Tên ngọc hân có ý nghĩa gì

*

Bạn đang xem: Tên ngọc hân có ý nghĩa gì

Bộ 96 玉 ngọc <0, 5> 玉玉 ngọc, túcyù(Danh) Ngọc, thứ đá quý, đẹp. ◇Lễ Kí 禮記: Ngọc bất trác, bất thành khí 玉不琢, 不成器 (Học kí 學記) Ngọc không mài giũa thì không thành khí cụ.(Tính) Đẹp, ngon. ◎Như: ngọc diện 玉面 mặt đẹp như ngọc, ngọc dịch 玉液 rượu ngon.(Tính) Tôn quý. ◎Như: ngọc thể 玉體 mình ngọc, ngọc chỉ 玉趾 gót ngọc.(Động) Thương yêu, giúp đỡ. ◇Thi Kinch 詩經: Vương dục ngọc nhữ 王欲玉女 (Đại Nhã 大雅, Dân lao 民勞) Nhà vua muốn gây dựng mang lại ngươi thành tài (thương yêu ngươi như ngọc).Một âm là túc. (Danh) Người thợ ngọc.(Danh) Họ Túc.1. <佩玉> bội ngọc 2. <冰清玉潔> băng thanh khô ngọc khiết 3. <冰玉> băng ngọc 4. <冰肌玉骨> băng cơ ngọc cốt 5. <寶玉> bảo ngọc 6. <昆玉> côn ngọc 7. <珠玉> châu ngọc 8. <璧玉> bích ngọc 9. <白玉微瑕> bạch ngọc vi hà 10. <碧玉> bích ngọc 11. <芝蘭玉樹> bỏ ra lan ngọc trúc 12. <被褐懷玉> bị hạt hoài ngọc 13. <錦衣玉食> cẩm y ngọc thực 14. <冠玉> quan liêu ngọc 15. <玉雪> ngọc tuyết 16. <玉珂> ngọc kha
玉 tất cả 5 nét, cỗ ngọc: rubi, ngọc(96)钰 có 10 nét, cỗ kim: kim loại (nói chung); vàng(167)鈺 gồm 13 đường nét, cỗ kim: kim loại (nói chung); vàng(167)

Xem thêm: Onekey Ghost 2016 #Ndd #Ndd Network, Onekey Ghost 64 Bit

Bộ 72 日 nhật <4, 8> 昕昕 hânxīn(Danh) Rạng đông (lúc mặt trời mới mọc). ◎Như: hân tịch 昕夕 sớm tối.
昕 tất cả 8 đường nét, bộ nhật: ngày, mặt trời(72)欣 bao gồm 8 đường nét, bộ khiếm: khiếm kmáu, thiếu vắng(76)掀 có 11 nét, cỗ thủ: tay(64)訢 bao gồm 11 nét, bộ ngôn: nói(149)焮 gồm 12 nét, bộ hỏa: lửa(86)