Nơi Cấp Tiếng Anh Là Gì

hầu hết đơn vị tuyển chọn dụng bây chừ trải nghiệm người tìm việc nên nộp CV bằng Tiếng Anh. Và bài toán thực hiện những trường đoản cú vựng làm thế nào cho đúng, phải chăng luôn luôn là vấn đề người tìm việc quan lại tâmLúc trình bày CV.tienhieptruyenky.com đang khối hệ thống lại phần đông trường đoản cú vựng thường xuyên mở ra vào CV, chúng ta tìm hiểu thêm nhé!

Apply position - Vị trí ứng tuyển

Apply for -ứng tuyển chọn vào vị trí

- Personal Information - tin tức cá nhân

Full Name - Họ cùng tên

Gender - Giới tính

Date of birth - Ngày sinh

Place of birth - Nơi sinh

Nationality - Quốc tịch

Religious - Tôn giáo

Identity Card No - Số CMND

Issued at - Cấp tại

Permanent address - Địa chỉ tạm trú

Current Address - Địa chỉ hiện tại tại

Phone number - Số năng lượng điện thoại

E-mail address - Địa chỉ email

Desired salary - Mức lương ý muốn muốn


*

- Educational background - Quá trình học tập tập

studied at/ attend - học trên trường

majored in - học tập siêng ngành

Skills - kĩ năng

Computer skills/ IT skills - kĩ năng tin học

Good at… - xuất sắc về

typing skills - kĩ năng tấn công máy

Foreign language skills - năng lực nước ngoài ngữ

Communication Skills - kĩ năng giao tiếp

Team-working - kỹ năng làm việc nhóm

work independently - thao tác làm việc độc lập

work under high pressure - làm việc bên dưới áp lực đè nén cao

verbal communication skills - tài năng giao tiếp

problem-solving skill - khả năng xử lý vấn đề

- Courses -các khóa học

Attendance period - thời hạn tham mê gia

Institution - trung trung khu theo học

Pre-intermediate - sơ cấp

Intermidiate - trung cấp

Advanced - cao cấp

Qualifications - Bằng cấp

Certificate - bệnh chỉ

GPA (Grade point average) - Điểm trung bình

Graduated - Tốt nghiệp

Internship -Thực tập sinh

- Experience - Kinh nghiệm

Undertake - Tiếp dấn, đảm nhiệm

Work for -Làm vấn đề đến ai, chủ thể nào

Proffessional -Chulặng nghiệp

Believe in -Tin vào, đầy niềm tin vào

extensive experience in… - kinh nghiệm tay nghề đầy đủ sinh sống mảng…

professional in…- chuyên gia trong lĩnh vực….

Work History - Lịch sử có tác dụng việc

- Carrier Objectives - mục tiêu công việc

make a significant contributions to the development of the company - đem về phần lớn đóng góp đáng kể vào sự phát triển của công ty