Đổi m ra km

1 m/s = (1 m)/(1 giây) = ( 1/1000 km)/(1/3600 giờ) = (1/1000)/(1/3600) (km/giờ) = 3600/1000 (km/h) = 3,6 (km/h)

Nlỗi vậy:

Vận tốc V đơn vị chức năng kilomet bên trên giờ (km/h) bằng vận tốc V đơn vị mét bên trên giây (m/s) nhân với 3,6.

V (km/h) = V (m/s) x 3,6

Ví dụ:

Đổi 30 m/s ra km/h:

V (km/h) = 30 x 3.6 = 108 (km/h)

Bảng biến hóa Mét/giây quý phái Kilomet/giờ

*

Dưới đây là cách làm biến hóa của một trong những đơn vị chức năng thống kê giám sát khác cơ mà Top giải thuật ước ao trình làng thêm, bắt đầu bạn đọc tham khảo.

1. Cách đổi tự km/h sang m/s

1 km/h = 1/3.6 m/s = 0.277777778 m/s

Cách thay đổi nhỏng sau:

Có:

1 km = 1000 m

1 giờ đồng hồ = 3600 giây

Nên:

1 km/h = (1 km)/( 1 giờ) = (1000 m)/(3600 giây) = 1000/3600 (m/giây) = 1/3.6 (m/s) = 0.277777778 (m/s)

Như vậy:

Vận tốc V đơn vị mét bên trên giây (m/s) bằng vận tốc V đơn vị chức năng kilomet trên giờ (km/h) chia đến 3,6 (hoặc nhân với 0,277777778).

V (m/s) = V (km/h) : 3,6

Ví dụ:

Đổi 30 km/h ra m/s:

V (m/s) = 30 : 3.6 = 8.333333333 (m/s)

*

Bảng biến đổi km/h sang m/s

*

2. Chuyển thay đổi nkhô giòn trường đoản cú Km/giờ sang trọng Km/giây

Kilomet/giây

Mét/giây

1 km/s1000 m/s
2 km/s2000 m/s
3 km/s3000 m/s
5 km/s5000 m/s
10 km/s10000 m/s
trăng tròn km/s20000 m/s
50 km/s50000 m/s
100 km/s100000 m/s
1000 km/s1000000 m/s

3. Chuyển thay đổi nkhô nóng tự M/giây thanh lịch Km/giây

Mét/giây Kilomet/giây
1 m/s0.001 km/s
2 m/s0.002 km/s
3 m/s0.003 km/s
5 m/s0.005 km/s
10 m/s0.01 km/s
20 m/s0.02 km/s
50 m/s0.05 km/s
100 m/s0.1 km/s
1000 m/s1 km/s