BEST EKKO PLAYERS

Language

Bạn đang xem: Best ekko players

*

*
Korea
*
Japan
*
North America
*
Eurtienhieptruyenky.come West
*
Eurtienhieptruyenky.come Nordic và East
*
Oceania
*
Brazil
*
LAS
*
LAN
*
Russia
*
Turkey
*

*
Ekko

Xem thêm: Làm Job Home Based Là Gì ? Tất Cả Về Work From Home Bạn Cần Biết


Z-Drive sầu ResonanceEvery third attaông xã or damaging spell on the same target giao dịch bonus magic damage, & grants Ekko a burst of speed if the target is a champion.">
*

*
Q
*
W