Sàng Main Là Gì

Main (mainboard) là bộ phận đóng vai trò duy trì sự vận hành của điện thoại iphone X. Khi gặp phải lỗi hỏng nặng, người ta thường sử dụng dịch vụ sàng Main iphone X với các trường hợp như:

Main iPhone X plus bị rớt nước, dính nước mặn hoặc nước giặt … các mạch điện bị ăn mòn do điện phân, mạch điện bị mục đứt, các ic chức năng dính nước nên làm việc ngáo ngơ