Con rối tiếng anh là gì

Nghệ sĩ rối phía trái, được Call là hidarizukai tuyệt sashizukai, phục thuộc vào truyền thống của đoàn kịch, tinh chỉnh và điều khiển tay trái bé rối bởi tay bắt buộc của chính mình sang 1 cây gậy điểu khiển đã nhập vào cùi trỏ con rối.

Bạn đang xem: Con rối tiếng anh là gì


The left puppeteer, known as the hidarizukai or sashizukai, depending of the tradition of the troupe, manipulates the left hand of the puppet with his or her own right hand by means of a control rod that extends baông xã from the elbow of the puppet.
Có đề nghị bọn họ chỉ là hồ hết nhỏ rối vào tay của Sa-chảy không? Chúng ta bao gồm bắt buộc phải làm theo hắn Lúc bị giật dây không?
Does that mean that we are mere puppets in Satan’s hands —that we are obliged lớn obey hyên ổn when he pulls the strings?
The main puppeteer, the omozukai, uses his or her right hvà to lớn control the right hvà of the puppet.
Nó cũng thực hiện ngăn ngừa phim hoạt hình chuyển động cùng với thực phđộ ẩm sản, con số hành động với khu đất sét; chình họa live-action cùng với những diễn viên lồng giờ của lịch trình và hầu hết bé rối; cả nhì rối với tay điều khiển.
It also uses stop motion animation with real food, action figures & clay; live-action scenes with the voice actors of the show và puppets; both marionette and hand-controlled.
Cách sắp xếp này giống như phương pháp "tinh chỉnh con rối", trong những số đó thực hiện một cánh tay robot phệ được điều khiển và tinh chỉnh do ba họa sĩ hiệu ứng hiện ngôi trường không giống nhau.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Run Into Là Gì, Nghĩa Của Từ Run Into Trong Tiếng Việt


The rig was a "puppeteering" approach that involved a robotic arm being controlled by three different floor effects artists.
Nếu bao gồm xung bỗng nhiên vào thôn, trường hợp vấn đề tmê mệt gia lớp học ko dễ dàng cùng nếu có sự không tương đồng giữa thầy giáo cùng prúc huynh, đều con rối này kêu gọi các cô giáo và phụ huynh ra trước xã với nói " Bắt tay đi.
If there"s tension in the village, if attendance at the schools goes down và there"s a friction between the teacher and the parent, the puppet calls the teacher và the parent in front of the whole village and says, " Shake hands.
Nếu có xung bỗng vào buôn bản, trường hợp vấn đề ttê mê gia lớp học tập không dễ dãi cùng nếu tất cả sự không tương đồng giữa gia sư cùng phụ huynh, phần đa nhỏ rối này kêu gọi các thầy giáo và phụ huynh ra trước buôn bản cùng nói “Bắt tay đi.

Xem thêm: " Many Happy Returns Là Gì ? 10 Câu Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tiếng Anh


If there"s tension in the village, if attendance at the schools goes down and there"s a friction between the teacher and the parent, the puppet calls the teacher and the parent in front of the whole village & says, "Shake hands.