Transfer là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

transfer
*

transfer /"trænsfə:/ danh từ sự dịch rời, sự dời chỗ; sự truyềnheat transfer: sự truyền nhiệt sự nhượng, sự dường lại, sự gửi cho (nghệ thuật) phiên bản vật dụng lại sự thuyên gửi (nhân viên...) sự giao dịch chuyển tiền (tài vụ) vé đưa xe pháo tàu (để liên tiếp đi bên trên tuyến phố khác) binh lực thuyên ổn chuyển (trường đoản cú đơn vị chức năng này quý phái đơn vị khác) rượu cồn từ dời, gửi, dọn nhượng, dường, gửi choto transfer land: nhượng đất thiết bị lại, in lại thulặng gửi (nhân viên...)khổng lồ transfer a student from English department khổng lồ Chinese department: chuyển một học sinh trường đoản cú khoa Anh sang trọng khoa Trung gửi xe, thay đổi xe cộ (nhằm liên tục đi bên trên tuyến phố khác)
<"trænsfə:> danh từ o sự chuyển; sự truyền; sự biến đổi § ngân hàng transfer : sự chuyển khoản qua bank § energy transfer : sự biến đổi năng lượng § heat transfer : sự truyền nhiệt § mass transfer : sự chuyền khối § vapor transfer : sự chuyển hơi nước § transfer of vibration : sự truyền chấn động § transfer bottle : bình chuyển mẫu § transfer prover : bộ hiệu chỉnh truyền động
*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

transfer

Từ điển Collocation

transfer noun

ADJ. massive The war caused a massive transfer of population. | efficient, smooth, successful the smooth transfer of power khổng lồ the new government | net There has been a net transfer of lower-paid people away from the inner cities. | permanent Her boss recommended a permanent transfer overseas. | direct Employees are paid by direct transfer lớn a ngân hàng account. | data, information, knowledge | l&, property | population | resource | technology | tệp tin, multitruyền thông, software | inter-company, inter-hospital, etc. | bank, capital, cash, credit, financial, money, tóm tắt, stock | electronic, telegraphic | embryo, gen | charge, electron, energy, heat, nuclear, thermal | close-season, miễn phí, 15-million-pound, etc. (all in football)

VERB + TRANSFER make Only the owner can make a transfer of goods. | give sầu sb His club have sầu given hyên a không tính phí transfer.

TRANSFER + VERB take place

TRANSFER + NOUN khuyến mãi, fee, danh sách, payment, price, system (all in football)

PREP. ~ between the transfer of property between private buyers | ~ from, ~ to

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Transfer là gì

a ticket that allows a passenger lớn change conveyances

v.

move from one place to another

transfer the data

transmit the news

transfer the patient to another hospital

cause lớn change ownership

I transferred my stoông chồng holdings lớn my children


Microsoft Computer Dictionary

n. 1. The movement of data from one location lớn another. 2. The passing of program control from one portion of code to another.vb. To move data from one place to lớn another, especially within a single computer. Compare transmit.

Xem thêm: Vận Số Người Tuổi Tuất Theo Tháng Sinh, Người Tuổi Tuất Sinh Vào Giờ, Ngày, Tháng Nào Tốt

Bloomberg Financial Glossary

转移|转让|转帐|过户|转拨转移;转让;转帐;过户;转拨A change of ownership from one person or các buổi party to another.

Xem thêm: Cái Giường Tiếng Anh Là Gì Trong Tiếng Anh? Cái Giường Ngủ Trong Tiếng Anh Là Gì

Investopedia Financial Terms


Transfer

A tax-free, non-reportable movement of assets between retirement plans.