Thân phụ

*

Tiếng xưng hô của bạn Việt siêu nhiều chủng loại, một đại từ nhân xưng hoàn toàn có thể đựng nhiều bí quyết xưng hô khác biệt. Ở ngôi trước tiên số ít bạn ta có thể nói: tôi, tao, mình…, còn ngôi đầu tiên số những thì nói: bọn họ, bọn chúng tao, chúng mình, bầy tao…Đại từ làm việc ngôi sản phẩm hai, thiết bị bố cũng như vậy.Quý Khách sẽ xem: Thân phú là gì

Trong quan hệ gia tộc giờ đồng hồ xưng hô cũng hết sức đa dạng chủng loại, bao gồm cả phương thơm ngữ. Thí dụ nhỏng giờ Call phụ thân mẹ: bố, bố, thầy, tía, cậu, má, mợ, me, măng, bu, bầm, u…, ấy là chưa kể đầy đủ giờ đã mất được thực hiện ngày này như áng (cha), nạ (mẹ)…Riêng về phong thái xưng hô của bà xã ông chồng đã có trên 70 cách: anh – em, ông chồng – bà xã, tôi – bản thân, ck ơi – vợ ơi…

Vào thời phong loài kiến, giải pháp xưng hô của tín đồ Việt cũng phong phú không hề kém cùng rất nhiều gì, vì chưng yếu tố hoàn cảnh lịch sử vẻ vang, cũng chịu đựng tác động do Trung Quốc. Như vậy biểu đạt rõ qua phần nhiều vnạp năng lượng bạn dạng Nôm. Trong chữ Nôm, chữ 姨(em mẹ) viết y như chữ di姨trong Hán ngữ,chữ cậu舅viết hệt nhau và cùng nghĩa cùng với chữ cữu舅trong Hán ngữ,chữ dượng仗,mặc dù viết tương đối không giống một chút ít, song vẫn thuộc nghĩa với chữ trượng丈vào Hán ngữ… Nói như vậy không Có nghĩa là dân ta sao chép hoàn toàn biện pháp viết cùng xưng hô của fan China, vật chứng là chữ chị姉cùng anh嬰rất nhiều viết khác chữ tỉ妣cùng huynh兄vào Hán ngữ; chữ em gái có nhị bí quyết viết là㛪và腌, vẫn không giống với chữ muội妹 trong Hán ngữ, chữ em trai俺cũng viết khác với chữ đệ弟vào Hán ngữ.

Bạn đang xem: Thân phụ

Ở trên đây, Cửa Hàng chúng tôi xin reviews giải pháp xưng hô với thiết bị bậc gia tộc, buôn bản hội thời phong kiến làm việc nước ta, khớp ứng cùng với biện pháp xưng hô với trang bị bậc của Trung Hoa:

TỔ TIÊN – ÔNG BÀ

Ông bà các đời trước:tiên tổ先祖.

Tổ tiên xa:viễn tổ遠祖.

Ông tổ tối đa trong họ:điện thoại tư vấn là cao tổ高祖(còn dùngđể gọifan từ đời ông nội trở lên hai đời nữa).

Ông tổ đầu tiên hoặc tín đồ knhị sáng tông phái:sơ tổ初祖.

Ông sơ (phụ vương của ông cố):cao tổ phụ高祖父.

Bà sơ (bà mẹ của ông cố):cao tổ mẫu高祖母.

Cha của ông vắt ngoại:ngoại cao tổ phụ外高祖父.

Mẹ của ông cầm ngoại:ngoại cao tổ mẫu外高祖母.

Ông cố gắng (thân phụ của ông nội):tằng tổ曾祖, tằng tổ phụ曾祖父.

Bà thế (mẹ của ông nội):tằng tổ mẫu曾祖母.

Ông thế (phụ vương của ông ngoại):nước ngoài tằng tổ phụ外曾祖父.

Bà vắt (má của ông ngoại):ngoại tằng tổ mẫu外曾祖母.

Ông bà (phụ huynh của phụ huynh mình):tổ祖.

Ông bà nội:tổ phú mẫu祖父母.

Ông nội:nội tổ phụ內祖父.

Bà nội:nội tổ mẫu內祖母.

Ông ngoại:nước ngoài tổ phụ外祖父, có cách gọi khác là ngoại công外公.

Bà ngoại:nước ngoài tổ mẫu外祖母, có cách gọi khác là Ngoại Bà外婆.

Bà ơi (giờ đồng hồ Gọi bà):a bà阿婆.

Tiếng xưng ông nội bản thân với người khác:gia tổ家祖.

Tiếng xưng bà nội mình đối với tín đồ khác:gia tổ mẫu家祖母.

Tiếng xưng ông nội đã chết:nội tổ khảo內祖考.

Tiếng xưng bà nội đang chết:nội tổ tỷ內祖妣.

Ông nội vợ:nhạc tổ phụ岳祖父.

Bà nội vợ:nhạc tổ mẫu岳祖母.

Tiếng xưng ông nội vk đang chết:nhạc tổ khảo岳祖考.

Tiếng xưng bà nội bà xã sẽ chết:nhạc tổ tỷ岳祖妣.

Ông bà ngoại:ngoại tổ phú mẫu外祖父母.

Ông ngoại:nước ngoài tổ phụ外祖父, còn gọi là nước ngoài công外公.

Bà ngoại:nước ngoài tổ mẫu外祖母, còn được gọi là ngoại bà外婆.

Tiếng xưng ông nước ngoài vẫn chết:nước ngoài tổ khảo外祖考.

Tiếng xưng bà nước ngoài đã chết:nước ngoài tổ tỷ外祖妣.

CHA MẸ

Cha mẹ (tiếng kính xưng):cao đường高堂,con đường thượng堂上.

Cha mẹ:tuy nhiên thân雙親, xuân huyên椿萱.

Cha:xuân đình椿庭.

Cha (bé gọi):prúc thân父親.

Cha ruột:thân phụ親父, sinch phụ生父.

Cha ghẻ, cha kế:kế phụ繼父.

Cha nuôi:nghĩa phụ義父,giả phụ假父, có cách gọi khác làchăm sóc phụ養父.

Cha đỡ đầu:nghĩa phụ義父.

Cha tôi (giờ xưng cha bản thân đối với người khác):gia phụ家父,gia nghiêm家嚴.

Cha bị tiêu diệt chưa chôn:nuốm phụ故父.

Cha chết vẫn chôn:hiển khảo顯考.

Cha chết vẫn lâu:tiên phụ先父,tiên khảo先考.

quý khách của cha:phú chấp父執.

Mẹ:nương娘,mẫu mã thân母親, nội thân內親.

Mẹ:a mẫu阿母(còn dùng để làm chỉ vú em, vú nuôi, nhũ mẫu).

Mẹ ruột:Sanh mẫu生母,tự mẫu慈母,thân mẫu親母:

Mẹ chính(con cái chủ yếu với trang bị Gọi vợ mập của cha):đích mẫu嫡母.

Mẹ sản phẩm công nghệ (con chiếc chính cùng trang bị gọi bà xã nhỏ dại của cha):sản phẩm công nghệ mẫu庶母.

Mẹ ghẻ:kế mẫu繼母.

Mẹ kế:vãn nương晚娘.

Mẹ kế, bà mẹ ghẻ:di nương姨娘.

Mẹ nuôi:chăm sóc mẫu養母.

Mẹ có ông xã khác:giá mẫu嫁母.

Mẹ bị thân phụ trường đoản cú bỏ:xuất mẫu出母.

Mẹ bị tiêu diệt không chôn:nắm mẫu故母.

Mẹ chết sẽ chôn:hiển tỉ顯妣.

Người bà mẹ đang chết:tiên mẫu先母,tiên tỉ先妣, tiên từ先慈,hiển tỉ顯妣.

Tiếng bạn cư tang chị em tự xưng:ai tử哀子.

Con của vợ nhỏ kêu vk lớn của phụ vương là:đích mẫu嫡母.

Vợ nhỏ bé của cha:vật dụng mẫu次母hay clỗi mẫu諸母.

Vú em, vú nuôi:nhũ mẫu乳母, nãi ma奶媽.

Tiếng xưng chị em bản thân đối với fan khác:gia mẫu家母,gia từ家慈.

Tiếng chỉ phụ huynh fan đối diện:lệnh đường令堂.

Tiếng Điện thoại tư vấn phụ vương bạn khác:lệnh nghiêm đường令嚴堂, lệnh thông đường令通?堂,lệnh xuân đường令椿堂.

Tiếng tôn xưng người mẹ fan khác:lệnh mẫu令母,lệnh từ令慈,tôn đường尊堂, lệnh từ đường令慈堂, hulặng đường萱堂,lệnh huyên ổn đường令萱堂.

Tiếng Điện thoại tư vấn em gái giỏi chị của mẹ:di nương姨娘, nói một cách khác làtòng mẫu從母.

Tiếng gọi người mẹ của đồng đội hoặc của bạn đồng học:bá mẫu伯母.

Tiếng điện thoại tư vấn tín đồ tức hiếp của cha:di mẫu姨母.

Tiếng Call thân phụ của tín đồ Khủng tuổi rộng mình:bá phụ伯父.

Tiếng Call thân phụ của đồng đội hoặc chúng ta đồng học:bá phụ伯父.

Tiếng call em gái tốt chị của mẹ:di mẫu姨母.

Tiếng Hotline người mẹ của bạn bè hoặc của công ty đồng học:bá mẫu伯母.

ANH CHỊ EM

Anh (thuộc ruột thịt):huynh兄.

Anh em:huynh đệ兄弟, côn đệ昆弟.

Anh cùng em gái:huynh muội兄妹.

Anh em ruột:bào huynh đệ胞兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh cả, anh trưởng:bá伯,đại huynh大兄,đại ca大哥.

Anh: ca哥, ca ca哥哥.

Anh học tập cùng thầy:sư huynh師兄.

Anh em ruột:thân huynh đệ親兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh họ:biểu ca表哥.

Anh tôi (giờ call anh lúc rỉ tai với những người khác):gia huynh家兄.

Anh tôi (khiêm từ):tệ huynh敝兄.

Anh (tiếng tôn xưng anh trai tín đồ khác):lệnh huynh令兄.

Anh em họ (bé crúc bác):đích đường huynh đệ嫡堂兄弟, mặt đường huynh đệ堂兄弟hay tòng huynh đệ從兄弟.

Anh em bọn họ (nhỏ cô, con cậu, bé dì):biểu huynh đệ表兄弟.

Anh em và một cụ:tụng đường從堂.

Anh em và một kị:tái tụng đường再從堂.

Anh và em trai của vợ:nội huynh đệ內兄弟.

Người lũ anh:huynh trưởng兄長.

Chị:tỉ姊,tỉ tỉ姊姊, thơ thơ姐姐.

Chị em gái:tỉ muội姊妹.

Chị em ruột:bào tỉ muội胞姊妹.

Chị ruột:bào tỉ胞姊.

Chị:tỉ姊, tỉ tỉ姊姊.

Chị (Hotline thân mật):nhân hậu tỉ賢姊.

Chị gái kết nghĩa:nghĩa tỉ義姊

Chị họ:biểu tỉ表姊.

Chị em họ (bé cô, con cậu, nhỏ dì):biểu tỉ muội表姊妹.

Em trai:đệ弟.

Em trai ruột:bào đệ胞弟, có cách gọi khác là xá đệ舍弟.

Em (giờ đồng hồ điện thoại tư vấn người không giống một bí quyết thân mật):tiểu lão đệ小老弟.

Em trai của bạn khác (giờ tôn xưng em trai bạn khác):lệnh đệ令弟.

Em tôi (giờ xưng em mình đối với tín đồ khác):gia đệ家弟.

Em trai (giờ đồng hồ người anh Điện thoại tư vấn em trai):thúc叔.

Em trai (giờ chị dâu call em trai của chồng):thúc叔.

Em trai của chồng:đệ娣.

Em trai (tiếng tôn xưng em trai fan khác):lệnh đệ令弟.

Em trai họ:biểu đệ表弟.

Em nó (khiêm trường đoản cú, giờ nhằm Call các người thân, hay được dùng mang đến hàng bên dưới mình):xá đệ舍弟.

Em gái:muội妹, tè muội小妹.

Em gái ruột:bào muội胞妹,còn được gọi là xá muội舍妹.

Em gái (hotline thân mật):hiền lành muội賢妹.

Em gái - ngày xưa bà bầu cùng lấy một ông chồng, chị điện thoại tư vấn em là:đễ娣.

Em gái - rất lâu rồi pthi thoảng xưng em gái là:đễ娣, có cách gọi khác là muội muội妹妹.

Em gái kết nghĩa, em gái nuôi:nghĩa muội義妹.

Em gái họ:biểu muội弟妹.

Tiếng tôn xưng em gái tín đồ khác:lệnh muội令妹.

Tiếng tín đồ ck hotline em gái của vợ mình:di muội姨妹.

Anh em chụ bác:đồng con đường huynh đệ同堂兄弟(Call tắt là đường huynh đệ堂兄弟),

Anh em và một cụ:tụng đường從堂.

Anh em và một kị:tái tụng đường再從堂.

DÂU RỂ

Csản phẩm rể:sanh甥, tế壻, đàn bà tế女婿.

Người rể thánh thiện tài:hiền lành tế賢婿.

Con rể:cung cấp tử半子.

Ông gia với bé rể:cữu sanh舅甥.

Ôngnhạc:nhạc trượng岳丈.

Người đàn ông nghỉ ngơi rể nơi bên vợ:chuế tế贅壻.

Anh rể:tỉ trượng姊丈, tỉ phu姊夫.

Anh rể (tiếng xưng hô thân bạn bè rể):khâm huynh襟兄.

Em rể:muội trượng妹丈, muội phu妹夫,có cách gọi khác là khâm đệ襟弟.

Em rể (giờ xưng hô thân đồng đội rể):khâm đệ襟弟.

Nàng dâu:phụ婦.

Dâu Khủng, dâu cả:trưởng tức長媳.

Dâu thứ:lắp thêm tức次媳.

Dâu út:quý tức季媳

Bà sui:thân gia mẫu親家母.

Chị dâu:tẩu嫂,tẩu tẩu嫂嫂.

Chị dâu (tiếng đàn bà call chị dâu):mỗ姆.

Chị dâu (tiếng xưng chị dâu bản thân so với bạn khác):gia tẩu家嫂.

Chị dâu:tẩu嫂,tợ phụ似婦,tẩu tử嫂子,huynh tẩu兄嫂.

Em dâu:đệ phụ弟婦,đệ tức弟媳.

Con dâu:thiếu phụ tế女婿,tức phụ媳婦.

VỢ CHỒNG

Vợ:thê妻,phụ婦.

Vợ (cách điện thoại tư vấn thông tục):gia tiểu家小.

Vợ con: cung thất宮室,thê tử妻子,gia tiểu家小.

Vợ chính, vợ cả, vk lớn:đích thê嫡妻,thiết yếu thê正妻,phân phát thê髮妻, thiết yếu thất正室haychủ phụ主婦(trường đoản cú này còn dùng để làm Call nàng công ty nhân).

Vợ sau, vợ lẽ:kế thất繼室.

Vợ lẽ, thà hiếp (ngày xưa):di thái thái姨太太.

Vợ lẽ, bạn nữ hầu, thiếp:tiểu小.

Vợ nhỏ nhắn, bà xã hầu, thiếp:vật dụng thê:次妻, trắc thất測室,bàng thê傍妻.

Vợ bị ông chồng bỏ:xuất thê出妻.

Vợ (fan ck gọi):phu nhân夫人,nội tử內子, nội nhân內人, nhân tiện nội賤內.

Vợ (người chồng điện thoại tư vấn thân mật):hiền lành thê賢妻, ái thê嬡妻, nương tử娘子.

Tiếng tôn xưng so với vợ:phu nhân夫人.

Vợ dềnh dàng của bản thân (giải pháp nói khiêm tốn):拙妻cngày tiết thê, cmáu kinh拙荊.

Từ Gọi bạn vợ:nội tướng內相.

Từ Gọi bọn họ hàng mặt vợ:nội thân內親.

tổ ấm mặt vợ:nhạc gia岳家(trường đoản cú này thường xuyên đọc làm làthân phụ vợ).

Cha vợ:nhạc phụ岳父, có cách gọi khác là trượng nhân丈人,nước ngoài phụ外父,nhạc trượng岳丈tốt trượng nhân phong丈人峰(bởi ngọn núi Trượng Nhân phong丈人峯gồm làm ra y hệt như ông già đề nghị cha vk được Gọi là nhạc trượng, trượng nhân phong).

Cha bà xã (sống):nhạc phụ岳父.

Cha vk (chết) :ngoại khảo外考.

Mẹ vợ:nước ngoài cô外姑, nói một cách khác là nước ngoài mẫu外母.

Mẹ bà xã (sống):nhạc mẫu岳母.

Mẹ vk (chết):ngoại tỉ外妣.

Anh vợ:thê huynh妻兄, đại cựu大舅, nước ngoài huynh外兄.

Chị vợ:đại di大姨.

Em trai của vợ:nước ngoài đệ外弟,thê đệ妻弟, đái cựu tử小舅子.

Em gái của vợ:tè di tử小姨子, thê muội妻妹.

Tiếng người ông chồng Điện thoại tư vấn em gái của vợ mình:di muội姨妹.

Anh và em trai của vợ:nội huynh đệ內兄第.

Vợ của fan anh:trường đoản cú phụ姒婦.

Vợ của fan em:đệ phụ娣婦.

Vợ chồng:đồng thất同室,gia thất家室, phu thê夫妻.

Vợ ck, đôi lứa:chống lệ伉儷.

Vợ ông chồng (tiếng Hotline bà xã ông chồng người không giống một giải pháp định kỳ sự):hiền lành kháng lệ賢伉儷.

Chồng:phu夫.

Chồng (người vk gọi):郎lang, lang quân郎君, tướng công相公,lương nhân良人,phu tế夫壻,trượng phu丈夫,lương phu良夫.

Chồng trước:tiền phu前夫.

Cha bà bầu chồng:cô chương姑嫜, cữu cô舅姑, công cô公姑, công bà公婆.

Cha chồng:chương嫜, chương thơm phụ嫜父, quân phụ君父, công công公公.

Mẹ ck (cách nhỏ dâu gọi):cô姑.

Mẹ chồng:quân mẫu君母.

Vợ gọi bà mẹ ck là: đại gia大家.

Anh ông chồng (lũ bà gọi):bá伯,đại bá大伯,phu huynh夫兄.

Chị chồng:đại cô大姑.

Em trai của chồng:phu đệ夫弟, đái thúc小叔.

Em gái của chồng:tiểu cô小姑.

Em gái của ck (biện pháp chị dâu gọi):cô姑.

Vợ của em chồng:tè thẩm小嬸.

Chồng gọi người bà xã của bạn bè vợ bản thân là:cữu tẩu舅嫂.

Tiếng xưng hô so với fan không giống nhằm chỉ tín đồ vk của mình:nội nhân內人haynội tử內子.

CHÚ - THÍM - BÁC

Crúc hoặc bác bỏ trai nói chung:chư phụ諸父.

Từ Call tầm thường crúc cùng bác:thúc bá叔伯.

Chú:thúc叔, thúc thúc叔叔.

Chú:thúc phụ叔父.

Chú ruột:thúc phụ叔父, đường thúc堂叔(mình từ xưng là đường Tôn堂孫).

Chú hai:nhị thúc二叔.

Crúc vợ:thúc nhạc叔岳.

Tiếng xưng chụ bản thân so với fan khác:gia thúc家叔.

Tiếng tôn xưng chụ fan khác:lệnh thúc令叔.

Chú của phụ thân mình:tổ thúc祖叔.

Thím (bà xã của chú):thẩm嬸.

Thím (vk của em chồng):tè thẩm小嬸.

Bác:bá伯, bá bá伯伯.

Bác (anh của cha):bá phụ伯父.

Bác ruột:mặt đường bá堂伯(bản thân từ bỏ xưng là mặt đường tôn堂孫).

Bác gái (bà xã của bạn anh phụ thân mình):bá mẫu伯母, bá nương伯娘.

Bác vợ:bá nhạc伯岳.

Bác trai của phụ thân mình:tổ bá祖伯.

Bác gái của thân phụ mình:tổ cô祖姑.

CẬU - MỢ - CÔ - DƯỢNG - DÌ

Cậu (bạn bè trai của mẹ):cữu phụ舅父.

Cậu vợ:cựu nhạc舅岳.

Cậu cùng cháu:cữu sanh舅甥.

Mợ (vợ của cậu):cữu mẫu舅母,cữu ma舅媽, còn được gọi là cấm妗.

Từ Gọi chungcô, thím hay bác bỏ gái:chỏng mẫu諸母.

Cô/dì:a di阿姨(cô tía là tam di三姨, cô tư là tđọng di四姨).

Xem thêm: To Get Out Of Hand - Out Of Hand Definition And Meaning

Tiếng tôn xưng bạn cô phệ tuổi:cô trượng姑丈.

Tiếng cháu từ xưng cùng với cô:mặt đường tôn堂孫.

Dượng (chồng của cô):cô trượng姑丈, tôn trượng尊丈.

Dượng (ông chồng của dì):di trượng姨丈, biểu trượng表丈.

Dượng (ông chồng sau của mẹ):cô trượng姑丈.

Dì (chị xuất xắc em gái mẹ):di姨.

Dì (chị xuất xắc em gái vợ):di姨.

Tiếng tôn xưng tín đồ dì béo tuổi:di trượng姨丈.

CON – CHÁU - CHÍT - CHẮT

Con cái (cha mẹ gọi):hài tử孩子, hài nhi孩兒.

Con trưởng đích:trủng tử冢子,trủng tự冢嗣.

Con của vợ lớn:đích tử嫡子.

Con của bà xã nhỏ:lắp thêm tử庶子.

Con thứ:chi tử支子(trừ bé đầu lòng, những nhỏ không giống Call là bỏ ra tử支子).

Con trang bị hai:trọng tử仲子.

Con trai trưởng (bé cả = đồ vật hai):trưởng tử長子, trưởng nam長男.

Con trai trưởng của cái sản phẩm (bà xã nhỏ):trưởng trang bị tử長庶子.

Con trai sản phẩm công nghệ nhì của mẫu lắp thêm (bà xã nhỏ):đồ vật vật dụng tử次庶子.

Con trai sản phẩm công nghệ cha của loại máy (vk nhỏ):tam thiết bị tử三庶子.

Con trai kế (kế trưởng nam):máy nam次男, lắp thêm tử次子.

Con trai của vk hai, vợ bố, vk tư…điện thoại tư vấn là:đồ vật nam庶男,sản phẩm công nghệ tử庶子. (Chú ý: “thứ”庶ở chỗ này viết không giống chữ “thứ”次trong con trai kế (cũng Hotline là thứ nam次男xuất xắc thiết bị tử次子).

Con trai đồ vật ba (kế đồ vật nam):tam nam三男, tam tử三子.

Con trai thiết bị tư:tứ đọng nam四男: có cách gọi khác là tđọng tử四子.

Con trai út:quý nam季男, vãn nam晚男,ấu nam幼男, ấu tử幼子.

Con trai tôi, cháu nó (khiêm từ- giờ bố mẹ xưng conbản thân với người khác):đái nhi小兒.

Con gái lớn:trưởng nữ長女.

Con gái thứ hai (kế trưởng nữ):thiết bị nữ次女.

Con gái của bà xã nhì, vợ ba, bà xã tư…hotline là:trang bị nữ庶女(chữ “thứ”次viết không giống “thứ”次sử dụng mang lại con gái thứ hai).

Con gái lắp thêm ba:tam nữ三女.

Con gái máy tư:tứ đọng nữ四女.

Con gái út:quý nữ季女, vãn nữ晚女,ấu nữ幼女.

Con gái chưa xuất hiện chồng:sương nữ孀女.

Con gái không rước ck, còn trinh:xử nữ處女, còngọi là xử tử處子.

Con gái sẽ gồm chồng:giá chỉ nữ嫁女.

Con gái yêu mến, được sủng ái:ái nữ愛女,kiều nữ嬌女.

Tiếng tôn xưng con gái người khác:lệnh ái令嬡, lệnh viên令媛, thiên kim千金, lệnh thiên kim令千金.

Con mồ côi:cô tử孤子, cô nữ孤女.

Con mồ côi cùng bầy bà góa:cô sương孤孀, cô quả孤寡.

Con không cha mẹ chị em tự xưng là:ai tử哀子, ai nữ哀女.

Con không cha mẹ cả phụ thân với mẹ tự xưng là:cô ai tử孤哀子, cô ai nữ孤哀女.

Con không cha mẹ cha:孤子cô tử (người nhằm tang phụ thân cơ mà người mẹ còn sống từ xưng là cô tử孤子).

Con nuôi:giả tử假子, dưỡng tử養子,nghĩa tử義子,恩兒ân nhi.

Con vk lẽ:thiết bị tử庶子.

Con từ xưng với bố mẹ là:nhi兒.

Con từ bỏ xưng với phụ vương ghẻ là:chấp tử執子.

Cha bà bầu điện thoại tư vấn con cái là:nhi兒.

Tiếng Call người con yêu mến:ái nhi愛兒.

Con trai của mình:nhi tử兒子.

Tiếng Call con của bạn bè mình:hiền lành điệt賢姪, thay điệt世姪.

Tiếng tôn xưng con người khác:công tử公子, lệnh lang令郎.

Con hư hỏng:bại tử敗子.

Con của ông chồng hoặc vk trước:trả tử假子.

Con đỏ:兒子nhi tử.

Tiếng trường đoản cú xưng của nhỏ (trai cùng gái) đối với phụ vương mẹ:hài nhi孩兒.

Tiếng hotline con trai của mình:兒子nhi tử.

Con trưởng của bà xã cả xuất xắc bé của vk cả:đích tử嫡子.

Con lai (bố mẹ không thuộc huyết thống chủng tộc):láo ngày tiết nhi混血兒.

Con trai của cậu (anh xuất xắc em của mẹ):nội huynh đệ內兄弟.

Con con cháu nói chung:nhi tôn兒孫.

Cháu:điệt姪,tòng tử從子.

Cháu (con của anh ấy tốt em trai mình):điệt nữ姪女, điệt tử姪子.

Cháu trưởng:đích tôn嫡孫, trưởng tôn長孫.

Cháu nội:nội tôn內孫.

Cháu ngoại:sanh甥, ngoại tôn外孫.

Cháu nối dòng xưng là:đích tôn嫡孫.

Cháu họ:biểu điệt表姪,có nghĩa là nhỏ của anh em họ (bé cô, con cậu nhỏ dì) hoặc mẹ bọn họ (con cô, con cậu, con dì).

Cháu gọi là cậu:sanh甥.

Cháu xa:côn tôn昆孫.

Cháu rể:sanh tế甥婿.

Cháu đời đồ vật tám:tuy vậy tôn仍孫.

Cháu nó (khiêm từ, giờ đồng hồ nhằm call những người thân trong gia đình, hay sử dụng cho sản phẩm dưới mình):xá điệt舍姪.

Cháu của anh:côn tôn昆孫.

Cháu của chú ấy với bác từ bỏ xưng là:Nội điệt內姪.

Cháu tự xưng cùng với bác của phụ thân là:vân tôn云孫.

Tiếng tôn xưng con cháu trai người khác:lệnh điệt令姪.

Vợ con cháu mình:điệt phụ姪婦, cònGọi là điệt nhi tức phụ姪兒媳婦.

Chắt (bé của cháu nội giỏi con cháu ngoại):tằng tôn曾孫.

Chít (con cháu sáu đời, bé của chút, chắt):huyền tôn玄孫.

THẦY TRÒ – HỌC HÀNH

Thầy dạy học (giờ xưng hô tỏ ý tôn kính hoặc thân mật):lão sư老師.

Người bạn nữ sư prúc trách dạy dỗ bé công ty quý tộc (ngày xưa):phó mẫu傅母.

Người lũ bà nuôi dậy con dòng nỗ lực cho tất cả những người khác:phó mẫu傅母, bảo mỗ保姆.

Em cùng tổ:đường đệ堂弟.

Môn đồ dùng, học tập trò:đệ tử弟子, đồ vật đệ徒弟. môn sanh門生, học tập sanh學生.

Con em bên mẫu dõi học hành đỗ đạt:thỏng hương thơm môn đệ書香門第.

Học đưa hoặc quan lại viên từ bỏ xưng (khiêm từ):học sinh學生.

Tiếng Hotline sư phú của người khác:lệnh sư令師.

Tiếng gọi anh hoặc sư huynh của sư phụ:sư bá師伯.

Tiếng call em trai hoặc sư đệ của sư phụ:sư thúc師叔.

Tiếng Điện thoại tư vấn học tập trò giỏi:cao đệ高弟,高徒cao thứ.

Tiếng mĩ xưng nhằm gọi con em của mình, đệ tử fan khác:cao túc高足tốt thượng túc上足.

Tiếng học tập trò kính xưng cùng với thầy:ân sư恩師.

Học trò xưng thầy đã chết:tiên sư先師.

Người trước tiên sáng lập ra một nghề, coi nhỏng ông tổ của nghề đó call là:tiên sư先師.

Bậc thầy nổi tiếng:danh sư名師.

Bậc thầy tài đức:lương sư良師.

Ông thầy học:tiên sinh先生.Anh (học cùng thầy):sư huynh師兄.

Chị (học thuộc thầy):sư tỷ師妣.

Em trai (học thuộc thầy):sư đệ師弟.

Em gái (học tập cùng thầy):sư muội師妹.

NAM NỮ

Đàn ông nói chung:sĩ phu士夫,trượng phu丈夫.

Người bọn ông trẻ tuổi:sĩ phu士夫.

Người bọn ông gian dâm với người khác:gian phu奸夫, còn viết là姦夫.

Đàn bà, nhỏ gái:nhi nữ兒女.

Đàn bà góa:cô sương孤孀.

Con côi cùng bọn bà góa:cô quả孤寡.

Người đàn bà có chồng đánh trận nơi xa:chinh phụ征婦.

Người lũ bà nuôi trẻ:nhũ mỗ乳姆.

Nữ công ty nhân:nhà phụ主婦.

Tiếng tôn xưng đàn bà đang tất cả chồng:phu nhân夫人.

Tiếng Hotline bình thường bầy bà nhỏ gái:cô姑.

Tục Điện thoại tư vấn đàn bà không ck là:cô姑.

Tiếng từ xưng hoặc xưng Gọi bạn thiếu phụ khác:cô姑.

Tiếng hotline tôn kính giành cho prúc nữ:thái cô太家.

Tiếng điện thoại tư vấn tín đồ nữ:cô nương姑娘.

Cô nương nhà (giờ xưng Hotline fan khác):cô nương gia姑娘家.

Tiếng tôn xưng prúc nữ:đại gia大家.

Từ tôn xưng phụ nữ sẽ có ông chồng cùng ngang tuổi cùng với mẹ:đại thẩm大嬸.

Tiếng xưng hô so với phụ nữ ngang sản phẩm hoặc tất cả tuổi ngay gần bởi tuổi phụ vương mình:chư mẫu諸母.

TRẺ EM

Tphải chăng em:nhi đồng兒童.

Trẻ bé nhỏ dại dại:cúc tử鞠子.

Bé trai, bé nhỏ gái:anh nhi嬰兒.

Ttốt sơ sinh:anh nhi嬰兒.

Tthấp con:hài tử孩子,nhi tử兒子, hài nhi孩兒.

Tthấp mất phụ thân mẹ, không một ai đậy chở:cô lộ孤露.

Tphải chăng không cha mẹ (mất cha hoặc mất cả cha và mẹ):cô nhi孤兒.

Đứa bé:tiểu hài nhi小孩兒.

Bé gái:đàn bà hài nhi女孩兒.

Bé trai:nam hài nhi男孩兒.

Lũ ttốt, bọn ttốt (giờ bậc tôn trưởng xưng hô cùng với hậu bối):nhi tào兒曹.

Crúc nhỏ xíu nhà (tiếng xưng Call người khác):đái hài tử gia小孩子家.

TUỔI TÁC – CẤP BẬC

Tiếng tôn xưng tín đồ bầy ông mập tuổi: lão trượng老丈(thế già), lão tẩu老叟(nuốm già), trượng nhân丈人(ông già).

Ông cụ:lão công công老公公.

Ông nọ (phãn hữu chỉ - giờ Điện thoại tư vấn đàn ông phệ tuổi):mỗ ông某翁.

Bậc trên mình mà tất cả tuổi Điện thoại tư vấn là:trưởng lão長老.

Người già ko nhỏ con cháu để nương tựa:cô lão孤老.

Anh (giờ điện thoại tư vấn bầy ông béo tuổi rộng mình):huynh兄.

Anh (giờ điện thoại tư vấn thân mật):hiền huynh賢兄.

Anh (giờ tôn xưng người nam thuộc lứa):ca哥.

Anh kết nghĩa, anh nuôi:nghĩa huynh義兄.

Tiếng xưng hô của fan những tuổi (trưởng bối長輩) đối với tín đồ ít tuổi (vãn bối晚輩):hài nhi孩兒.

Em (giờ đồng hồ Điện thoại tư vấn thân mật):hiền khô đệ賢弟.

Em (khiêm tự, tín đồ chị em trường đoản cú xưng với những người ngang hàng):muội妹.

Con trai, đàn ông trong thân ưa thích, thuộc lứa mà bé dại tuổi hơn mình call là:đệ弟.

Tiếng tôn xưng fan bầy ông luống tuổi hoặc là hơn tuổi cha mình:lão bá老伯.

Tiếng Call bạn nhỏ dại tuổi:tiểu tử小子.

Pthảng hoặc chỉ fan tuổi nhỏ:đệ tử弟子.

Bậc trưởng bối Điện thoại tư vấn người sinch sau là:nhi兒.

Từ chỉ bạn vị thành niên:hài tử孩子

Tiếng tôn xưng người trên:các hạ閣下.Ngày xưa, bậc dưới đối với bậc trên hoặc những người ngang vai kính xưng với nhau là:túc hạ足下.

BẠN BÈ

quý khách cũ:cựu hữu舊友, còn gọilà cựu giao舊交.

Quý khách hàng btrần cũ:cố cựu故舊, còn gọi làthế giao故交, cụ tri故知.

Bạn btrằn cùng chí hướng:chấp hữu執友.

Quý khách hàng bè cổ kết làm anh em:khế huynh đệ契兄弟.

Tiếng tôn xưng để call bằng hữu bạn:nhân huynh仁兄.

Anh (tiếng kính xưng thân chúng ta hữu):huynh兄.

Anh chúng ta nhân đức (giờ đồng hồ kính xưng thân chúng ta hữu): nhân huynh仁兄.

Anh (giờ đồng hồ đồng đội tôn xưng với nhau):các hạ閣下, huynh đài兄臺.

Anh/bạn:những hạ閣下,

Kẻ bọn em này (giờ trường đoản cú xưng khiêm tốn cùng với các bạn bè):đần đệ愚弟.

Em (tiếng dùng để làm gọi bằng hữu bé dại tuổi rộng mình):nhân từ đệ賢弟.

Tiếng nhằm Hotline phụ thân của bằng hữu hoặc các bạn đồng học:bá phụ伯父.

Chị (tiếng kính xưng đối với bà xã của công ty hoặc so với đàn bà nói chung):tẩu嫂.

Nhà chị (nhằm hotline vk bạn):tẩu phu nhân嫂夫人.

TÔN GIÁO – TU HÀNH

Một đoàn thể môn đệ Phật gọi là:tăng-già僧伽(theo công cụ định tư vị sư trnghỉ ngơi lên bắt đầu Call là Tăng già).

Bậc tu hành theo Phật giáo có đạo hạnh lớn:cao tăng高僧.

Nhà sư:nạp衲.

Tiếng bên sư già từ bỏ xưng:lão nạp老衲.

Tiếng bên sư phái nam trường đoản cú xưng (khiêm từ):bần tăng貧僧.

Tiếng đạo sĩ hoặc nhà sư nam giới tự xưng (khiêm từ):bần đạo貧道.

Tiếng phụ nữ đạo sĩ trường đoản cú xưng:bần đạo貧道.

Tiếng ni cô từ bỏ xưng (khiêm từ):bần ni貧尼.

Phụ con gái xuống tóc tu hành:ni cô尼姑, đạo cô道姑.

Tiếng tôn xưng đơn vị tu hành, đạo sĩ:pháp sư法師, thiền hậu sư禪師.

Tiếng tôn xưng hòa thượng, cao tăng:đại sư大師.Tiếng tôn xưng đạo sĩ:chân nhân真人.

Tiếng hòa thượng, đạo sĩ tự xưng:đệ tử弟子.

NHỮNG TỪ KHÁC

Bà bé mặt ngoại:nhân thân姻親.

Bà con mặt nội (cùng một họ):nội thân內親.

Bậc học giả, bên nghệ thuật và thẩm mỹ có tài lớn:đại sư大師.

Cha bà bầu anh em bà xã ông xã nói chung:lục thân六親.

Chàng tuổi tphải chăng (mỹ xưng dành riêng cho người nam):thiếu niên lang少年郎.

Con em đơn vị lương thiện:lương gia tử đệ良家子弟.

Con trai vua clỗi hầu, nối ngôi cha:cố gắng tử世子.

Cô phú dâu:bạn nương伴娘, còn gọi là thanh nữ tân tướng女儐相.

Đầy tớ hotline người chủ sở hữu là:đại gia大家.

Đầy tớ:bốn dưỡng廝養.

Ngày xưa nô bộc Hotline nhà là:gia trưởng家長.

Ngày xưa, thiên tử so với vua chỏng hầu cùng họ hotline là:bá phụ伯父.

Người gồm học tập thức:sĩ phu士夫.

Người có học, học tập giả:nho sanh儒生.

Người cầm đầu trong nhà:gia trưởng家長.

Người phệ tthấp nhỏ tuổi vào đơn vị (từ bỏ Call chung):tuyệt nhất gia lão tiểu一家老小.

Người mang ơn xưng với những người có tác dụng ơn:ân nhi恩兒.

Người prúc rễ:伴郎chúng ta lang, còn được gọi là phái mạnh tân tướng男儐相.

Người gần cận trong nhà, thường xuyên chỉ bạn thuộc chiếc họ:nội nhân內人.

Người theo hầu hoặc thị trả gọi là:chấp dịch執役.

Thiếp đáp của thiên tử:phu nhân夫人.

Thiếu thiếu nữ bé dại tuổi:diệu linh thiếu nữ lang妙齡女郎.

Tiếng Điện thoại tư vấn phụ vương của người vẫn chuyện trò cùng với mình:lệnh tôn令尊.

Tiếng điện thoại tư vấn con công ty quý tộc:công tử公子.

Tiếng Hotline bạn khác cùng với ý kính trọng (thôn giao):tiên sinh先生.

Tiếng call tín đồ có tài năng về một cỗ môn:thi bá詩伯(đơn vị thơ lớn), họa bá畫伯(họa sĩ đại tài).

Tiếng call người thân gần:cận thân近親.

Tiếng kính xưng của nô bộc đối với bà chủ:nương娘.

Tiếng tôn xưng cố kỉnh gia tử đệ trong vnạp năng lượng chương cổ (tè thuyết, hí khúc):công tử公子.

Tiếng tôn xưng đàn bà hoặc tín đồ sẽ bao gồm chồng:đại nương大娘(bà), di nương姨娘(dì).Tiếng tôn xưng hoàng hậu, quý phi với phụ nữ quí tộc:nương nương娘娘(lệnh bà).

Tiếng tôn xưng vua:bệ hạ陛下.

Tiếng từ xưng của vị quan với vua:hạ thần下臣.

Tiếng trường đoản cú xưng đối với trưởng bối:học tập vãn學晚(kẻ học muộn này), vãn sinh晚生(kẻ sinch sau này).

Tiếng tự xưng khiêm nhường:bỉ phu鄙夫,bỉ nhân鄙人.

Tiếng xưng hô của cận thần hoặc bà xã so với hoàng đế:đại gia大家.

Tiếng xưng hô của nô lệ so với chủ:lang郎.

Tớ gái:nghĩa nô義奴.

Tớ trai:nghĩa bộc義僕.

Tôi (khiêm từ):tẩu走.

Tôi (khiêm từ):tè sinh小生,bỉ nhân鄙人, bỉ phu鄙夫.

Tôi (người sinh sống chức vị thấp từ bỏ xưng, sau này sử dụng làm tiếng trường đoản cú xưng khiêm nhường):trên hạ在下.