Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì

Hạch tân oán ngân sách ngulặng vật liệu trực tiếp cơ mà một trong những cây viết toán thù quan trọng cơ mà bất kỳ kế toán thù làm sao cũng phải thực hiện. Bạn là một người mới? Bạnđang thắc mắc một số vấnđề liên quanđến việc hạch toán thế làm sao chođúng? Vậy thì bài xích viết này sẽ thực sự dành riêng cho bạn. Hãyđể tienhieptruyenky.com search hiểu qua bài xích viết này nhé!

1. Khái niệm

túi tiền ngulặng vật liệu trực tiếp sử dụng để sản xuất sản phẩm phần lớn là chi phí trực tiếp đề xuất được tập hợp trực tiếp cho từng đối tượng liên quan căn cứ vào chứng từ xuất kho vật liệu cùng báo cáo sử dụng vật liệu ở từng phân xưởng (đội, trại, địa điểm) sản xuất.

Bạn đang xem: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì

giá thành nguyên ổn vật liệu trực tiếp bao gồm:

– Ngulặng vật liệu chính dùng đến sản xuất sản phẩm, là cơ sở vật chất cấu thành thực thể sản phẩm

– Vật liệu phụ, và những vật liệu không giống trực tiếp sản xuất sản phẩm.

Trường hợp những ngân sách này có quan hệ trực tiếp với từng đối tượng hạch tân oán thì tổng hợp trực tiếp chi phí sản xuất từ chứng từ gốc và đối tượng có liên quan. Còn nếu ngân sách này liên quan đến nhiều đối tượng hạch tân oán ko tập hợp trực tiếp được thì có thể cần sử dụng phương pháp phân bổ con gián tiếp bằng các tiêu thức như:

– Phân bổ theo định mức tiêu tốn nguyên vật liệu

– Phân bổ theo khối lượng sản phẩm hoàn thành

– Phân bổ theo hệ số.

*

Chi tiêu nguyên ổn vật liệu trực tiếp là gì?

2. Kết cấu với nội dung

Bên Nợ:Trị giá thực tế ngulặng liệu, vật liệu xuất sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc thực hiện dịch vụ vào kỳ hạch toán thù.

Xem thêm: Thuế Sử Dụng Đất Phi Nông Nghiệp Là Gì, Thuế 2020 Bao Nhiêu?

Bên Có:

– Kết chuyển trị giá nguyên ổn liệu, vật liệu thực tế sử dụng cho sản xuất, khiếp doanh trong kỳ vào TK 154 “Ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang” hoặc TK 631 “Giá thành sản xuất” và đưa ra tiết cho những đối tượng để tính giá cả sản phẩm, dịch vụ.

– Kết chuyểnngân sách nguyên ổn vật liệutrực tiếp vượt bên trên mức bình thường vào TK 632 – Giá vốn mặt hàng bán.

– Trị giá nguyên liệu, vật liệu trực tiếp sử dụng ko hết được nhập lại kho.

Xem thêm: Công Tác Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Tiếng Anh Là Gì

Tài khoản 621 không tồn tại số dư cuối kỳ.

3. Phương pháp hạch toán

*

Sơđồhạch toánchi phínguyên vật liệu trực tiếp

Phương pháp hạch tân oán chi phí ngulặng vật liệu trực tiếp

(1)- lúc xuất kho nguyên ổn vật liệu trực tiếp sản xuất vào kỳ:

Nợ TK 621- giá cả NVL trực tiếp( QĐ 15)

Hoặc Nợ TK 154- giá thành SXKD dở dang( QĐ 48- Chi tiết khoản mục CP. NVL trực tiếp)

Có TK 152: Nguyên ổn vật liệu

(2)- Nếu sở hữu NVL về đưa ngay vào sản xuất

Nợ TK 621- Ngân sách NVL trực tiếp

Hoặc Nợ TK 154- Ngân sách chi tiêu SXKD dở dang

Nợ TK 133(Nếu có)

Có TK 111, 331…

(3)- khi nguim vật liệu xuất ra không sử dụng hết cho sản xuất

– Nếu tiến hành nhập lại kho:

Nợ TK 152: Ngulặng vật liệu

Có TK 621: Chi phí NVL trực tiếp

Hoặc Có TK 154- Ngân sách chi tiêu SXKD dở dang

– Nếu để lại phân xưởng kỳ sau tiếp tục sử dụng thì kế toán thù sử dụng cây bút tân oán ghi âm:

Nợ TK 621: túi tiền NVL trực tiếp(Ghi âm)

Hoặc Nợ TK 154: giá cả SXKDDD(Ghi âm)

Có TK 152: Nguim vật liệu(Ghi âm)

– Đầu kỳ sau ghi lại cây viết toán như bình thường để tập hợp vào bỏ ra phí

Nợ TK 621: giá cả NVL trực tiếp

Hoặc Nợ TK 154: giá cả SXKDDD

Có TK 152: Ngulặng vật liệu

(4)- Bút ít toán cuối kỳ

– Xác định những ngân sách vượt định mức ko được tính vào giá chỉ thành

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán

Có TK 621: giá cả NVL trực tiếp

Hoặc Có TK 154: giá thành SXKD dở dang

– Kết chuyển ngân sách ngulặng vật liệu trực tiếp tính vào giá thành


Chuyên mục: Hỏi đáp