Phiên âm tiếng anh

Công gắng Google dịch cần sử dụng hệ thống phiên âm khác cùng với hệ thống IPA thông dụng mà lại đa phần hầu hết tín đồ biết, gồm người nói, chúng ta sử dụng hệ thốngNOAD (New Oxford American Dictionary) phonetic notation, mặc dù có vẻ như không đúng lắm. Bảng crúc âm của Google dịch có tương đối nhiều giảm bớt thấy rõ, tuy thế đành đề xuất gật đầu đồng ý bọn họ thôi.

Ord

IPA

International Phonetic Alphabet

Google

Phonetic Alphabet

Example

Note

Word

IPA

GPA

1

ɪ

i

hit

/hɪt/

hit

2

i:

ē

Fee

/fi:/

3

ʊ

o͝o

Put

/pʊt/

po͝ot

Ký hiệu của google là 2 chđọng oo với dấu mũ ngược ꙾

4

u:

o͞o

Food

/fu:d/

fo͞od

Ký hiệu của google là 2 chứ đọng oo với dấu nón bằng – (chăm chú nhầm với số 3)

5

e

e

Bed

/bed/

bed

6

ə

ə

Ago

/ə´gəʊ/

əˈgō

7

ɜ:

ər

Bird

/bɜ:d/

bərd

Chụ ý nhầm với số 6

8

ɒ

ä

Shot

/ʃɒt/

SHät

9

ɔ:

ô

Saw

/sɔ:/

10

æ

a

Hat

/hæt/

hat

11

ʌ

ə

Drum

/drʌm/

drəm

Google không riêng biệt âm số 6 ə và ʌ

12

ɑ:

är

Arm

/ɑ:m/

ärm

Crúc ý nhầm với số 8

13

ɪə

ir

Near

/nɪər/

nir

14

ʊə

o͝or

Tour

/tʊə(r)/

to͝or

Ký hiệu của google là 2 chứ oo với dấu nón ngược ꙾ và chữ r, để ý nhầm với số 3