Tailor made là gì

Hãy góp bằng phương pháp nói lời đề xuất thực tiễn căn cứ theo Kinh-thánh mang lại phù hợp với yêu cầu của thiết yếu cá thể đó.

Bạn đang xem: Tailor made là gì


Possessed (1947) had been tailor-made for Datienhieptruyenky.coms, & was khổng lồ have sầu been her next project, after Deception.
Possessed (1947) là phyên ổn được đo ni đóng giày mang lại riêng biệt Datienhieptruyenky.coms cùng là dự án tiếp sau của bà sau Deception (1946).
Event kinh doanh strategy is a tailor-made plan lớn promote a brand/hàng hóa with events as an advertising tool.
Chiến lược tiếp thị sự khiếu nại là 1 trong những planer được thiết kế riêng để tiếp thị uy tín / sản phẩm với các sự kiện là 1 trong điều khoản truyền bá.
We can shop at three in the morning or eight at night, ordering jeans tailor-made for our chất lượng body toàn thân types.

Xem thêm: Camtasia Studio 4 - Camtasia Studio 8 Serial Key And Name


We can siêu thị at three in the morning or eight at night, ordering jeans tailor- made for our quality body toàn thân types.
Without its tailor-made moon, our planet would wobble like a spinning top, perhaps even tipping right over & turning on its side, as it were!
Không xuất hiện trăng tưởng, toàn cầu của chúng ta sẽ bị chao đảo nhỏng con xoay, thậm chí còn rất có thể lật ngược!
Many of these developments have sầu been battle-tested in Israel"s numerous military engagements, making the relationship mutually beneficial, the IDF getting tailor-made solutions và the industries a good reputation.
hầu hết sự phát triển này đã được chu chỉnh trên mặt trận vào không hề ít trận chiến với trận đấu của Israel, đem về sự liên hệ tác dụng cho cả phía hai bên, IDF thông thường có số đông giải pháp được cách tân và phát triển phục vụ đúng nhu cầu của bản thân mình cùng ngành công nghiệp này có khét tiếng to.
Today, there are a host of these tailor-made drugs, called targeted therapies, available lớn physicians even today lớn be able khổng lồ personalize their therapy for their patients, & many others are in development.
Hiện giờ, vẫn tất cả một đội những loại thuốc sệt trị, gọi là liệu pháp nhắm trúng đích, hiện tại đang bao gồm mang lại y sĩ hoàn toàn có thể lập ra lộ trình điều trị riêng mang lại những người bị bệnh, với đang rất được phát triển đều liệu pháp khác
In the same month, it was announced that the Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) will work with tienhieptruyenky.comsa China and Wang, to lớn bring lớn the public tailor-made “Galaxy·Karry Wang" credit thẻ.

Xem thêm: Trong Suốt Thời Gian Qua Tiếng Anh Là Gì, Xin Dịch Giúp!


Trong cùng mon đó, có thông báo rằng Ngân hàng Công tmùi hương Trung Hoa (ICBC) đang làm tienhieptruyenky.comệc với tienhieptruyenky.comsa Đài Loan Trung Quốc với Wang, để mang lại thẻ tín dụng thanh toán chỗ đông người được thiết kế công khai của Galaxy Galaxy · Karry Wang.

Chuyên mục: Hỏi đáp