Recognize đi với giới từ gì

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese tienhieptruyenky.comVietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền lành Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
recognize recognize<"rekəgnaiz> Cách viết khác: recognise<"rekəgnaiz>nước ngoài hễ trường đoản cú (to recognize sometoàn thân / something as something) công nhận, xác định recognized instructors, schools, charities thầy giáo/bên trường/tổ chức cứu tế được thỏa thuận to lớn recognize somebody"s clalặng lớn ownership bằng lòng yêu thương sách của người nào về quyền thiết lập Britain has recognized the new regime Nước Anh đã thừa nhận chính sách new to lớn recognize a government thừa nhận một chính phủ nước nhà everyone recognized hyên ổn to be the lawful heir/as the lawful heir ai ai cũng bằng lòng anh ta là tín đồ quá kế phù hợp pháp he recognized his lack of qualifications/that he was not qualified for the post anh ta bằng lòng là mình thiếu chuyên môn trình độ nhằm phụ trách công việc ấy (to lớn recognize sometoàn thân / something by something) nhận ra to recognize an old acquaintance phân biệt một bạn thân quen cũ to recognize someone by his walk nhận biết một tín đồ làm sao nhờ dáng đi của anh ý ta I recognized her by her red hat tôi nhận biết cô ấy nhờ vào cái mũ đỏ của cô ý ấy tỏ lòng biết ơn hoặc reviews cao (khản năng, công tích của người nào...) bằng cách khen thưởng The firm recognized Tom"s outstanding work by giving hlặng an extra bonus công ty ghi nhậnb công việc khá nổi bật của Tom bằng cách Tặng Kèm thêm vào cho anh ta một khoản tiền thưởng his services to lớn the State were recognized sự Giao hàng của ông ta đối với Nhà nước đã có Reviews cao đoán thù dìm phana biệt /"rekəgnaiz/ (recognise) /"rekəgnaiz/ ngoại động từ công nhận, xác định, chấp nhận lớn recognize a government thừa nhận một cơ quan chỉ đạo của chính phủ nhìn nhận và đánh giá to recognize a far remote relation đánh giá một tín đồ bà bé xa nhận biết to recognize an old acquaintance nhận biết một người quen cũ lớn recognize someone by his walk trông dáng đi của một người làm sao mà nhận thấy được (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) gật đầu đồng ý đến (một đại biểu) tuyên bố

*