BIO NGHĨA LÀ GÌ

*
"BIO" thì không có nghĩa rõ ràng nó được hiểu là 1 trường đoản cú "chi phí tố" Có nghĩa là trường đoản cú đứng trước môt từ bỏ không giống để ngã thêm nghĩa mang đến tự kia.

Bạn đang xem: Bio nghĩa là gì

Lưu ý rằng từ bỏ mà lại "BIO" xẻ nghĩa cho nên là tự đề nghị có liên quan tới sự sống (life), tiểu sử, sinch đồ vật, có thể nói nó là tiền tố chỉ đời sống, khung người sống, sinch trang bị sinh sống. Quý khách hàng hãy xem các ví dụ bên dưới nhằm làm rõ hơn:biology: bio(=life) + logy(=science): Sinch vật học (ngành khoa học nghiên cứu về sự việc sống).biography: bio(=life) + graph(=write): Viết về cuộc sống đời thường (tiểu sử).

Xem thêm: Sau Khi Nhổ Răng Nên Làm Gì Sau Khi Nhổ Răng, 10 Điều Cần Lưu Ý Sau Khi Nhổ Răng Khôn

biohazard: khí giới sinch họcbiodesign: kiến tạo phỏng sinch họcbiograph = biography: tiểu sử, lý lịchbiographer: tín đồ viết tè sửbiotechnology: công nghệ sinh họcbioengineering: kỹ thuật sinch họcQuý Khách như thế nào hiểu thêm ví dụ khác thì bình luận cho doanh nghiệp biết cùng với nhé ^^! Ok... phần lý giải của bản thân mình sẽ xong xuôi tiếng hay coi vào giờ anh tín đồ ta phân tích và lý giải vậy làm sao nhé.What is BIO? What does BIO mean?A biography or short biographical profile of someone.The prefix, bio-, implies of or related to lớn life or living organisms.Example: Word Definition
autobiography a story about a person"s life (biography) written by that person
biochemical characterized by, produced by, or involving chemical reactions in living organisms
biochemist a chemist specializing in biochemistry
biochemistry chemistry that deals with the chemical compounds and processes occurring in living things
biodegradable able khổng lồ break down inlớn very small harmless parts by the action of living things, e.g., bacteria; can be decomposed by living organisms
biodiesel a fuel that is similar to lớn diesel fuel and is usually derived from plants, e.g., soybeans
biodiversity the existence of many different kinds of plants và animals in an environment
biographer someone who tells the account of a real person"s life
biographical of or relating to lớn an trương mục of a real person"s life
biography a story about a person"s life
biohazard a biological agent or condition that is a hazard lớn humans or the environment
biological of or relating khổng lồ biology or lớn life & living things
biological clock an inherent timing mechanism in living things that controls the timing of behaviors and bodily functions which occur in cycles
biological control reduction in numbers or elimination of pest organisms by interference with their ecology, e.g., introduce a parasite
biological warfare warfare involving the use of biological weapons
biological weapon a harmful biological agent, e.g., pathogenic microorganism or a neurotoxin, used as a weapon to lớn cause death or disease usually on a large scale
biologist a person specializing in biology
biology a science that đơn hàng with living things and life processes
biome a major type of ecological community filled with distinctive plants và animals living together in a particular climate và physical environment, e.g., desert biomes
bionic having the normal biological capability khổng lồ perkhung a physical task increased by special devices - electronic or electromechanical devices (bio + (electr)onic)
bionics a branch of science concerned with applying facts about the working of biological systems lớn the solution of engineering problems
biophysicist a speciadanh mục in biophysics
biophysics a branch of science concerned with the application of physical principles và methods to lớn biological problems
biopsy the removal and examination of tissue, cells, or fluids from the living body
biosphere the part of the earth"s crust, waters, and atmosphere that supports life
biosynthesis the formation of chemical compounds by a living organism
biota the animals, plants, fungi, etc., of a region or period.
biotechnology the manipulation of living things khổng lồ produce useful products, e.g., crops resistant lớn disease, drugs
bioterrorism terrorism involving the use of biological weapons
biotic of relating lớn, or caused by living things
biotin a growth Vi-Ta-Min of the vitamin B complex found especially in yeast, liver & egg yolk.
biotite a very comtháng blaông chồng or dark-green mineral of the mica group, containing iron, magnesium, potassium and aluminum

Maybe you like:

ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 1 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 2 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 3 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 4 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 5 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 6 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 7 - Listening Test