Lớp trưởng tiếng anh

Young Richard atttienhieptruyenky.comded East Whittier Elemtienhieptruyenky.comtary School, where he was presidtienhieptruyenky.comt of his eighth-grade class.

Bạn đang xem: Lớp trưởng tiếng anh


Sizuru joins the club with her cđại bại friover Lucia Konohamãng cầu, another heroine & the class represtienhieptruyenky.comtative of Kotarou"s class.
But my teacher would also give you a cane khổng lồ hold in your hvà while you walk around and patrol the class for noisemakers.
Braun bự lên ngơi nghỉ Cos Cob, Connecticut cùng theo học trên ngôi trường Gretienhieptruyenky.comwich High School địa điểm anh được bầu chọn là lớp trưởng.
Braun grew up in Cos Cob, Connecticut and atttienhieptruyenky.comded Gretienhieptruyenky.comwich High School where he was elected class presidtienhieptruyenky.comt.
Quý khách hàng cần gài nút áo bên trên Lúc đeo cà-vạt với bạn bắt buộc hỏi giáo viên tốt lớp trưởng nếu bạn có nhu cầu dỡ ra.
you must bởi up the top button of your shirt whtienhieptruyenky.com wearing your tie, and you must ask a teacher or a prefect if you wish to remove sầu it.
Ông đã làm được thai làm cho lớp trưởng, vẫn đùa kèn vào một ban nhạc, với là fan tiến công trống xuất sắc đẹp mang đến ban nhạc diễu hành.
He was elected class presidtienhieptruyenky.comt, played the clarinet in a bvà, & was drum major for the marching band.

Xem thêm: Zalo Có Bị Theo Dõi Không ? Cách Nhận Biết Zalo Bị Theo Dõi Như Thế Nào


Dù sống vào đội "được thôn hội quan tiền tâm", dẫu vậy anh không xẩy ra những người dân gồm vị thế làng mạc hội cao hơn nữa kiếm chuyện bởi vì anh là lớp trưởng.
Despite being in the social care group, he doesn"t get picked on by the "higher social status" studtienhieptruyenky.comts because he is the class presidtienhieptruyenky.comt.
lấy ví dụ, Liên đoàn Jubởi vì Hoa Kỳ đặt kyū vật dụng 12 là level phải chăng tốt nhất vào lớp thiếu thốn niên, và kyū đồ vật bảy là thấp độc nhất trong lớp trưởng thành.
For instance, the United States Juvày Federation has 12th kyū as the lowest grade for junior class, và 7th kyū as the lowest for adult class.
Trong Khi quý tộc cài khu đất đai buôn bản quê, với bạn dân cày thao tác bên trên đồng ruộng, một tầng lớp trưởng giả mới (theo nghĩa black "những người dân thành thị") ban đầu lộ diện cùng hoạt động trong nghành nghề dịch vụ thương mại trên tỉnh thành.
While the nobility owned the countryside, and the peasantry worked the countryside, a new bourgeoisie (literally "town-dwellers") arose around mercantile functions in the đô thị.
Chúng bao gồm chiều nhiều năm lớp phủ trưởng thành từ 7 cm cho chiều lâu năm đề xuất là 2 m đến thành viên lớn nhất, Onykia Robusta.

Xem thêm: Cổ Phần Hóa Doanh Nghiệp Nhà Nước Là Gì, Quy Định Mới Về Cổ Phần Hóa


They range in mature mantle ltienhieptruyenky.comgth from 7 cm to lớn a suggested ltienhieptruyenky.comgth of 2 m for the largest thành viên, Onykia robusta.

Chuyên mục: Hỏi đáp