Khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là gì

It looks lượt thích your browser does not have sầu JavaScript enabled. Please turn on JavaScript & try again.

Bạn đang xem: Khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là gì


*

*

Nhà nước pháp quyền Xã hội công ty nghĩa cả nước và hầu như sự việc đưa ra so với vấn đề thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình

GS.TS.PHAN TRUNG LÝ

Ngulặng Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế độ của Quốc hội,

NGUYỄN TRUNG THÀNH

Phó Viện trưởng Viện Khoa học tập Môi trường với Xã hội.


Tóm tắt: Nghị quyết Đại hội lần sản phẩm công nghệ XII của Đảng sẽ dìm mạnh: “Tiếp tục tạo ra, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền buôn bản hội công ty nghĩa (XHCN) vày Đảng chỉ huy là nhiệm vụ giữa trung tâm của đổi mới hệ thống chủ yếu trị...”<1>. Vì vậy, nhằm xây cất thành công xuất sắc Nhà nước pháp quyền XHcông nhân, thứ nhất cần chế tạo bộ máy hành chính nhà nước liêm chính, hiệu lực thực thi, hiệu quả. Mục tiêu đó nối sát cùng với vấn đề triển khai công khai, biệt lập và trách rưới nhiệm giải trình của các ban ngành hành thiết yếu công ty nước (CQHCNN). Trong phạm vi bài viết này, những người sáng tác triệu tập phân tích các đặc trưng cơ phiên bản của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; vị trí, phương châm cùng phần nhiều vụ việc đề ra đối với bài toán triển khai công khai minh bạch, minh bạch cùng trách rưới nhiệm giải trình nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu thử khám phá của thành lập Nhà nước pháp quyền XHCN đất nước hình chữ S.
Abstract: The Resolution of the XII Congress of the Party has emphasized: “Continuation of development and improvement of the sociamenu rule-of-law sociadanh sách state led by the Communist Party is the core task lớn reform the political system...”. Therefore, in order to successfully develop a rule-of-law sociadanh sách state, first of all, it is necessary to establish an effective sầu và effective state administrative sầu apparatus with high integrity. That goal is associated with the implementation of publicity, transparency & accountability of state administrative agencies (the State"s administrative agencies). Within the scope of this article, the authors focus on analysis of the basic characteristics of the Socialist State of Vietnam; positions, roles and issues for the implementation of publication, transparency và accountability to meet the requirements of development of a socialist rule of law in Vietnam
Thể chế hoá ý kiến kiến thiết Nhà nước pháp quyền XHCN của Đảng, Điều 2 Hiến pháp năm trước đó khẳng định: “1. Nhà nước Cộng hòa XHcông nhân Việt Nam là Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, bởi vì Nhân dân, bởi Nhân dân; 2. Nước Cộng hòa XHcông nhân Việt Nam bởi vì Nhân dân thống trị, tất cả quyền lực tối cao bên nước thuộc về Nhân dân mà căn nguyên là liên minh thân ách thống trị người công nhân với giai cấp nông dân với đội ngũ trí thức; 3. Quyền lực đơn vị nước là thống duy nhất tất cả sự phân công, phối hợp, điều hành và kiểm soát giữa các cơ sở bên nước vào vấn đề tiến hành các quyền lập pháp, hành pháp, tứ pháp”.
Xuất phân phát từ bỏ bản chất Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì chưng Nhân dân, Nhà nước pháp quyền XHCN đất nước hình chữ S rất cần phải thành lập trên cơ sở thỏa mãn nhu cầu các chế độ sau: (1) Quyền lực đơn vị nước là thống tốt nhất, bao gồm sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa những phòng ban nhà nước vào việc thực hiện những quyền lập pháp, hành pháp và tứ pháp; (2) Thượng tôn Hiến pháp với luật pháp, hồ hết công ty trong làng mạc hội gần như cần tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật nhưng Hiến pháp là đạo luật về tối cao, bộ vẻ ngoài nơi bắt đầu mang tính nền tảng; (3) Khẳng định cùng bảo đảm an toàn quyền nhỏ người, quyền công dân, tôn trọng sự bình đẳng của phần lớn cá thể trong thú tận hưởng cùng cách tân và phát triển quyền, không có sự biệt lập đối xử, trước tiên và đa phần vào câu hỏi tđắm đuối gia vào công tác làm việc quản lý đơn vị nước và làng hội; (4) Đảng Cộng sản nước ta hoạt động vào sự cân đối Hiến pháp và pháp luật; (5) Bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân. Quyền và nhiệm vụ của công dân được luật pháp bằng lòng, tôn trọng với bảo đảm an toàn triển khai, tương tác trong kích cỡ điều khoản.
Bản chất của Nhà nước pháp quyền XHCN VN là công ty nước đặt bên dưới sự điều chỉnh tối cao của quy định. Do đó, lao lý vào nhà nước pháp quyền phải đảm bảo tính công khai minh bạch, phân minh, khả thi cùng kết quả, đảm bảo nguyên tắc đồng đẳng trước điều khoản với bảo vệ quyền con bạn.
2. Vị trí, mục đích của công khai minh bạch, minh bạch với trách nhiệm giải trình trong tạo Nhà nước pháp quyền buôn bản hội công ty nghĩa Việt Nam
Trong hoạt động của bộ máy bên nước, “công khai” tức là phần nhiều hoạt động của Nhà nước buộc phải được chào làng hoặc thông dụng, truyền thiết lập bên trên những phương tiện công bố đại chúng, khiến cho các người dân rất có thể tiếp cận được các ra quyết định của Nhà nước một biện pháp thuận tiện. “Minh bạch” tức thị không hầu như phải công khai minh bạch Nhiều hơn phải trong sáng, không ám muội, ko trắc trở, không gây trở ngại cho công dân trong tiếp cận thông báo. Minc bạch luôn luôn buộc phải đính thêm với trách nhiệm, đòi hỏi nhà nước cùng đội hình cán cỗ, công chức đề xuất công khai quy trình triển khai các bước cho những mặt quan tâm. Ở khía cạnh này, tách biệt gồm quan hệ nghiêm ngặt với trách nhiệm, vày bao gồm trách nhiệm new bao gồm xu hướng công khai cùng bảo vệ các ĐK mang đến công khai minh bạch.
*

Trách nhiệm giải trình được xem là một giữa những nhân tố đặc biệt quan trọng của một nền chính trị dân chủ, giúp tùy chỉnh cấu hình và bảo trì quan hệ giữa Nhà nước và bạn dân. Trong quy mô cai quản trị công ty nước, giải trình góp bạn dân biết được “Nhà nước vẫn làm cái gi cùng đang làm như vậy nào?”. Giải trình là một phần của quản ngại trị bên nước đồng thời là yếu tố góp tăng tính hòa hợp pháp cũng như độ tin yêu của Nhà nước vào mắt fan dân. Do vậy, trách nhiệm giải trình được phát âm là nghĩa vụ cung cấp lên tiếng một cách đầy đủ, rõ ràng về những dữ liệu vì mình tạo ra và phải chịu trách nhiệm về hoạt động đó. Với ý nghĩa đó, trách nhiệm giải trình của phòng ban nhà nmong khái quát 2 nội dung cơ bản đó là nghĩa vụ cung cấp, lý giải ban bố và phải gắn với trách nhiệm pháp lý của tổ chức, cá nhân giải trình.
Nhà nước pháp quyền XHCN là 1 mô hình đơn vị nước nhưng đất nước hình chữ S sẽ hướng đến, trong số đó phối hợp giữa một số yếu tố cơ bản của “làng mạc hội pháp quyền” với đặc thù của khối hệ thống chính trị nước ra, sẽ là hệ thống chính trị độc nhất vô nhị nguim, bởi vì một đảng chủ yếu trị là Đảng Cộng sản toàn quốc chỉ huy. Tính độc nhất vô nhị nguim còn biểu hiện ở chỗ, tuy nhiên gồm tiếp thụ phần nhiều nguyên tố phù hợp của những giáo lý chủ yếu trị, pháp luật không giống, song căn cơ bốn tưởng về tổ chức, quản lý và vận hành của máy bộ đơn vị nước cùng thống trị thôn hội là nhà nghĩa Mác Lênin. Vì vậy, việc triển khai công khai, sáng tỏ với trách nát nhiệm giải trình đóng một phương châm hết sức đặc biệt quan trọng trong việc thi công với quản lý và vận hành của một “làng hội pháp quyền” theo cả nghĩa rộng với nghĩa nhỏ.
“Xã hội pháp quyền” theo nghĩa hẹp biểu đạt làm việc việc giảm bớt sự tùy nhân thể vào câu hỏi áp dụng quyền lực tối cao công ty nước, cơ mà điều này yên cầu cần “ràng buộc quyền lực vào những luật đạo được tạo cụ thể với chặt chẽ”<2>. Đây chính là một đòi hỏi về sự công khai minh bạch, biệt lập với trách nát nhiệm giải trình trong triển khai điều khoản, để có thể “buộc các quan chức chính quyền và công dân đề nghị hành xử cân xứng cùng với pháp luật”<3>.
“Xã hội pháp quyền” theo nghĩa rộng được đọc là “một hệ thống/vẻ ngoài mà trong số đó không có chủ đề nào, ngay cả nhà nước, đứng trên pháp luật; vị trí cơ mà luật pháp đảm bảo an toàn những quyền cơ phiên bản và toàn bộ đầy đủ fan gần như hoàn toàn có thể tiếp cận cùng với công lý”<4>. Hệ thông/nguyên tắc kia cần thiết thi công và vận hành được trong bối cảnh thiếu hụt công khai minh bạch, phân biệt với trách rưới nhiệm giải trình. Để buộc các cá thể, tổ chức, thiết chế, cả công và bốn, phần đông bắt buộc vâng lệnh luật pháp thì luật pháp yêu cầu được sản xuất một giải pháp riêng biệt, được ra mắt công khai minh bạch, được áp dụng đồng đẳng. Nguim tắc thượng tôn lao lý cũng yên cầu những công ty bao gồm liên quan Chịu đựng trách nát nhiệm trước luật pháp cùng trách nhiệm giải trình trước những đơn vị không giống, tự kia bắt đầu rất có thể sinh sản lập sự tin yêu, tính công bình vào vận dụng pháp luật, ngăn đề phòng sự tùy tiện vào việc thành lập cùng thực hiện lao lý.
Mặc dù không hoàn toàn đồng bộ cùng với “buôn bản hội pháp quyền”, nhưng mà bởi vì kết hợp các nhân tố của “buôn bản hội pháp quyền” đề xuất công khai minh bạch, sáng tỏ, trách nát nhiệm giải trình cũng đều có địa điểm, vai trò hết sức đặc biệt quan trọng vào Việc chế tạo cùng vận hành Nhà nước pháp quyền XHCN đất nước hình chữ S. Cụ thể, vị trí, vai trò của công khai, riêng biệt cùng trách nhiệm giải trình bộc lộ rõ nhất qua câu hỏi đông đảo sự việc này là cửa hàng để hiện nay hoá nhị đặc thù cơ phiên bản tiếp sau đây của Nhà nước pháp quyền XHcông nhân Việt Nam:
khác nhau trước tiên, Nhà nước của Nhân dân, vày Nhân dân cùng bởi vì Nhân dân, biểu thị quyền thống trị của Nhân dân. khác lại này tức là Nhà nước cần công khai, khác nhau cùng có trách rưới nhiệm giải trình trước Nhân dân; nó cũng có nghĩa Nhân dân-cùng với tứ cách là cửa hàng lập cần Nhà nước-tất cả quyền thử dùng Nhà nước đề xuất công khai minh bạch, phân minh cũng như buộc phải báo cáo, Chịu đựng trách nhiệm trước Nhân dân về tổ chức cùng buổi giao lưu của mình.
khác biệt máy hai, quyền lực tối cao đơn vị nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát và điều hành giữa các cơ sở bên nước vào Việc tiến hành các quyền lập pháp, hành pháp với tư pháp; có sự soát sổ, giám sát ngặt nghèo việc thực hiện quyền lực tối cao bên nước của Nhân dân thông qua các tổ chức xóm hội. Trong đặc trưng này, câu hỏi những cơ quan nhà nước thực hiện công khai minh bạch, khác nhau và trách nát nhiệm giải trình vừa là 1 trong những thử khám phá, vừa là một trong những điều kiện nhằm Nhân dân hoàn toàn có thể triển khai quyền khám nghiệm, đo lường của chính bản thân mình với hoạt động của các cơ sở.
3. Yêu cầu đặt ra so với vấn đề triển khai công khai, biệt lập với trách rưới nhiệm giải trình thỏa mãn nhu cầu thưởng thức của desgin Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
Thứ độc nhất vô nhị,tận hưởng gắn vụ việc công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong tổ chức triển khai, buổi giao lưu của các CQHCNN với câu hỏi kiểm soát điều hành quyền lực nhà nước.
Thực hiện tại công khai minh bạch, minh bạch, trách nát nhiệm giải trình hoàn toàn có thể điều hành và kiểm soát được vấn đề thực hiện quyền lực tối cao đơn vị nước một biện pháp kết quả nhất, chính vì thế bắt buộc coi công khai, khác nhau, trách nhiệm giải trình như là 1 trong những nhân tố cấu thành chủ yếu trong đầy đủ chiến lược, chiến lược, chế độ, pháp luật về kiểm soát và điều hành quyền lực của cỗ máy CQHCNN.

Xem thêm: Cài Lại Drm Là Gì ? Tại Sao Game Thủ Việt Cười Tươi Khi Thấy Chữ Drm Free


Thứ đọng hai, thử dùng về xây dựng,vận dụng những luật lệ xử sự, đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệpcủa cán bộ, công chức, viên chức hành chính.
Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và công việc phải đưa ra phần đa yêu cầu về cách biểu hiện, hành động của cán bộ, công chức, viên chức hành thiết yếu lúc thi hành công vụ. Đồng thời, những hình thức cách xử trí trách nát nhiệm cũng rất cần phải luật pháp rõ với hài hòa nhằm mục đích bảo đảm an toàn tiến hành những luật lệ xử sự, đạo đức công việc và nghề nghiệp trên thực tiễn. Mặt khác, bắt buộc dạy dỗ, nâng cấp ý thức của cán bộ, công chức hành chủ yếu về triển khai công khai minh bạch, khác nhau, trách nát nhiệm giải trình cùng sự liêm chủ yếu. Mỗi cán bộ, công chức hành chính yêu cầu coi công khai, tách biệt, trách rưới nhiệm giải trình vào thi hành công vụ là trách rưới nhiệm của chính bản thân mình. Tính liêm bao gồm miêu tả phẩm hóa học của mọi người với bắt buộc được nhìn nhận nhỏng một trải nghiệm bắt buộc đối với cán cỗ, công chức - những người dân công bộc của nhân dân với buộc phải gương chủng loại trước Nhân dân.
Thđọng cha, đòi hỏi đảm bảo an toàn sự tuân hành điều khoản về công khai minh bạch, tách biệt, trách nát nhiệm giải trình của các CQHCNN.
Bảo đảm sự tuân thủ lao lý về công khai, tách biệt, trách rưới nhiệm giải trình đòi hỏi những cơ quan công ty nước cần tiến hành tráng lệ các phép tắc gồm liên quan của của Luật Phòng, chống tsay mê nhũng năm 2018, nhất là chính sách trên Điều 9, trong các số ấy vấn đề công khai, sáng tỏ, trách nát nhiệm giải trình buộc phải đảm bảo đúng đắn, cụ thể, tương đối đầy đủ, kịp thời theo trình từ, thủ tục của cơ quan, tổ chức, đơn vị tất cả thẩm quyền cùng tương xứng với hiện tượng của quy định. Tuân thủ điều khoản về công khai minh bạch, riêng biệt, trách rưới nhiệm giải trình đòi hỏi vận dụng các vẻ ngoài công khai minh bạch khác nhau để các đơn vị hoàn toàn có thể theo dõi, đo lường và tính toán cỗ máy công ty nước nói phổ biến, các CQHCNN thích hợp. Bảo đảm sự tuân thủ điều khoản về công khai minh bạch, biệt lập, trách nát nhiệm giải trình yên cầu phải nâng cao trách nát nhiệm của tín đồ đứng đầu tư mạnh quan lại, tổ chức, đơn vị vào sự việc này, thông qua vấn đề chỉ đạo, đánh giá, đôn đốc, lý giải cơ sở, tổ chức, đơn vị, cá thể ở trong quyền cai quản thực hiện công khai minh bạch, riêng biệt, trách nát nhiệm giải trình với xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị người dân có thđộ ẩm quyền giải pháp xử lý theo qui định của điều khoản đối với các trường đúng theo vi phi pháp phương pháp về công khai, phân biệt, trách nát nhiệm giải trình.
Cần thực hiện tráng lệ, công dụng việc tđắm say vấn ý kiến bạn dân và công ty về những dự thảo vnạp năng lượng phiên bản quy bất hợp pháp luật; kết hợp với bài toán minhbạch hóa quy trình sẵn sàng, biên soạn thảo, trình, ban hành những chính sách, điều khoản của Nhà nước. Đồng thời, yêu cầu chú trọng rà soát, hệ thống hóa, ra mắt hạng mục tư liệu kín nhà nước nhằm ngăn dự phòng, hạn chế Việc tận dụng bí mật công ty nước theo ngulặng tắc: Công knhì là tối đa, kín đáo là buổi tối thiểu.
Quản lý đơn vị nước không tách tách tkhô giòn tra, kiểm tra Việc triển khai các quyết định đối với các công ty cai quản. Vì vậy, đề xuất triển khai xong form khổ quy định nhằm tăng cường công tác khám nghiệm bài toán tiến hành công khai, phân biệt, trách rưới nhiệm giải trình sinh hoạt những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị hành chủ yếu, cũng như những pháp luật pháp luật điều chỉnh buổi giao lưu của các ngành, những ban ngành, đơn vị chức năng hành chủ yếu nhằm bảo đảm an toàn sự công khai, sáng tỏ, trách nát nhiệm giải trình.
Thứ năm, tận hưởng về Việc nâng cấp trách nhiệm của những cơ sở công ty nước trong vấn đề tiến hành công khai minh bạch, minh bạch.
Các cơ quan công ty nước cần tiến hành nghiêm phương pháp về công khai minh bạch, rành mạch, trách rưới nhiệm giải trình vào tổ chức cùng chuyển động, bao gồm trách nát nhiệm giải trình rõ gần như ý kiến, ý kiến đề nghị của bạn dân về các vấn đề liên quan, đem đến công dụng tối đa trong vụ việc này. Đồng thời, Nhà nước đề nghị tăng nhanh cải tân hành thiết yếu theo hướng đơn giản dễ dàng hóa nhằm tạo thuận tiện tốt nhất cho những tổ chức triển khai, cá thể Khi có hưởng thụ xử lý công việc; tạo nên điều kiện để người dân có thể thống kê giám sát với kiểm soát và điều hành được hoạt động của cơ quan công quyền cùng với phương thơm châm lấy sự chấp nhận của bạn dân và công ty làm cho thước đo của hiệu quả hành chính công.
Thứ đọng sáu, thử khám phá về cải thiện trách nhiệm của cán cỗ, công chức, viên chức hành chính trong thực xây đắp vụ.
Việc này đòi hỏi nên tổ chức tiến hành xuất sắc công cụ của Luật Cán cỗ, công chức; xây đắp cùng tiến hành chế độ, định nút quá trình theo địa điểm việc có tác dụng lắp cùng với cắt cử cụ thể tính năng, trọng trách, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi cán bộ, công chức hành bao gồm. Việc đảm bảo an toàn công khai, phân biệt, trách nhiệm giải trình trong reviews cán cỗ, công chức hành bao gồm và sự phân minh trong quản trị nhà nước sẽ tạo nên dễ dàng cho người dân thống kê giám sát hoạt động của các cơ sở, tổ chức, đơn vị chức năng, trong những số đó, câu hỏi thành lập, tiến hành định nấc theo địa điểm vấn đề làm cho cùng trách nhiệm công khai minh bạch, khác nhau, trách nhiệm giải trình là ĐK để kiến tạo đội hình cán cỗ, công chức hành bao gồm liêm bao gồm, kỷ cưng cửng, trách rưới nhiệm. Nhà nước cũng cần phải duy trì với cải thiện unique quản lý vận động ban ngành hành chủ yếu theo tiêu chuẩn ISO hiện tại sẽ cùng vẫn vận dụng tại một số trong những cơ sở, đơn vị chức năng. Ngoài ra, Nhà nước bắt buộc hoàn thành với triển khai những bộ luật lệ xử sự, đạo đức công vụ nhằm công dân gồm địa thế căn cứ đo lường và thống kê hoạt động vui chơi của cán bộ, công chức cùng cơ sở hành thiết yếu.
Thứ bảy, hưởng thụ bảo đảm an toàn sự thống kê giám sát của fan dân và quyền đo lường và thống kê, bội phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể thiết yếu trị - làng mạc hội.
Sự tyêu thích gia của Nhân dân vào quản ngại trị đơn vị nước không những có tác dụng cho những ra quyết định của Nhà nước được ban hành gần cạnh cùng với thực tế, mà lại còn là các đại lý bức tốc sự phân minh hoạt động của cơ quan bên nước với đội ngũ cán cỗ, công chức trong quy trình thực kiến thiết vụ. Vì vậy, cần bảo đảm an toàn sự thống kê giám sát của tín đồ dân với quyền đo lường và thống kê, phản nghịch biện làng mạc hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể bao gồm trị - xã hội bên trên thực tế. Hình như, đề xuất đẩy mạnh vai trò của báo chí truyền thông và những phương tiện đi lại ban bố đại bọn chúng trong bài toán cung cấp thông tin về tổ chức, hoạt động vui chơi của máy bộ đơn vị nước nói chung, những CQHCNN thích hợp, sản xuất diễn lũ tranh luận mang đến công chúng và tạo thành dư luận để liên hệ quá trình, ngôn từ phân minh hóa buổi giao lưu của cỗ máy đơn vị nước nói bình thường, các CQHCNN dành riêng.
Kết luận: Quá trình thành lập Nhà nước pháp quyền XHCN VN đang đề nghị đương đầu với ít nhiều trở ngại, thách thức. Yêu cầu đặt ra là Đảng đề nghị luôn đảm bảo an toàn được xem chính đại quang minh vào cầm cố quyền của bản thân trình bày uy tín, sự tin cậy, sự thu hút của Đảng so với Nhân dân; tính hiệu quả vào chỉ huy cải tiến và phát triển kinh tế, vnạp năng lượng hoá, buôn bản hội, đáp ứng nhu cầu những hiểu biết, lợi ích của Nhân dân. Do kia, việc triển khai công khai minh bạch, phân minh với trách nát nhiệm giải trình của những CQHCNN là ĐK tiên quyết, có ý nghĩa sâu sắc khổng lồ to đối với việc làm tạo Nhà nước pháp quyền XHCN toàn quốc./.
1.Đảng Cộng sản nước ta,Văn kiện Đại hội đại biểu VN lần thiết bị XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Thành năm 2016.
3. Lương Đình Hải, Xây dựng bên nước pháp quyền cùng sự việc dân chủ hoá thôn hội sinh sống VN bây giờ, Tạp chí Triết học tập, tiên phong hàng đầu (176), mon 1-2006.
4. Trần Đại Quang, “Tiếp tục xuất bản cùng hoàn thành nhà nước pháp quyền XHCN của dân chúng, vị quần chúng với vì nhân dân”,www.nhandan.com.vn, 2017.

Xem thêm: Cải Tiến Là Gì ? Tìm Hiểu Những Lợi Ích Từ Việc Áp Dụng Kaizen ?


<1> Đảng Cộng sản toàn quốc,Vnạp năng lượng kiện Đại hội đại biểu cả nước lần máy XII, Nxb. Chính trị nước nhà, TP Hà Nội 2016.

Chuyên mục: Hỏi đáp