Bài Tập Nhiễu Xạ Ánh Sáng Có Lời Giải

... AB. - Biên độ: a2=AB ≈ 2a 2 đới Fresnel đầu tiên: - Biên độ: aP=OB ≈ 0C11 Nhiễu xạ 1 khe Nhiễu xạ 2 khe So sánh ảnh nhiễu xạ? Vân giao thoa Cực đại giữa NX 22 Cực tiểu NX Phương ... = + 29 BÀI TẬP QUANG HỌC1CHƯƠNG II: NHIỄU XẠ ÁNH SÁNGKHOA VẬT LÍ – TỔ VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG – HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 20 12- 2013TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM Cô Nguyễn Thị Hảo •NHIỄU XẠ QUA 2 và ... k=1, -2 ⇒ u=3π /2 ⇒ I1=4/9 2 Io= 0,044 Io♥ Cực đại NX thứ 2: k =2, -3 ⇒ u=5π /2 ⇒ I2=4 /25 2 Io= 0,016 Io 2 2sin 1( ) u = ( ) ( ) 2 o o ouI A i i a i i ku aπ λλ= − − = +NX: 90% Năng lượng ánh...

Bạn đang xem: Bài tập nhiễu xạ ánh sáng có lời giải


*

... luận về giao thoa ánh sáng. -Giải thích: SGK -Kết luận: SGK. Giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm khẳng định ánh sáng có tính chất sóng”. - ể có hiện tượng giao thoa ánh sáng: ... thoa ánh sáng. - Nêu được vân sáng, vân tối là kết quả của sự giao thoa ánh sáng. Hiện tượng giao thoa chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng. II. CHUẨN BỊ: - GV: Vẽ trên giấy khổ lớn hình 36.3 ... GV hướng dẫn HS so sánh nhiễu xạ ánh sáng với nhiễu xạ sóng cơ đã học ở chương III. - Lưu ý HS công thức 'n để vận dụng giải bài tập. Tiết 2. GIAO THOA ÁNH SÁNG. Hoạt động 1....
*

... 7.1 NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG CỦA SÓNG CẦU (Nhiễu xạ Fresnel) O R 7.1. NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG CỦA SÓNG CẦU (Nhiễu xạ Fresnel) 7.1.3 Nhiễu xạ qua lỗ tròn 7.4 ỨNG DỤNG HIỆN TƢỢNG NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG ... 7.1. NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG CỦA SÓNG CẦU (Nhiễu xạ Fresnel) 7.1.3 Nhiễu xạ qua lỗ tròn Cách tử truyền qua Cách tử phản xạ 7.2.3 Cách tử nhiễu xạ 7.2 NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG CỦA SÓNG PHẲNG (Nhiễu xạ ... PHẲNG (Nhiễu xạ Fraunhofer) 7.1. Nhiễu xạ ánh sáng của sóng cầu (Nhiễu xạ Fresnel) 7.2. Nhiễu xạ ánh sáng của sóng phẳng (Nhiễu xạ Fraunhofer) 7.3. Nhiễu xạ trên mạng tinh thể 7.4. Ứng dụng...
*

... 1. Hiện tợng nhiễu xạ ánh sáng l hiện tợng tia sáng lệch khỏi phơng truyềnkhi đi gần chớng ngạiảnh nhiễu xạ Tia sơ cấp , tia nhiễu xạ góc nhiễu xạ Lỗ toLỗ nhỏ L=/2Chúng ... =61,0usinnS Vật kínhthị kínhắ Kính thiên văn:n- chiết suất của môI trờng, u- góc nghiêng lớnnhất của chùm sáng chiếu vo vật kính, -bớcsóng ánh sáng '22,1d1S ==d- đờng kính của kính vật ... của kính vật 0,4m 0,76mTím, Chm, Lam, Lục,Vng,Da cam, Đỏã Nhiễu xạ trên tinh thểd~3.10 -1 0mHiệu quang lộ 2 tiaL=2dsin=kd2ksin=Công thức Wulf-Braggã Nhiễu xạ ánh sáng trắng qua...
*

... váng. Đó là hiện tượng giao thoa ánh sáng trên bản mỏng khi chiếu ánh sáng trắng vào bản mỏng. 3. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng a) Thí nghiệm về sự nhiễu xạ ánh sáng Hiện tượng ánh sáng không ... phòng, các em thấy có hiện tượng gì ? GV : Hiện tượng giao thoa ánh sáng trên bản mỏng là gì ? GV : Hai sóng ánh sáng giao thoa với nhau trong hiện này là gì ? GV : Hướng dẫn học sinh bố ... khi ánh sáng truyền qua lỗ nhỏ, hoặc gần mép những vật trong suốt hoặc không trong suốt được gọi là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. b) Giải thích hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng HS : Nêu...
*

... sóng ánh sáng, truyền đến hai khe S1, S2. Hai khe S1, S2, được chiếu sáng, lại trở Bài 49 + 50 : HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG. HIỆN TƯỢNG NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG. I / MỤC TIÊU :  ... hiểu hiện tượng giao thoa ánh sáng và điều kiện giao thoa ánh sáng.  Mô tả được hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. II / CHUẨN BỊ : 1 / Giáo viên :  Nếu có điều kiện GV chuẩn bị TN về sự giao thoa ... phòng, các em thấy có hiện tượng gì ? GV : Hiện tượng giao thoa ánh sáng trên bản mỏng là gì ? GV : Hai sóng ánh sáng giao thoa với nhau trong hiện này là gì ? GV : Hướng dẫn học sinh bố...
... BÀI TẬP CHƯƠNG II: PHÂN CỰC ÁNH SÁNG Quyển 3 Bài 3.1. Một chùm tia sáng tự nhiên sau khi truyền qua một cặp kính phân cực và kính phân tích, cường độ sáng giảm đi 4 lần; coi phần ánh sáng ... Mặt phẳng phân cực chỉ bị quay một góc nào đó. b) Trở thành ánh sáng phân cực tròn. Biết rằng hiệu chiết suất của tinh thể đối với tia bất thường và tia thường . Đáp số: a) ; b) Bài 3.16. ... ni-côn một góc . Tìm bề dày nhỏ nhất của bản để ánh sáng bước sóng có cường độ sóng cực đại, còn ánh sáng bước sóng có cường độ sáng cực tiểu, sau khi chúng truyền qua hệ thống hai ni-côn...
... BÀI TẬP CHƯƠNG III: GIAO THOA ÁNH SÁNG Quyển 3 Bài 1.2. Khoảng cách giữa hai khe trong máy giao thoa Young , khoảng cách giữa màn quan sát tới ... vân tối Newton thứ 5 nếu quan sát vân giao thoa bằng ánh sáng phản xạ. Cho bước sóng của ánh sáng . Đáp số: . Bài 1.34. Trong một thí nghiệm dùng giao thoa kế Michelson, khi dịch chuyển gương ... rộng của miền giao thoa trên màn quan sát. b) Số vân tối chứa trên màn nếu bước sóng của ánh sáng tới . Đáp số: a) 6,54mm; b) 21 vân sáng. Bài 1.15. Một chùm ánh sáng trắng được...
... BÀI TẬP CHƯƠNG IV: NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG Quyển 3 Bài 2.3. Tính bán kính của 5 đới Fresnel trong trường hợp sóng phẳng. Biết rằng khoảng cách từ mặt sóng đến điểm quan sát là , bước sóng ánh sáng ... . Bài 2.21. Trong thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng, người ta dùng một cách tử phẳng truyền qua dài 5cm, ánh sáng tới vuông góc với mặt của cách tử. Đối với ánh sáng Natri ( ) góc nhiễu xạ ... Đáp số: . Bài 2.15. Tìm góc nhiễu xạ ứng với các cực tiểu nhiễu xạ đầu tiên nằm ở hai bên cực đại giữa trong nhiễu xạ Fraunnofe qua một khe hẹp (bề rộng ) biết rằng chùm tia sáng đập vào...
... tửhttp://iop.vast.ac.vn/~nvthanh/cours/phys/ Chương 4: Nhiễu xạ ánh sáng. 4. 1 Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. 4. 2 Nhiễu xạ của sóng cầu. 4. 3 Nhiễu xạ của sóng phẳng và cách tử nhiễu xạ.

Xem thêm: Thị Xã Sa Pa Có 6 Phường Và 10 Xã Sa Pa Và Các Phường, Xã Thuộc Thị


2009, Ngô Văn Thanh - Viện Vật Lý 4. 1 Hiện tượng nhiễu ... Thanh - Viện Vật Lý 4. 1 Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.  Hiện tượng tia sáng bị lệch khỏi phương truyền thẳng khi đi gần vật cản ánh sáng được gọi là hiện tượng nhiễu xạ. 4. 2 Nhiễu xạ của sóng cầu.Nguyên ... động sáng tổng hợp:
2009, Ngô Văn Thanh - Viện Vật Lý 4. 3 Nhiễu xạ của sóng phẳng và cách tử nhiễu xạ. Nhiễu xạ qua một khe hẹp. Cực đại trung tâm: Cực tiểu nhiễu xạ:  Cực đại nhiễu xạ: ...
... vài lần) của ánh sáng. NXAS là mộtcủa ánh sáng. NXAS là một bằng chứng về tính chất sóng của ánh bằng chứng về tính chất sóng của ánh sáng. sáng. Nhiễu xạ ánh sáng S. Nguồn sáng; T. Màn ... thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khẳng định giả thuyết về sóng ánh sáng 2.Thí nghiệm Iâng về hiện t$ợng giao thoa ánh sáng. 2.Thí nghiệm Iâng về hiện t$ợng giao thoa ánh sáng. a- Dụng ... tợng đặc trng của sóng là giao thoa. đặc trng của sóng là giao thoa. Vậy hiện tợng giao thoa của sóng ánh sáng sẽ quan Vậy hiện tợng giao thoa của sóng ánh sáng sẽ quan sát đợc nh thế nào...
... saựngL1SSL1 Nhiễu xạ ánh sáng là hiện tượng ánh sáng lệch khỏi phương truyền thẳng khi truyền qua các vật cnNguyờn Huygen - Fresnel1- Nguyờn Huygen:ãBt k mt điểm nào nhận được sóng ánh sáng ... cầu qua lỗ trònẢnh nhiễu xạ gây bởi sóng cầu qua đóa trònIII. Nhiễu xạ Fraunhofer (gây bởi sóng phẳng)SL1 Nhiễu xạ gây bởi sóng phẳng qua một lỗ tròn1. Nhiễu xạ ánh sáng qua một khe hẹp* ... …)Cường độ sáng tại M:2n0012M0M2E2EEI±==Chọn dấu + nếu n lẻChọn dấu - nếu n chẵnII. Nhiễu xạ Fresnel (gây bởi sóng cầu)1. Nhiễu xạ ánh sáng qua lỗ trònChùm sáng đơn sắc,...
... 6,625.10-34 J.s là hằng số Plank., c = 3.108 m/s là vận tốc ánh sáng trong chân không.2) Công thức Anh- xtanh (Einstein): ε = 2max021vmAhce+=λ Với: + 0λhcA= là công thoát (tính bằng ... cấp cho một êlêch trônC. Của một êlechtrôn D. Của một vật bất kỳ12. Theo thuyết phô tôn của Anh Xtanh thì năng lượng A. Của mọi phô tôn đều bằng nhauB. Của một phô tôn bằng một lượng tử năng ... vào catốt của tế bào quang điện để triệt tiêu dòng quang điện thì hiệu điện thế hãm có giá trị tuyệt đối là 1,9V. Vận tốc ban đầu cực đại của quang êlectron là bao nhiêu?A. 5,2 . 105 m/s....
Từ khóa: bài tập về sự khúc xạ ánh sángbài tập hiện tượng khúc xạ ánh sáng lớp 9bài tập trắc nghiệm khúc xạ ánh sángbài tập trắc nghiệm khúc xạ ánh sáng 11bài tập chuyên đề khúc xạ ánh sángbai tap định luật phản xạ ánh sáng lớp 7bài tập định luật phản xạ ánh sáng lớp 7giải bài tập định luật phản xạ ánh sángbài tập định luật phản xạ ánh sángbai tap dinh luat phan xa anh sangbài tập vật lí khúc xạ ánh sáng 11giai bai tap nhieu xa anh sangbài tập về nhiễu xạ ánh sángbài tập nhiễu xạ ánh sángcác bài tập về nhiễu xạ ánh sángMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8