De thi tiếng anh lớp 5 năm 2020 2021

Bộ đề thi học kì 2 môn giờ Anh lớp 5 năm 20trăng tròn - 2021 gồm 3 đề thi, tất cả giải đáp hẳn nhiên giúp các em học viên lớp 5 luyện giải đề, rồi đối chiếu đáp án thuận tiện hơn rất nhiều. Đồng thời, cũng góp rèn luyện và nâng cao tài năng học giờ Anh của mình lên nhằm đạt hiệu quả cao vào kỳ thi sắp tới đây.

Bạn đang xem: De thi tiếng anh lớp 5 năm 2020 2021


Đồng thời, cũng giúp thầy cô xem thêm để ra đề thi học tập kì 2 mang lại học sinh của chính mình. Bên cạnh môn Tiếng Anh, hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm đề thi môn Tiếng Việt, Toán thù, Lịch sử - Địa lý, Khoa học lớp 5. Vậy mời thầy cô cùng những em học viên xem thêm câu chữ chi tiết trong bài viết bên dưới đây:


Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2020 - 2021

Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 20đôi mươi - 2021Đáp án đề thi Tiếng Anh học tập kì 2 lớp 5 năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 (Family & Friends 5)

PHÒNG GD&ĐT

TRƯỜNG TH và trung học cơ sở ..

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ IINăm học: 2020-2021Môn: Tiếng Anh Lớp 5

Thời gian: 35 phút (Không đề cập thời gian giao đề)

Part 1. Listening (10 phút 4 điểm)

Question 1. Nghe cùng viết số. (1 điểm)

*

Question 2. Nghe với nối. (1 điểm)

*


Question 3. Nghe cùng đánh dấu (1 điểm)

*

Question 4. Nghe cùng điền từ bỏ vào địa điểm trống. (1 điểm)

People all over the world are (1) .. Some people are friendly, some people are (2).. Some people are (3).., and others are old. Some things we cannot change, for example if we are tall or short. Some things we can change, for example if our (4) . is short or long. But the most important thing is to lớn be happy with the person we are. Being different makes us (5).


Part 2. Speaking ( 2 điểm)

Part 3. Reading and writing (1/2 tiếng 4 điểm) ..

Question 5. Dựa vào ttinh ma để điền từ bỏ phù hợp vào địa điểm trống (2 toắt con không dùng)(1 điểm)

*

1. People sit in here and watch movies. .

2. You can buy clothes, books & toys here.

3. You can play outside on swings và on slides. ..

4. You can see paintings & objects from many years in the past here. ..

5. You can read books here. You must be quiet. .

Question 6 Đọc cùng hoàn toàn những câu sau với was, wasnt, were or werent.(1 điểm)

My name is Nga. Last Saturday my family went to lớn the park. It was windy & hot. My sister played next to the flowers. She picked the flowers. My dad wasnt happy because my sister picked the flowers. My mum wasnt hungry. She talked with dad. After long time she was very thirsty so she had a drink. My brother and I played on the swings. We had a good time at the park together.

1. Nga and her family werent at the beach.

2. The weather windy.

3. Dad . happy

4. The children ...sad.

5. Nga và her brother.on the swing.

Question 7. Sắp xếp chữ thành từ đúng trong các câu sau. (1 điểm)


1. Today its (inwdy)

*

2. They sometimes go to the (cfea) .with friends on weekends.

*

3. My brothers played in the (ftnnaoui) .& they got wet.

*


4. Their town has a long and nice (htrsoyi) ..

*

5. Our đô thị didnt have any (hieecproslt) two hundred years ago.

*

Question 8. Sắp xếp trường đoản cú chế tạo thành câu đúng. (1 điểm)

1. I / a / have/ táo bị cắn dở. / red/ ->

2. / never / at / night. / computer games/ plays/ He/

3. My/ grandma / pretty, / but / isnt / tall. / is/ she/

4. Were/ any / fifty / years / ago? / buses/ there/

5. must/ litter / garbage/ put / You / the/ can./

..

Part 2. Speaking

Part 1.

Xem thêm: Chính Sách Công ( Public Policy Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Listen and repeat. T reads or plays the CD Sts repeat.

Part 2. Point , ask and answer. Teacher points và asks, student answers

Part 3. Listen and comment. ( Yes or No True or False )

Part 4. Interview. T asks the questions; St answers.

Question 1. Listen and number. There is one example.

1. You must be quiet.(c)

2. You mustnt run.(e)

3. You must eat in the library.(a)

4. You mustnt walk your dog in the library.(b)

5. You must put the books on the shelf (d)

Question 2. Listen & draw lines. There is one example.


1. Hello, is this your school? Yes, it it. Tell me about your classmates? Ok, thats Tam, shes very relaxed. Oh, I see her, shes listening to music. Thats right.

2. Whos the girl sharing her sweets? Oh, thats Mai, Shes very generous. Yes Mai looks a good frikết thúc.

3. Son isnt generous. Hes mean. Oh, I see Son. He isnt sharing his sweets. No, hes not.

4. Whos the boy who looks worried? Thats Minch. Hes worried about his homework. Poor Minch, I hope he stops worrying.

5. Can you see my best friend? Hes called Khang. Is he talking lớn some children? Yes, Khang is very cheerful. He smiles all the time.

Question 3. Listen and check. There is one example.

6. You must wash your hands.

7. You mustnt ride your xe đạp.(b)

8. You must put litter in the garbage can.(a)

9. You mustnt walk your dog.(b)

10. You mustnt walk on the grass.(c)

Question 4. Listen và complete the passage. There is one example.

People all over the world are different. Some people are friendly, some people are shy. Some people are young, and others are old. Some things we cannot change, for example if we are tall or short. Some things we can change, for example if our hair is short or long. But the most important thing is to be happy with the person we are. Being different makes us special.

Đáp án đề thi Tiếng Anh học tập kì 2 lớp 5 năm 20trăng tròn - 2021

Part 1. Listening (10 phút 4 điểm)

quận 1. Nghe cùng viết số. (1 điểm)

4 câu mỗi câu đúng ghi 0,25đ

Đáp án: a.3, b.4, c.1, d.5, e.2

Q2. Nghe cùng nối. (1 điểm)

4 câu từng câu đúng ghi 0,25đ

Đáp án: Mai: generous, Son: mean, Minh: worried, Khang: worried, Tam: relaxed

Q3. Nghe cùng khắc ghi ü (1 điểm)

4 câu mỗi câu đúng ghi 0,25đ

Đáp án: 2.b; 3.a; 4.b; 5.c

quận 4. Nghe với dứt câu. (1 điểm)

4 câu mỗi câu đúng ghi 0,25đ

Đáp án: 2.shy; 3.young; 4. hair; 5.special

Part 2 Speaking (2 điểm) Mỗi HS trả lời miệng trong tầm 1,5 cho 2 phút.

Q.1. Nghe và lặp lại (0,5 điểm): GV đọc 2 câu, HS lặp lại đúng ghi 0,5 điểm.

quận 2. Chỉ tranh con, hỏi và trả lời (0,5 điểm): GV chỉ vào 1 trực rỡ (các tranh về ngữ pháp tuyệt từ vựng) hỏi về văn bản tnhãi con, hs vấn đáp đúng đúng ghi 0,5 điểm (hỏi 2 tranh)

Q3. Nghe và dìm xét đúng giỏi sai (0,5 điểm):

GV chuyển trỡ với nói 1 câu về toắt, HS nghe và nhấn xét coi đúng tuyệt sai (Đúng nói Yes hoặc True); giả dụ sai nói No hoặc False (mỗi HS dìm xét 2 câu)

quận 4. Trả lời về phiên bản thân (0,5 điểm): GV đặt thắc mắc về phiên bản thân nhằm HS vấn đáp, tùy vào bản thân mỗi HS, chỉ thử khám phá vấn đáp đúng ngữ pháp câu hỏi (mỗi hs vấn đáp 2 thắc mắc bỗng nhiên của GV chuyển ra)