Tình hình em thiết đặt solidcam 2012 sp3 cho solidworks 2013 trên windows 8 64 bịt nhưng chưa active sầu được! em có tác dụng đúng theo phía dẫn vào readme cơ mà vân bị lỗi! Ai sở hữu được *** chỉ giúp em với! thanks very much!!


Bạn đang xem:

*

*Xem thêm: Phần Mềm Làm Video Animation Dành Cho, Học Làm Video Animation Vẽ Tay A

Ðề: lỗi cài đặt SolidCAM 2012 SP3 trên solidworks 2013 win 64bit!
Mình cũng đang đồng nhất nhỏng các bạn mà chưa kiếm được bí quyết xử lý.Mong gồm tín đồ hỗ trợ thừa.
*Xem thêm: " User Guide Là Gì ? Tất Cả Những Khái Niệm Về Guide Bạn Cần Biết

Ðề: lỗi thiết đặt SolidCAM 2012 SP3 trên solidworks 2013 win 64bit!
Mình download đĩa về tuy nhiên không cài được. Nản vượt.Bản 32 bit thì cài được cơ mà phiên bản 64 bit lại không cài được. Có lẽ là vì thiếu hụt tệp tin install "USB-Emul_Win64" vào mục *****.Hướng dẫn là đây:1. SolidCAM 2012 64bit Setup1.1. Download SolidCAM_2012_SP1_English_64bit.exe cộ and one or more archives with language localization needed from thư mục ..Win64Localizations1.2. Install SolidCAM 2012 English 64bit (run SolidCAM_2012_SP1_English_64bit.exe)1.3. Unpaông chồng all thư mục from your localization archive sầu to (by default C:Program FilesSolidCAM2012) và overwrite original ones2. USB-HASP-Emulator SetupATTENTION!For SolidCAM 2012 you need to register new dump (solidcam2012.reg) and restart (for Win32) or reinstall (for Win64) USB-HASP-Emulator To install emulator you need Administrator rights!To install emulator for Win Vista or Win7 you need lớn boot computer in mofe F8 > Enable Enforcement Unsigned drivers!Moreover you need lớn use boot mode F8 > Enable Enforcement Unsigned drivers at every reboot of computer!2.1. Copy folder ..Win64*****USB-Emul_Win64 to lớn C:2.2. Register dump (run solidcam2012.reg" & confirm lớn add info in Windows Registry)2.3. Run Start -> Control Panel -> Add Hardware (Yes, I have sầu already connected the hardware) -> Add a new hardware device -> Install the hardware that I manually select from a list -> Show all Devices -> Have sầu disk -> Browse -> (browse to lớn thư mục "USB-Emul_Win64") -> OK -> Confirm to install not certificated drivers if Windows ask for.. If thiết lập is succesfull you have to see new devices:Device Manager -> System devices -> Virtual Usb Bus EnumeratorDevice Manager -> Universal Serial Bus controllers ->SafNet inh. HASPhường keyDevice Manager -> Universal Serial Bus controllers ->SafNet inch. USB keyThat"s all *****ed by