Chặn tiếng anh là gì

suppress·skid·stem·bar·blocked·to lớn block·stay·eclipse·blocking·interrupt
Trong tab Mạng quảng cáo, chúng ta cũng có thể đặt tùy chọn chặn quảng cáo lui những mạng quảng cáo hiện thời hoặc từ bỏ tất cả các mạng PR sau đây.

Bạn đang xem: Chặn tiếng anh là gì


On the Ad networks tab, you can set your preferences for blocking ads from existing ad networks, or all future ad networks.
Saumarez, Verulam cùng Vigilant thuộc một nhóm, cùng Venus cùng Virago ở trong một đội nhóm khác vẫn phân thành mũi gọng kìm để tiến công chặn.
Saumarez, Verulam & Vigilant in one division & Venus and Virago in a second, were diverted khổng lồ intercept.
Một số tác giả nói rằng Marcos đang ngnạp năng lượng chặn đao binh tựa như nlỗi Nội chiến Syria bởi việc từ chối sử dụng súng bỏ mặc chủ ý của những tướng lĩnh cấp cao, cùng bởi Việc chấp thuận từ bỏ chức trong phương pháp mạng EDSA.
Some authors say that Marcos prevented civil war similar khổng lồ the Syrian Civil War by refusing to lớn use guns notwithstanding the insistence of his top general, & by agreeing to lớn step down during the EDSA revolution.
Được diễn đạt là một trong những nhân đồ gia dụng yêu thích một bí quyết bao gồm bình yên với các Dark Templar , Tassadar là lãnh đạo của một chiến hàm đầu tiên tiếp xúc với phía Terran vào trọng trách triển khai thiêu diệt khử trùng cục bộ bề mặt hành tinh Chau Sara nhằm mục đích mục tiêu ngăn chặn sự lan truyền trùng Zerg.
Described as being fascinated with, if somewhat wary of, the dark templar, Tassadar is the commander of the fleet that made first contact with the Terrans by destroying their colony of Chau Sara lớn contain Zerg infestation.
Sau đó, screen kết quả được hiển thị, có tác dụng khá nổi bật lên tới mức tư tín đồ chơi trường đoản cú cả hai nhóm cho thành tích của mình vào cuộc chiến (nhỏng số ngày tiết được hồi phục, đã hồi phục hoặc vẫn chặn sát thương thơm, hoặc thời gian giành riêng cho mục tiêu) với toàn bộ các người chơi được trao tùy lựa chọn khen tthừa hưởng 1 trong các những người nghịch rất nổi bật kia.
Afterwards, a result screen is shown, highlighting up to lớn four individual players from both teams for their achievements during the match (such as damage dealternative text, healed or shielded, or time spent on the objective), & all players are given the option khổng lồ commkết thúc one of them.
Bobby cùng Gunny trở về Trái Đất thứ nhất, vạc hiện tại Spader và Rose đã đi trước để tìm thương hiệu cùng ngăn chặn thương hiệu Winn Farrow phun tên lửa vô Hindenburg.
Bobby và Gunny return lớn First Earth, only to lớn find that Spader và Rose have gone ahead, seeking to stop Winn Farrow from shooting a firework rocket inlớn Hindenburg.
Nhưng bạn sẽ thấy tại đây, một vật dụng chặn phần đông gì xẩy ra khi chúng ta nỗ lực vào đương nhiên Facebook cùng một vài ba trang web khác nhưng đa số tổ chức chính quyền quá nhiều sẽ khống chế, hoàn toàn có thể gây nên đảo chính.
But you"ll see here a blocked page of what happens when you try to reach certain Facebook pages & some other websites that the transitional authorities have determined might incite violence.

Xem thêm: Lớp Trưởng Tiếng Anh Là Gì (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️, Lớp Trưởng Tiếng Anh Là Gì


Một phát ngôn viên tuim ba rằng khối hệ thống đa số ngăn uống chặn hành động "chợ đen" cài đi buôn bán lại, mặc dù một vài bên phê bình ngờ vực rằng nhà mạng đang hoàn toàn có thể trải nghiệm Samsung để tiến hành tác dụng ràng buộc này lên người dùng trong khi chúng ta đã du lịch bằng cách ngnạp năng lượng chặn họ cần sử dụng SIM địa phương thơm.
A spokesperson claimed that the system was primarily intended khổng lồ prevent grey market reselling, although some critics suspected that carriers may have sầu asked Samsung to implement the feature in order to force users to roam while travelling by preventing them from using a local SIM card.
Hiện là đồng chủ tịch của Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân (NTI), một tổ chức trường đoản cú thiện nay vận động để ngăn uống chặn những cuộc tiến công thảm khốc bởi khí giới phân tử nhân, sinc học tập cùng hóa học, Nunn Giao hàng vào 24 năm với tứ bí quyết là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ trường đoản cú Georgia (1972 mang lại 1997) đảng viên của đảng Dân nhà.
Currently the co-chairman of the Nuclear Threat Initiative (NTI), a charitable organization working to prsự kiện catastrophic attacks with nuclear, biological, & chemical weapons, Nunn served for 24 years as a United States Senator from Georgia (1972 until 1997) as a member of the Democratic Party.
Nó đang vớt những người dân sống sót của chiếc Lexington khi nó bị mất, mẫu giá bán nên trả cho Việc bảo toàn được tuyến phố lưu giữ thông hàng hải huyết mạch mang lại Australia với New Zeal& cùng ngăn uống chặn được sự bành trướng của nước Nhật về phía Nam.
She rescued survivors when Lexington was lost, part of the price for preserving the vital lines of communication to nước Australia và New Zealand và stopping further Japanese expansion southward.
Gregory chú ý rằng chúng ta chỉ bao gồm một tuần trước lúc mặt trăng huyết không thiếu thốn, kế tiếp Malkin đã là quá trẻ khỏe nhằm ngnạp năng lượng chặn.
Gregory warns that they only have a week before the blood moon is full, after which Malkin will become too powerful for them.
Một số đối tác MCN có thể chặn đoạn Clip theo từng quốc gia (ví dụ như ví như một đoạn phim được mua lên với một logo sản phẩm bị cấm hoặc chưa tồn tại giấy phép).
Some Mcông nhân partners can block videos by country (e.g., if a Clip is uploaded with a banned or unlicensed logo).
Các phương tiện truyền thông media Trung Quốc đã có được thông tư tiêu giảm đưa ra biết tin đề cập đến Google hoặc những thành phầm của Google trong các phiên bản tin của mình, vày các dịch vụ của chữ tín này bị chặn sống China.
Chinese truyền thông media was instructed to lớn play down the mention of Google or Google"s products in their reports, as its services are blocked in China.
Câu hỏi vào phần thi ứng xử của Hoa hậu Trái Đất 2006: "nhà nước của từng nước nhà bắt buộc nỗ lực chũm như thế nào nhằm ngnạp năng lượng chặn sự nóng lên toàn cầu?"
Final Question in Miss Earth 2006: "What effort must the country"s government exert lớn stop global warming?"
Vào ngày 2 tháng 8, nó thuộc Charrette ngăn uống chặn một bé tàu bị chúng ta quan sát và theo dõi cả đêm, với danh tàu cơ sở y tế Tachibana Maru.

Xem thêm: Camtasia Studio Serial Keys, Camtasia: Entering Your Software Key


On 2 August, she và the destroyer Conner made tương tác with a ship which they tracked through the night, finding in the morning that it was the hospital ship Tachibana Maru.