Gov là gì

written abbreviation for government: used lớn show that an mạng internet address belongs khổng lồ a government organization:

Bạn đang xem: Gov là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ tienhieptruyenky.com.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một phương pháp sáng sủa.


used at the over of US Internet addresses lớn show that the address belongs lớn a federal or state government department:
It is vital, if local gov- ernment is lớn survive sầu upon a democratic basis, that there should be purity of administration.
Surely it is one of the basic costs of local gov- ernment which it cannot avoid, và one for which proper provision should be made?
They want to lớn see contracts advertised on websites such as "supply2.gov", và they also want khổng lồ see unbundled contracts.
Các ý kiến của những ví dụ ko diễn tả cách nhìn của các chỉnh sửa viên tienhieptruyenky.com tienhieptruyenky.com hoặc của tienhieptruyenky.com University Press tốt của các bên cấp giấy phép.
*

lớn start a new & better way of behaving, forgetting about any bad experiences in the past

Về việc này
*

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Dynasty Warriors 9 Pc Mới Nhất 2020, Thông Tin Mới Về :

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tienhieptruyenky.com English tienhieptruyenky.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語