Tiếng tây ban nha

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Tiếng tây ban nha

*
*
*

Từ điển Tây Ban Nha Việt.Spanish-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vãn từ bỏ điển WordNet, Từ điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

Bạn rất có thể setup ứng dụng Phần mềm trường đoản cú điển trên Windows nhằm tra từ điển thuận tiện khi đọc văn uống phiên bản trên Word, PDF, Website, trò chơi, Video... Xem Hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: từ điển sinh sống, bạn học tập rộng lớn biết nhiều (định ngữ) tất cả đặc điểm từ bỏ điển, gồm đặc điểm sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: giờ đồng hồ Anh sách vở
tlỗi mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
trường đoản cú điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ bỏ điển tài nguyên ổn ban bố
automatic dictionary : trường đoản cú điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : từ điển ký kết hiệu bên cạnh kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển ký kết hiệu không tính phức tạp
computer dictionary : tự điển máy tính xách tay
descriptor dictionary : trường đoản cú điển trình bày
dictionary code : mã tự điển
dictionary order : thiết bị tự từ điển
electronic commerce dictionary : trường đoản cú điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : trường đoản cú điển ký kết kiệu không tính
frequency dictionary : tự điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển mối cung cấp ban bố
information resource dictionary schema : sơ đồ vật từ bỏ điển mối cung cấp công bố
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống tự điển tài nguim công bố
integrated data dictionary : từ điển tài liệu tích thích hợp
machine dictionary : trường đoản cú điển lắp thêm
main dictionary : trường đoản cú điển bao gồm
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển đưa vị
relocation dictionary : từ bỏ điển đưa vị trí
relocation dictionary : trường đoản cú điển xác định lại
relocation dictionary : từ điển tái định vị
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
trường đoản cú điểm mối cung cấp biết tinXem thêm: Apa Arti " Check

*

*Xem thêm: How To Download And Install Windows 8, Download Windows 8

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | speciadanh mục, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish