Viết đoạn văn bằng giờ đồng hồ Anh về khu vực mình sinch sinh sống là một trong những trong những vấn đề viết khá quên thuộc. Tuy nhiên vẫn không ít bạn lấn cấn, hoặc trở ngại Khi chạm chán đề tài này. điều đặc biệt, trong các trường hợp giao tiếp đời thường xuyên, đây là chủ đề bọn họ hay chạm chán lúc ra mắt về phiên bản thân. Và đó cũng là yêu tố giúp cuộc thì thầm thoải mái, thân thiết rộng không ít. quý khách hàng hãy cùng Kyna For Kids tò mò biện pháp viết đoạn văn uống bởi tiếng Anh về khu vực mình sống dưới đây nhé.

Bạn đang xem:

*
*

#1 – Đoạn văn uống viết bằng tiếng anh về chỗ bản thân sống 

I live in the suburbs of Nha Trang thành phố. There are many good things about living in my neighborhood. First, it has beautiful parks, sandy beaches, & sunny weather all year. So, it’s very good for outdoor activities and events.

Second, the traffic here is also great because the roads are wide và people follow the traffic lights very well. Also, my neighborhood is incredibly friendly & helpful. You can make friends with them and ask them for help easily. However, there is one thing I don’t lượt thích about living here. It’s quite inconvenient because if you want lớn hear some live sầu music or watch a movie at the cinema, you have khổng lồ catch a bus lớn the đô thị center. Despite that, I still love living here.

Đoạn vnạp năng lượng #2

I live sầu in Vinc Long đô thị, & my hometown is very beautiful. It is located in Vinh Long province, a small area in the South West of Vietnam. Vinc Long has a combination of rural và urban values which include landscapes và modern structures. It is very easy to lớn get to lớn my hometown.

All we have lớn vì chưng is follow the national main road, & then cross one of the biggest bridges of the West – My Thuan bridge lớn step inkhổng lồ Vinh Long area. The uptown region is full of grass fields, ponds and cattle. There are not many houses there, & the atmosphere is still fresh and không lấy phí from the exhaust fumes from traffic or factories. If we go further, we will get khổng lồ the center of the thành phố. It is not a very big & modern thành phố, but it has enough facilities for citizens.

Vinc Long is famous for tourism, và tourists love spover a day on the boat that goes along the rivers and floating markets. There is nothing much about my hometown, but I suppose that it is the best place for me lớn live sầu.

Xem thêm: Yêu Là Gì Mà Làm Người Điên Điên Say Say Đến Thế, Thiên Hạ Hữu Tình Nhân

Đoạn vnạp năng lượng #3

I live sầu in Ho Chi Minh City, the biggest đô thị of Vietphái nam and also the crowded one. Many people may know this place when I tell them because it is already famous. There are a lot of things khổng lồ talk about Saigon, và we can find almost everything we need here. The roads are always full with vehicles, high buildings are everywhere, và people always seem to lớn be very busy. I really hate going out onrush hours, because the streets look lượt thích they are burning under the heat of exhaust fumes, & it is hard khổng lồ go for even a short distance. It is until very late in the evening that Saigon finally becomes quiet, but there are always people that hangout after midnight.

It can be said that this thành phố never sleeps, so people live sầu there arealso very active sầu. Because Saigon is full of people from all over the country eventhe world, I have sầu lớn admit that it is quite complicated when we first get here.However, for me this city is still a lovely và worthy place lớn live.

Đoạn vnạp năng lượng #4

I was born và grown up on the poor land in Duc Tho district, Ha Tinh province. That’s where deeply attaches lớn me 24 years of life. If anyone who asks me that “What’s the thing your most proud of?”. I will answer that’s my hometown. Duc Tho is the l& poor where the people live sầu by rice cultivation, breeding, & fishing. Although the life is very difficult, but the people is very friendly, and studious. In Duc Tho, there is a Tung Anh village where called “Doctor village”. Duc Tho is also the trang chính of Tran Phu Secretary General, và marked many memories of the great leader Ho Chi Minh.

If you come lớn Duc Tho, you will feel many interesting things, visiting Tran Phu tombstone, La Giang dyke, rowing on La driver, và enjoying the traditional songs. In the evening, they can enjoy a special food which is “mussel rice” – just only eat one time, you will never forget. Beautiful & unobtrusive! Duc Tho always tries lớn grow, & lớn improve sầu the life of people, but keeping the traditional culture.

Đoạn vnạp năng lượng #5

Hi everyone, I am Nhung và today I will tell you about my hometown. I come from Hung Yen which is a province in the North of Vietphái nam. There are not many buildings và constructure here so the air is more fresh and clean than in the thành phố. The weather is nice và it will comfort you và make you happy. The specialties of my hometown are Long An fruits. People in my country enjoy eating it so almost every house grow them for selling. Everyone lives here take care of each other’s, they live like a big family.

In the evening, people in a neighborhood always gather in the large yard and chatting together after a long day of work. I love my hometown and the people here so much và I think, it does not matter how far you can go but hometown is always a place where you can come baông chồng anytime you want.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Camtasia Studio 2020 Full Kèm Link Download, Tổng Hợp Key Camtasia Studio 9 Mới Nhất 2020

Thành thục viết đoạn văn bằng giờ đồng hồ Anh về địa điểm bản thân sống sẽ giúp đỡ cho đầy đủ bàn sinh hoạt ngoại ngữ không giống nhiều. Đây không những là giải pháp giúp các bạn luyện năng lực viết của bạn dạng thân. Qua đó còn giúp các bạn chuẩn bị cho mọi buổi thi chứng từ tương tự như cuộc chat chit vào đời sống hằng ngày. Mong rằng đa số đoạn văn uống bằng giờ đồng hồ Anh về vị trí bản thân sống mà Kymãng cầu For Kids gợi ý. Chúng sẽ mang đến những bổ ích cho mình.