May day là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ tienhieptruyenky.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tin.
Bạn đang xem: May day là gì

Those figures for mayday and other emergency calls are small, but one serious crash through lachồng of fuel could be a major disaster.
It is the origin of the cry for aid in distress—"mayday, mayday, mayday" —adopted as the international điện thoại tư vấn.
There is seldom time to lớn broadcast a mayday message for long enough to provide a reliable radio fix for tìm kiếm và rescue agencies if the vessel sinks.
The captain ordered the alarms to be activated, told everyone khổng lồ abandon ship, và sent out a mayday request.
Mayday teams with her father but does not reveal her identity to hlặng, despite desperately wanting khổng lồ, for fear it may damage the timeline.
Channel 16 is used for broadcasting dibít tất tay calls such as mayday, pan-pan, securite or other urgent safety messages.
A mayday signal was put out by the captain but rough seas produced by the storm hampered rescue efforts.
Các cách nhìn của những ví dụ ko trình bày quan điểm của những chỉnh sửa viên tienhieptruyenky.com tienhieptruyenky.com hoặc của tienhieptruyenky.com University Press tuyệt của các bên trao giấy phép.
*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Make It Out Là Gì ? What Is The Meaning Of Make It Out

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tienhieptruyenky.com English tienhieptruyenky.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp Tiếng Anh Là Gì, Chi Phí Quản Lý Kinh Doanh Tiếng Anh La Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語