Nghĩa bóng tiếng anh là gì

By tienhieptruyenky.com • Tháng Mười 30, 2018

TIẾNG ANH Y HỌC: NGHĨA ĐEN và NGHĨA BÓNG

Xin reviews cùng với Diễn Đàn một số thuật ngữ y học tập vừa sở hữu nghĩa đen: ‘nghĩa thứ nhất đọc một giải pháp thông thường’ vừa mang nghĩa bóng: ‘nghĩa bóng bẩy suy ra từ nghĩa đen’.

Bạn đang xem: Nghĩa bóng tiếng anh là gì

1. AILING: ĐAU/ỐM (nghĩa đen) cùng ÈO ỌP/ĐANG SUY YẾU (nghĩa bóng)

Nghĩa Black của ‘ailing’ là ‘ill/siông xã và not improving’

– She looked after her ailing father.

Nghĩa bóng của ‘ailing’ là (of a business, government, etc.) ‘having a problem or getting weaker’

– Measures to help the ailing economy.

2. ANTIDOTE /ˈæntidəʊt/ TO: THUỐC GIẢI ĐỘC (nghĩa đen) cùng LIỀU THUỐC GIẢI (nghĩa bóng)

Nghĩa black của ‘antidote to’ là ‘a medicine that will stop the effects of a poison or a dangerous drug’.

– There is no known antidote to lớn the poison.

Nghĩa trơn của ‘antidote to’ là ‘anything that takes away the effects of sth unpleasant’.

– The holiday was a marvellous antidote to lớn the pressure of office work.– A Mediterranean cruise was the perfect antidote khổng lồ a long cold winter.

3. ILL (adj): ĐAU/ỐM (nghĩa đen) cùng ILL (n) CĂN BỆNH (nghĩa bóng)

Nghĩa Black của ‘ill’ là ‘suffering from illness or disease; not feeling well’.

– Her father is seriously ill.

Nghĩa trơn của ‘ill’, là danh từ đưa tự các loại (conversion) tự tính từ bỏ ‘ill’ có nghĩa ‘a problem or harmful thing; an illness’.

– The ills of the modern world.4. CURE /ˈkjʊə(r)/ /REMEDY /ˈremədi/ (FOR/TO): CHỮA BỆNH (nghĩa đen) cùng GIẢI PHÁPhường (nghĩa bóng)

Nghĩa Black của ‘cure/remedy (for)’ là ‘sth such as a medicine or size of treatment that cures s.e who is ill’.

Xem thêm: English Idiomatic Expression: “ Take For Granted By Merriam, Take For Granted

– What is the best cure for a hangover ?– As yet there’s no known cure for this disease.– Salternative text water is a good trang chủ remedy for a sore throat.

Nghĩa trơn của ‘cure/remedy (for/to) là ‘sth that solve a problem, improve a bad situation, etc.’.

– Do you think there is any cure for the nation’s economic troubles?– If you find it hard khổng lồ live sầu on your present salary, the best remedy would be khổng lồ change jobs.– There is no simple remedy for unemployment.– There are a number of possible remedies khổng lồ this problem.

5. PALPITATION /palpɪˈteɪʃ(ə)n/ : ĐÁNH TRỐNG NGỰC (nghĩa đen) và SỰ HỒI HỘPhường. (nghĩa bóng).

Nghĩa Đen của ‘palpitation’ là ‘unpleasant sensations of irregular and/or forceful beating of the heart’.

– In some patients with palpitations, no heart disease or abnormal heart rhythms can be found. In others, palpitations result from abnormal heart rhythms (arrhythmias)

Nghĩa láng của ‘palpitation’ là ‘a physical condition in which your heart beats very quickly và in an irregular way’

– Just the thought of flying gives me palpitations (= makes me very nervous).

6. PARALYSIS /pəˈræləsəs/ : CHỨNG LIỆT (nghĩa đen) và TÊ LIỆT (nghĩa bóng)Nghĩa Đen của ‘paralysis’ là ‘a loss of control, and sometimes feeling in, part or most of the body toàn thân, caused by disease or any injury khổng lồ the nerves’.

– The paralysis affects his right leg và he can only walk with difficulty.

Nghĩa nhẵn của ‘paralysis’ là ‘a total inability khổng lồ move sầu, act, function, etc.

– The strike caused total paralysis in the thành phố.– The complete paralysis of industry caused by the electricians’ strike.

Xem thêm: Top 15 Phần Mềm Cắt Ghép Video Trên Máy Tính Miễn Phí, Dễ Sử Dụng

7. PANACEA FOR /ˌpænəˈsiːə/ : PHƯƠNG THUỐC CHỮA BÁCH BỆNH

Cũng tất cả một thuật ngữ tên một loại thuốc nhưng bạn xưa hi vọng chữa bách căn bệnh thì này chỉ với nghĩa láng ‘panacea’ (for something) có nghĩa ‘something that will solve sầu all the problems of a particular situation’ một phương án cho hồ hết vấn đề’ cơ mà ta vẫn thể cần sử dụng nghĩa Black của chính nó ở giờ Việt nlỗi ví dụ sau:– Không đề nghị xem hệ thống kiểm tân oán mới là bài thuốc trị bách dịch mang lại nền tài chính tòan cầu. Một vài ví dụ sống tiếng Anh bao gồm trường đoản cú ‘panacea’:

– Librarians welcomed computerization as a panacea for all their cataloguing problems.– There is no single panacea for the problem of unemployment.