Pay for là gì

2 Thông dụng2.1 Ngoại cồn trường đoản cú .paid2.2 Nội rượu cồn từ2.3 Danh từ2.4 Cấu trúc từ2.6 Toán và tin3 Xây dựng3.1 Nghĩa siêng ngành4 Kỹ thuật chung4.1 Nghĩa siêng ngành5 Kinc tế5.1 Nghĩa chăm ngành6 Các trường đoản cú liên quan6.1 Từ đồng nghĩa6.2 Từ trái nghĩa /pei/

Thông dụng

Ngoại động trường đoản cú .paid

Trả (chi phí lương...); nộp, tkhô nóng toánto lớn pay somebodytrả tiền aito lớn pay a sumtrả một số tiềnto lớn pay one"s debttrả nợ, tkhô nóng toán nợlớn pay taxesnộp thuế (nghĩa bóng) trả công, thưởng, đền đáp lại Dành cho; cho (thăm...); ngỏ (lời khen...)to pay a visitmang đến thămto pay one"s respects to lớn someonemang lại kính chào aito pay someone a complimentngỏ lời khen ngợi, mệnh danh aito pay attention to lớn somethingđể ý tới điều gì Cho (lãi...), với (lợi...)it pays six per centmón đó mang đến sáu phần trăm lãi

Nội động từ

Trả, thanh khô toán; đóng góp ( + for) (nghĩa bóng) bắt buộc trả giá bán đắt, buộc phải Chịu đựng hậu quảhe shall pay for ithắn vẫn buộc phải trả giá đắt về việc kia Có lợi; có lợi, sinh lợithis concern does not paycác bước marketing chẳng lợi lộc gì

Danh từ

Tiền lươngan increase in paya pay increasesự tăng lươngin the pay of somebodyăn uống lương của ai; vì ai trả lương

Cấu trúc trường đoản cú

to lớn pay away trả hết, thanh toán, trang trải (hàng hải) thả (dây chuyền...) to pay baông chồng trả lại, hoàn lại to pay down trả chi phí khía cạnh to lớn pay in nộp chi phí lớn pay off tkhô hanh toán thù, trang trảiTrả hết lương rồi đến thôi việcGiáng trả, trả đũa, trả thùCho tác dụng, mang đến tác dụng (mặt hàng hải) đi né về phía dưới gió (tàu, thuyền) to pay out (như) to pay awayTrả thù, trừng phạt (ai) khổng lồ pay up trả không còn, tkhô hanh tân oán, trang trải to lớn pay someone in his own coin nhỏng coin to lớn pay through the nose nhỏng nose he who pays the piper calls the tune ai trả chi phí thì bạn ấy bao gồm quyền to lớn pay one"s way không có công việc mắc nợ to lớn pay for one"s whistle buộc phải trả giá chỉ đắt về loại tính ngông cuồng của chính mình a pound of care will not pay a pound of debt cẩn tắc vô ưu

hình dáng từ

Toán thù và tin

trả, trả giápay in thu vào;pay off trả tiền;pay out trả (tiền)

Xây dựng

Nghĩa siêng ngành

thù lao lao động

Kỹ thuật thông thường

Nghĩa siêng ngành

lớp đựng dầu nộp (chi phí, thuế…) chi phí công

Kinch tế

Nghĩa chuyên ngành

đưa ra trả đóng nộp tkhô nóng tân oán tiền lương chi phí công trả (tiền)

Nguồn không giống

pay : Corporateinformation

Nguồn khác

pay : bized

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounallowance , babé * , bread * , commission , compensation , consideration , defrayment , emoluments , fee , hire * , honorarium , income , indemnity , meed , payment , perquisite , pittance , proceeds , profit , reckoning , recompensation , recompense , redress , reimbursement , remuneration , reparation , requital , return , reward , salary , satisfaction , scale , settlement , stipover , stipendium , take-home , takings , wage , wages , earnings , emolument , hire , annuity , bonus , bribe , defrayal , guerdon , incentive sầu , liquidation , maintenance , rebate , retainer , retribution , tip , tribute verbadjust , bear the cost , bear the expense , bequeath , bestow , chip in * , clear , come through , compensate , confer , cough up , defray , dig up , disburse , discharge , extkết thúc , foot * , foot the bill * , grant , handle , hvà over * , honor , kiông xã in * , liquidate , make payment , meet , offer , plunk down , prepay , present , proffer , put up * , recompense , recoup , refund , reimburse , remit , remunerate , render , repay , requite , reward , satisfy , settle , stake , take care of , benefit , be worthwhile , serve , answer , atone , be punished , get just desserts , suffer , suffer consequences , be profitable , be remunerative sầu , bring in , kichồng baông chồng * , make a return , make money , pay dividends , pay off * , pay out , produce , provide a living , return , show gain , show profit , sweeten * , yield profit , avenge oneself , get even , Cosplay for , pay back * , pay one’s dues , punish , reciprocate , retaliate , settle a score , square , square things , indemnify , redress , expover , give , lay out , outlay , draw , earn , gain , gross , net , realize , yield , allowance , amortize , ante , commission , commute , compensation , disburse (payout) , fee , foot , hire , income , profit , retribution , salary , settlement , spkết thúc , stipover , tip , tribute , wage , wages phrasal verbpay off , redress , repay , requite , vindicate , pay baông chồng , buy

Từ trái nghĩa

verbearn , thua , bilk , defraud , prothử nghiệm , repudiate