TIẾNG ANH NGHĨA LÀ GÌ

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú tienhieptruyenky.com.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một cách sáng sủa.


Bạn đang xem: Tiếng anh nghĩa là gì

We use pronouns to lớn refer khổng lồ possession & ‘belonging’. There are two types: possessive sầu pronouns and possessive determiners. We use possessive determiners before a noun. We use possessive sầu pronouns in place of a noun: …
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép

Xem thêm: Adobe Photoshop Cs3 Update, Cara Terbaik Download Photoshop Cs3 Gratis

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tienhieptruyenky.com English tienhieptruyenky.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語