231ZkdU0DZ1ekkt1Yosf199PqWd9xMNPkXtT9qUc03lw4mGUhNd/dHkbMk4iUJQY/PNujo2v3/nUn0ldXW5oZTk8mEuC+8j0HRRtesSa2OkTeKkWlzJPUAMlswMyGEt4K1QPm+gQlG79kjmvwvu2vANyZoq9dvJe+/RWB01LBZz5epu0psFID3Id4n3n+o4GrKw56zlMBzijsXrpJHkYuOLA/ocPIDcAn8SYarPgQorfZGpgC5tMKSqkuFfaT2I/yszQVb45djy1axFmZy461oFUNpRfdt9GXWCMiBXToRNGR9tuofTzzJO6x6mpXHwqLOPkD44JxhkNGrcTAFNHRf8GCZU8TzQgRhpDjIRJpHHhxF9P1QxjhmoQTgzfS2tsm/OuXJFiVOP39CHJ3ID3dPWvu5NXx3rzbexUyp6T0Z3hntyAPIVljLqRMq7iPd9dFaf617oDRhRm65qK3z+uq/xRnbxuIUL/Z/eVzjgQZSOy55ayX7IA5cyvoD4IZQORZCq6Wu3RGZBBFOmEqIJoAgHuMHeqaAMeDx1IbKKl9b9H/rUuReeIhu1vd3fH+Yc1THLiclI0Xd+5glPq9l9vHJYvVtPlHA++E5fa0GOtpdQ39iUGaeqQoyfFXdsXVux4KR624xeI8zoDGnq12dKTgtKC0OXtKRtvf3AiQM+snHRn6sq8C6/YK1JZYLzje2rxC0A0eVVme5HLE/Uw9fYn/IjWU0fcjwv9Z98YO/g1TPnIRHhq+fNvOz37g2xHGpfDq6kA6j/KgDZic5HUw2VP5OPd2Y1CC+BrZsCqEmqLZnTYFQO/SmdP7l2tRL13yCmCFOZXeWwmF4qOiT90mAojItcpy+VUdQLhNNunCr5Cbt9nZhNLmY4nWi95+6+4w1NBULUe9mLymzp7pDuJWMWPc1F52bflx/BU5yHt2P1ikIzq0ij0hw/Fwc2yeQxODS1DMtiqeqA2xjLithsXvPtO85oCzh60SzqCf3MM+C95efVIzN7Atp+8z/F2/XwV5HRN8zIAJQMCT8EjGiiNKZkabCa1JaJcqZDfsDbXQCyYXIjTjr2O0wB9U886uJVLMom3BzFGNTavCXtjLyDA53b/7nWTDW/VYrPCszyeigXI1xf+hg/+a1S+3d+PmS5jMxOHqiUCQM7tTIrQ5y91iDI+NuKdXrR7zincln636x0XxVGFg8X4vE125sNsZagdkmHtTkcX0GMMm7dAMhv9jD5TULywrrL/zgtXEaeqCImzP7e8FCRS6kJqi5nSs0CpTKx0eIxrO3AzGcVguHDYQ+a9I3Vyqkgucv+F/sePTXcJ3KFVn2y6T/l2Hcqssfi28sbPoEoUFtgKc+UQFZyvwVCqGtT+haOQkfA//rnjByt2bn1Fm+jThhJHPylZYAw7gIoV69261/rWRPXUO7vwzXkSy19baSgY4W5Ym0ZDhPp/DU53t7tZRp9p6Kh8/Kr4HHyy8iopkZkJ98jvPRtsi/hoQ4tdY1K1TR1/BxEYxv03yFcJNm4L/2WpEKHeYk7xor4EKt1hEzBEtKCfFF7T9OGQl30cx3W4TozWKO53/W3X7Y2Y/jHcjcj8CNAq6nDsniVV94+PiMpm2Vfd9bL8gVQX6/XUAsdxNa9DwCdVNkR3mqQDzkjrBecX5+jAdhfpbgF9MPE4LqXOWS1nO5YRgS0IuL8dXSBd7OMZ0Gi0CRbpMvrrUIDLisLUidOJyTYaQrHaQuMdnpd8ZrvEIwPguZFbc6Pky72J8CZGeotddY1FrwJPpY/xQ9nlrCudt/FNr/MCub7TJftqO8DkoXsmJxM7OZqx/fxZ2plsvVFB9hulpdaY1Td7QVLGVkQ2PUDA3UvQih8wre9KoiTRkdeNhOWbZ2MbSTdTPqAr15sjBGzd2XFb209oKx8Peg87zMML0QMxv9Lss2IP4hIHrdAlRcoNTL8NUOKVfT1eHd+oIdG53ljhyCXeWkeWx7a82NJzZkO2uMVJQhwphznj/nI1+woMPIAuB+RcsfKTzZ4vduyADKPZ6+vE4YiTERMTMpy3V74WAKiFL5OsxOjad2rC32MI0cq8EHSCTh5gOp2z03f+DL17jZkVlxvtYKbfV5tOkK9Q1LQBxLPvJ/mQ2DT73P3e8m3IadKuXzE1I9D8+AtsesXtcgUp2ivDZteySl3ABmzW/Z7yU42Dgjw2rCO/HXXUha0Qygo661iCiD9h70Esa49JhMG/YDFUOpmhcJNQzmRWK55yWjsgMo6pYoxR+fi3VsMrzm4zl7Ep1URnGxCqNbhgFzgWohaC4ZCqBCrBy0mIcCkPu/bFkZ0ysEjONs9Z3FyVH4XaqGS6si5KJO1isE2fNCgW8yQ0uMWNlB+ist/2yDcQWpbUd+Xq86lm4e1JhHnRNwCJJ0nRhh18niQ+nP352kKb49HMwSIJtOY6WjW2T5eyXreKkGnNNiT9mxT8oJLkYLRL0L0pHI0t3tIWyH5kGdNEmpObSszkGez2G4QNeLQWgy51dxa4U42ABrvS28kdbhnM5g/O7KuYNwwAZ/j53fs