Out of pocket là gì

While depreciation is not an out-of-pocket cost , it does become one when the car is traded on another one .

Bạn đang xem: Out of pocket là gì


Trong khi khoản khấu hao không hẳn là ngân sách thực tế phát sinc , chi chi phí khấu hao xẩy ra Lúc mẫu xe cộ được điều đình với cùng một dòng khác .
Meanwhile, out-of-pocket costs still made up nearly 60 percent of health care costs in 2010, leaving households vulnerable to financial shocks.
Tại thời khắc năm 2010 tỉ lệ chi trực tiếp vẫn vào tầm khoảng 60%, có thể khiến khủng hoảng rủi ro tài bao gồm cho các hộ gia đình.
- In 2010, when nearly 60% of the population was already enrolled, their out-of-pocket (OOP) mô tả in health expenses was still almost 60%.
- Năm 2010, Lúc ngay gần 60% dân sinh vẫn tham gia bảo hiểm thì tỉ lệ thành phần từ bỏ chi trả bên trên tổng đầu tư cho y tế vẫn cao tới 57,6%.
It also sets the goal of reducing patients’ out-of-pocket costs to lớn less than 40 percent of total health care spending by năm ngoái.

Xem thêm: " Over Time Là Gì - Nghĩa Của Từ Overtime


Đề án cũng đặt kim chỉ nam giảm tỉ lệ thành phần bỏ ra trả thẳng của bạn dân trong tổng chi y tế xuống bên dưới 40% cho đến năm 2015.
Other sources of health care payment are taxes (14%), out of pocket payments (9%), additional optional health insurance packages (4%) và a range of other sources (4%).
Các mối cung cấp chi trả y tế khác là thuế (14%), chi trả tiền phương diện (9%), các gói bảo đảm y tế trường đoản cú nguyện (4%) và các mối cung cấp không giống (4%).
In 2004, private insurance paid for 36% of personal health expenditures, private out-of-pocket 15%, federal government 34%, state and local governments 11%, and other private funds 4%.
Năm 2004, bảo đảm tứ nhân đang trả khoảng chừng 36% chi tiêu về sức mạnh mang đến cá thể, chi phí túi của người bị bệnh chiếm phần 15%, với những nhà nước liên bang, tè bang với địa pmùi hương trả khoảng chừng 44%.
Thailand’s universal health care policy, for example, is a form of social insurance that has already lowered out-of-pocket costs for patients và led lớn wider use of medical services.
ví dụ như, hệ thống bảo hiểm y tế toàn dân Thái lan là 1 trong những hiệ tượng bảo hiểm buôn bản hội đã giúp sút chi tổn phí tín đồ căn bệnh trường đoản cú đề nghị trả cùng bức tốc sử dụng hình thức dịch vụ y tế.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M