Unit 2 lớp 8: a closer look 1

2. Put the words in 1 into lớn the appropriate category. Some words can be used in more than one category.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 8: a closer look 1

 

(Xếp những từ bỏ trong bài bác 1 vào đúng mục. Một số từ rất có thể dùng được nghỉ ngơi nhiều mục)

*

Hướng dẫn giải:


To describe...

Xem thêm: Tri Nhân Tri Diện Bất Tri Tâm Là Gì, Tìm Hiểu Về Tri Nhân, Tri Diện, Bất Tri Tâm

Words 

people 

friendly, brave, boring, nomadic, colourful

life 

slow, hard, boring, inconvenient, peaceful, nomadic, colorful

scenery 

colourful, vast, peaceful


Tạm dịch:

Để miêu tả

Các từ

bé người

thân thiện, dũng cảm, buồn phiền, thuộc về du mục, đầy màu sắc sắc

cuộc sống

lờ đờ, khó khăn, buồn phiền, phiền phức, yên bình, trực thuộc về du mục, đầy màu sắc

phong cảnh

đầy Color, bát ngát, yên bình

3. Match the nouns/ noun phrases in the box with each verb.

(Nối những danh từ/ nhiều danh từ trong form với từng hễ từ.)

*

Hướng dẫn giải:

ride - a horse, a camel 

collect - hay, water 

piông chồng - wild flowers, apples 

put up - a tent, a pole 

herd - the buffaloes, the cattle 

Tạm dịch:

cưỡi - ngựa, lạc đà

đi mang — cỏ, nước

hái - hoa ngu, táo

dựng — lều, cột

chăn uống — trâu, gia súc

4. Use the words in 1 and 3 to lớn complete the sentences. Remember to lớn use the correct form of the verbs.

(Sử dụng trường đoản cú vào phần 1 cùng 3 để hoàn thành các câu. Nhớ áp dụng hiệ tượng đúng của đụng từ bỏ.)

*

Hướng dẫn giải:

1. picking 2. inconvenient; collect

3. herd 4. ridden, brave

5. peaceful 6. Nomadic

7. vast 8. put up, hard

Tạm dịch:

1. Khi ngày hè cho, Cửa Hàng chúng tôi say mê hái trái mâm xôi.

2. Làng tôi không tồn tại nước chạy vào, thật phiền toái. Chúng tôi cần giúp bố người mẹ đi rước nước tự sông.