THUẾ TRƯỚC BẠ TIẾNG ANH LÀ GÌ

Từ vựng giờ Anh về Thuế cùng văn bản hành chính

Dưới đấy là mọi trường đoản cú với cụm từ bỏ phổ cập về nghành nghề thuế quan tiền với văn bản hành chủ yếu về thuế. Freetalk English hy vọng đang cung cấp chúng ta vào quá trình.

Văn uống phiên bản hành chính

Sociadanh sách republic of Vietnam giới => Cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa Việt Nam Ministry of Finance => Bộ tài chủ yếu Minister of Finance => Bộ trưởng bộ tài chinc Deputy Minister => Thứ trưởng Tax directorate => Tổng viên thuế Director General => Tổng cục trưởng, Cục trưởng Deputy Director General => Tổng viên phó, Cục phó Tax department => Cục thuế District tax department => Chi viên thuế Director of district tax department => Chi viên trưởng Division => chống Board => Ban Head of Division => Trưởng phòng Deputy Head of Division => Phó trưởng chống Civil servant => Công chức Official => Chuim viên Inspector => Thanh tra viên Law => Luật Decree => Nghị định Circular => Thông tư Decision => Quyếtđịnh

>15 trang web học tập tiếng anh online với những người phiên bản xứ xuất sắc nhất

>Phương pháp dạy dỗ tiếng Anh mang lại trẻ em lớp 2 tận nhà hiệu quả

>Kinch nghiệm search giáo viên dạy kèm giờ đồng hồ Anh cho người đi làm việc giỏi

*

Thuế

Tax-payer => Người nộp thuế Registration => Đăng cam kết thuế Declare => Khai báo thuế Impose a tax => Ấn định thuế Refund of tax => Thủ tục hoàn thuế Tax offmix => Bù trừ thuế Examine => kiểm tra thuế Inspect => Thanh hao tra thuế License tax => Thuế môn bài xích Company income tax => thuế các khoản thu nhập công ty lớn Personal income tax => Thuế các khoản thu nhập cá thể Value added tax (VAT) => Thuế giá trị ngày càng tăng Special consumption tax => Thuế tiêu thụ đặc trưng Natural resources tax => Thuế tài nguim Environment tax => Thuế bảo đảm an toàn môi trường xung quanh Environment fee => Phí đảm bảo mội ngôi trường Registration fee => Lệ phí trước bạ Export tax => Thuế xuất khẩu Import tax => thuế nhập vào Tax rate => Thuế suất Tax policy: Chính sách thuế Tax cut => Giảm thuế Tax penalty => Tiền phạt thuế Taxable => Chịu thuế, khoản thuế cần nộp Tax abatement => Sự khấu trừ thuế Latefilingpenalty =>Tiềnphạtdokhaithuếtrễhạn Latepaymentpenalty =>Tiềnphạtdođóngthuếtrễhạn Lessee,tenant =>Ngườithuêmướnbên,đất Lessor =>Chủchothuênhà,khu đất Levy =>Đánhthuế;tịchthutiền(từngânhàng);buộcphảichịuthuếtheophápluậtquyđịnh Levy(onabankaccount)=>Saiápvàtịchthutiền(từtài khoảnngânhàngtheolệnhcủatòaán) Levyonwages =>Tríchtiềntừlươngđểtrảnợtheolệnhcủatòaán Liabilities =>Cáckhoảnnợphảitrả Lien =>Saiáp;quyềntịchthutàisảnđểtrừnợ Limitedpartnership =>Hìnhthứchợptáckinhdoanhgiớihạn Long ­term =>Dàihạn Lumpsum =>Trọn gói, sốtiềnnhậnhaytrảmộtlầnthayvìnhậnhaytrảnhiềulần Makepaymentto => Thanh hao toán thù cho,trảtiềnđến Naturaldisaster =>Thiêntai Offerincompromise =>Đềnghịđượcthỏathuậngiữahaibênđểgiảiquyếtmộtvấnđềchưađược thỏađáng Over payment =>Sốtiềntrảnhiềuhơnmứcquyđịnh Account => Trươngmục/tàikhoản Accountstatement >Sao kê thông tin tài khoản Accountspayable => Tàikhoảnchitrả Accountsreceivable =>Tài khoản nhận tiền, trươngmụcthunhập Accruedtaxes =>Cáckhoảnthuếnợtíchlũy(cộng dồn dochưathanhtoán) Adjustments =>Cácmụcđiềuchỉnh Advocate =>Viênchứctrợgiúpngườikhaithuế / công cụ sư Amendedreturn =>hồsơthuếđãkhaiđượcđiềuchỉnhlại