Tính từ của pollute

Cách chia hễ từ pollute rất đơn giản, Quý khách hàng đề nghị ghi nhớ 3 dạng sống bảng thứ nhất nhằm rất có thể phân tách động tự kia ở bất kỳ thời nào.Giờ chúng ta xem biện pháp phân chia chi tiết của động từ pollute sống bảng thứ hai chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: POLLUTE

Ngulặng thể Động danh từ Phân tự II
khổng lồ pollute polluting polluted
Bảng chia hễ từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Bây Giờ đơn pollute pollute pollutes pollute pollute pollute
Hiện tại tiếp diễn am polluting are polluting is polluting are polluting are polluting are polluting
Quá khứ đơn polluted polluted polluted polluted polluted polluted
Quá khứ đọng tiếp diễn was polluting were polluting was polluting were polluting were polluting were polluting
Bây Giờ trả thành have polluted have polluted has polluted have sầu polluted have polluted have sầu polluted
Bây Giờ xong tiếp diễn have sầu been polluting have sầu been polluting has been polluting have been polluting have been polluting have been polluting
Quá khứ trả thành had polluted had polluted had polluted had polluted had polluted had polluted
QK chấm dứt Tiếp diễn had been polluting had been polluting had been polluting had been polluting had been polluting had been polluting
Tương Lai will pollute will pollute will pollute will pollute will pollute will pollute
TL Tiếp Diễn will be polluting will be polluting will be polluting will be polluting will be polluting will be polluting
Tương Lai trả thành will have polluted will have sầu polluted will have polluted will have polluted will have sầu polluted will have sầu polluted
TL HT Tiếp Diễn will have sầu been polluting will have been polluting will have been polluting will have been polluting will have been polluting will have sầu been polluting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pollute would pollute would pollute would pollute would pollute would pollute
Conditional Perfect would have sầu polluted would have sầu polluted would have polluted would have polluted would have polluted would have sầu polluted
Conditional Present Progressive would be polluting would be polluting would be polluting would be polluting would be polluting would be polluting
Conditional Perfect Progressive would have been polluting would have been polluting would have sầu been polluting would have sầu been polluting would have been polluting would have been polluting
Present Subjunctive pollute pollute pollute pollute pollute pollute
Past Subjunctive polluted polluted polluted polluted polluted polluted
Past Perfect Subjunctive had polluted had polluted had polluted had polluted had polluted had polluted
Imperative pollute Let′s pollute pollute