SỬA LỖI "THIS COMPUTER DOES NOT MEET THE MINIMUM REQUIREMENTS

2 Cập nhật: sửa lỗi “The setup program failed to install one or more device drivers” phát sinh khi sửa lỗi “This computer does not meet the minimum requirements for installing the software”

Bạn đang xem: Sửa lỗi "this computer does not meet the minimum requirements

*
" data-medium-file="https://i2.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-requirements.png?fit=300%2C99" data-large-file="https://i2.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-requirements.png?fit=486%2C161" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1228" src="https://i2.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-requirements.png?resize=486%2C161" alt="This computer does not meet requirements for installing the software" width="486" height="161" srcset="https://i2.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-requirements.png?w=486 486w, https://i2.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-requirements.png?resize=300%2C99 300w" sizes="(max-width: 486px) 100vw, 486px" data-recalc-dims="1" />

Có vẻ như các thế hệ CPU đời mới Intel chỉ tập trung phát triển Driver tương thích tốt cho nền tảng Windows 10 nên khi bạn cài đặt Intel Graphics Driver trên Windows 7, bạn dễ dàng bắt gặp thông báo lỗi “This computer does not meet the minimum requirements for installing the software”. Bài viết này hướng dẫn bạn thủ thuật máy tính giúp bạn sửa lỗi cài đặt Intel Graphics Driver cho CPU Intel Pentium G4560 KabyLake trên Windows 7 (Các dòng CPU khác bạn vẫn có thể áp dụng được khi gặp lỗi này).

Sửa lỗi “This computer does not meet the minimum requirements for installing the software” khi cài đặt Intel Graphics Driver trên Windows 7

1. Tải về Intel Graphics Driver version 15.45.23.4860 cho CPU Intel Pentium G4560 KabyLake

2. Thực hiện giải nén để trích xuất các file cài đặt


" data-medium-file="https://i2.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-1.png?fit=206%2C300" data-large-file="https://i2.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-1.png?fit=377%2C548" loading="lazy" class="size-full wp-image-1235 jetpack-lazy-image" src="https://i2.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-1.png?resize=377%2C548" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="377" height="548" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-1.png?w=377 377w, https://i2.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-1.png?resize=206%2C300 206w" data-lazy-sizes="(max-width: 377px) 100vw, 377px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-1.png?resize=377%2C548&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Giải nén trích xuất các file cài đặt


" data-medium-file="https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-2.png?fit=186%2C300" data-large-file="https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-2.png?fit=261%2C421" loading="lazy" class="size-full wp-image-1236 jetpack-lazy-image" src="https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-2.png?resize=261%2C421" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="261" height="421" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-2.png?w=261 261w, https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-2.png?resize=186%2C300 186w" data-lazy-sizes="(max-width: 261px) 100vw, 261px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-2.png?resize=261%2C421&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Tìm đến file igdlh64.inf


" data-medium-file="https://i1.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-3.png?fit=255%2C229" data-large-file="https://i1.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-3.png?fit=255%2C229" loading="lazy" class="size-full wp-image-1237 jetpack-lazy-image" src="https://i1.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-3.png?resize=255%2C229" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="255" height="229" data-recalc-dims="1" data-lazy-src="https://i1.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-3.png?resize=255%2C229&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Click phải vào Computer chọn Manager


" data-medium-file="https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-4.png?fit=300%2C231" data-large-file="https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-4.png?fit=574%2C442" loading="lazy" class="size-full wp-image-1238 jetpack-lazy-image" src="https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-4.png?resize=574%2C442" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="574" height="442" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-4.png?w=574 574w, https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-4.png?resize=300%2C231 300w" data-lazy-sizes="(max-width: 574px) 100vw, 574px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-4.png?resize=574%2C442&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Device Manager -> Standard VGA Graphics Adapter -> Properties


Xem thêm: French Translation Of &Ldquo;To Spend Time Doing Sth&Rdquo;, Syntactic Analysis

" data-medium-file="https://i1.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-5.png?fit=270%2C300" data-large-file="https://i1.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-5.png?fit=395%2C439" loading="lazy" class="size-full wp-image-1239 jetpack-lazy-image" src="https://i1.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-5.png?resize=395%2C439" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="395" height="439" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-5.png?w=395 395w, https://i1.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-5.png?resize=270%2C300 270w" data-lazy-sizes="(max-width: 395px) 100vw, 395px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-5.png?resize=395%2C439&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Details -> Hardware Ids


" data-medium-file="https://i1.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-6.png?fit=269%2C300" data-large-file="https://i1.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-6.png?fit=395%2C441" loading="lazy" class="size-full wp-image-1240 jetpack-lazy-image" src="https://i1.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-6.png?resize=395%2C441" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="395" height="441" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-6.png?w=395 395w, https://i1.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-6.png?resize=269%2C300 269w" data-lazy-sizes="(max-width: 395px) 100vw, 395px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-6.png?resize=395%2C441&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Lấy thông tin Hardware Ids


" data-medium-file="https://i2.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-7.png?fit=300%2C235" data-large-file="https://i2.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-7.png?fit=544%2C427" loading="lazy" class="size-full wp-image-1241 jetpack-lazy-image" src="https://i2.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-7.png?resize=544%2C427" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="544" height="427" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-7.png?w=544 544w, https://i2.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-7.png?resize=300%2C235 300w" data-lazy-sizes="(max-width: 544px) 100vw, 544px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-7.png?resize=544%2C427&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Cập nhật thêm thông tin mới vào file igdlh64.inf


Lưu ý: nhiều bạn nhìn nhầm nên chỉ sửa số 10 thành số 7 dẫn đến gặp lỗi “The setup program failed to install one or more device drivers” bên dưới. Các bạn cần sửa đầy đủ iKBLD_w10 thành iSKLD_w7

5. Sau khi chỉnh sửa file igdlh64.inf, bạn có thể cài đặt Intel Graphics Driver


" data-medium-file="https://i2.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-8.png?fit=300%2C251" data-large-file="https://i2.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-8.png?fit=422%2C353" loading="lazy" class="size-full wp-image-1242 jetpack-lazy-image" src="https://i2.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-8.png?resize=422%2C353" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="422" height="353" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-8.png?w=422 422w, https://i2.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-8.png?resize=300%2C251 300w" data-lazy-sizes="(max-width: 422px) 100vw, 422px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-8.png?resize=422%2C353&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Chạy file igxpin.exe để cài đặt Intel Graphics Driver


Video chi tiết các bước thực hiện

Cập nhật: sửa lỗi “The setup program failed to install one or more device drivers” phát sinh khi sửa lỗi “This computer does not meet the minimum requirements for installing the software”

Trong vài trường hợp khi sửa lỗi “This computer does not meet the minimum requirements for installing the software” bạn gặp lỗi “The setup program failed to install one or more device drivers” có thể thực hiện theo hướng dẫn dưới đây để khắc phục

*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-1.jpg?fit=300%2C237" data-large-file="https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-1.jpg?fit=533%2C421" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1251" src="https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-1.jpg?resize=533%2C421" alt="The setup program failed to install one or more device drivers" width="533" height="421" srcset="https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-1.jpg?w=533 533w, https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-1.jpg?resize=300%2C237 300w" sizes="(max-width: 533px) 100vw, 533px" data-recalc-dims="1" />

1. Mở hộp thoại Run (tổ hợp phím Windows + R) nhập gpedit.msc để truy cập vào Local Group Policy Editor.

2. Truy xuất theo đường dẫn “Local Computer Policy” -> “Computer Configuration” -> “Administrative Templates” -> “System” -> “Device Installation” -> “Device Installation Restrictions” -> “Prevent installation of devices not described by other policy settings”

*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-2.png?fit=300%2C211" data-large-file="https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-2.png?fit=754%2C530" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1252" src="https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-2.png?resize=754%2C530" alt="The setup program failed to install one or more device drivers" width="754" height="530" srcset="https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-2.png?w=754 754w, https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-2.png?resize=300%2C211 300w" sizes="(max-width: 754px) 100vw, 754px" data-recalc-dims="1" />

3. Chọn Disabled chọn OK

*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-3.png?fit=300%2C278" data-large-file="https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-3.png?fit=686%2C636" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1253" src="https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-3.png?resize=686%2C636" alt="The setup program failed to install one or more device drivers" width="686" height="636" srcset="https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-3.png?w=686 686w, https://i0.wp.com/tienhieptruyenky.com/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-3.png?resize=300%2C278 300w" sizes="(max-width: 686px) 100vw, 686px" data-recalc-dims="1" />