Tiếng Anh Lớp 12

Bài họcUnit 4 Lớp 12 School Education SystemphầnLanguage Focuschỉ dẫn những em luyện cáchdìm trọng âm vào phân phát âm của trường đoản cú gồm cha âm ngày tiết. Trong phần ngữ pháp, bài học kinh nghiệm góp những em củng gắng kỹ năng và kiến thức cùng sử dụngcâu bị độngsinh sống dạng thức hòa hợp các thì.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 12


1. Pronunciation Unit 4 lớp 12

2. Grammar Unit 4 lớp 12

2.1. Exercise 1 Unit 4 lớp 12

2.2. Exercise 2 Unit 4 lớp 12

2.3. Exercise 3 Unit 4 lớp 12

3. Practice Task 1

4. Practice Task 2

5.Multiple-choice

6. Conclusion


*


Stress in three-syllable words(Nhấn âm từ bỏ gồm tía âm tiết)

- Listen and repeat(Nghe cùng đề cập lại)

algebra/ˈældʒɪbrə/: đại số học chemistry /ˈkemɪstri/ : hóa học computing /kəmˈpjuːtɪŋ/ : tin học tập carefully/ˈkeəfəli/ : cẩn thậnacademic/ˌækəˈdemɪk/: học tập thuậtcinema/ˈsɪnəmə/: địa điểm giải trí rạp chiếu phim phimpolitics/ˈpɒlətɪks/: chủ yếu trịprimary/ˈpraɪməri/: tè họccompulsory /kəmˈpʌlsəri/: bắt buộcphysical /ˈfɪzɪkl/: thể chấtstatistics /stəˈtɪstɪk/: bé sốSeptember /sepˈtembə(r)/: mon 9

- Practise reading these sentences(Luyện tập hiểu những câu sau)

The academic school year generally commences in September. (Năm học tập học thường bước đầu vào tháng Chín.)

The typical school day normally finishes at 3.00 p.m. in Englvà. (Một ngày sinh sống ngôi trường thường xuyên chấm dứt thời gian 3h chiều, ngơi nghỉ Anh.)

The national curriculum is usually set by the government. (Chương thơm trình đào tạo đất nước thường do cơ quan chính phủ lý lẽ.)

The GCSE stands for the General Certificate of Secondary Education. (GCSE là viết tắt của Chứng chỉ phổ biến về Giáo dục đào tạo Trung học.)

English, Maths & Science are compulsory in the national examination at certain stages of the school education system. (Tiếng Anh, Tân oán và Khoa học tập phải vào kỳ thi nước nhà sinh hoạt những quy trình cố định của hệ thống giáo dục của phòng trường.)


2. Grammar Unit 4 lớp 12


Passive voice(Thể bị động)


2.1. Exercise 1Unit 4 lớp 12


Fill in each blank with the simple present passive sầu form of the verb in brackets(Điền mỗi vị trí trống với dạng hiện nay bi hễ của động từ bỏ trong ngoặc)

1.The academic year in Engl& .............. inkhổng lồ three terms. (divide)

⇒The academic year in Englandis dividedinto lớn three terms.

Tạm dịch

Năm học tập sinh sống Anh được chia làm 3 họckỳ.

2.Each term …………… by a one-week break.(separate)

⇒Each termis separatedby a one-week break.

Tạm dịch

Năm học sinh sống Anh được chia thành 3 họckỳ.

3.The national curriculum………… by the government and…………… in all state schools. (set, must follow)

⇒ The national curriculumis setby the government andmust be followedin all state schools.

Tạm dịch

Chương trình học tập quốc gia được cơ quan chính phủ tùy chỉnh thiết lập với bắt buộc được tiến hành làm việc tất cả các ngôi trường công lập.

4.The national curriculum …………… of more than ten subjects.(make up)

⇒ The national curriculum is made upof more than ten subjects.

Tạm dịch

Cmùi hương trình học đất nước bao hàm rộng 10 môn học.

5.The state school system…………… for by the state.(pay)

⇒ The state school systemis paidfor by the state.

Tạm dịch

Hệ thống giáo dục công lập vì nhà nước trả chi phí.

6.The advanced students………… khổng lồ take part in the annual International Olympic Competition.(select)

The advanced studentsare selectedlớn take part in the annual International Olympic Competition.

Tạm dịch

Học sinc tốt được chọn để tham gia cuộc thi Olympic quốc tế hàng năm.


2.2. Exercise 2Unit 4 lớp 12


Rewrite the following sentences, using the passive sầu voice(Viết lại phần nhiều câu sau, dùng thể bị động)

1.They built this school in 1997.

This school was built in 1997.

Tạm dịch

Trường này được kiến tạo năm 1997.

2.They first published this dictionary in 1870.

This dictionary was first published in 1870.

Tạm dịch

Từ điển này được xuất bạn dạng lần trước tiên vào năm 1870.

3.The students in my class are going lớn organize a surprise tiệc ngọt tomorrow evening.

A surprise tiệc nhỏ is going lớn be organized by the students in my class tomorrow evening.

Tạm dịch

Một buổi tiệc bất ngờ sẽ được tổ chức triển khai vị những sinh viên vào lớp vào buổi tối ngày mai.

4.They are painting the kitchen now.

The kitchen is being painted now.

Tạm dịch

Nhà bếp hiện tại đang rất được đánh.

5.Shakespeare wrote “Romeo and Juliet" in 1605.

“Romeo and Juliet" was written by Shakespeare in 1605.

Tạm dịch

"Romeo và Juliet" được Shakespeare viết năm 1605.

6.They have sầu translated Shakespeare’s tragedies inkhổng lồ many languages.

Shakespeare"s tragedies have been translated into many languages.

Tạm dịch

Những vnghỉ ngơi thảm kịch của Shakespeare đã được dịch ra nhiều sản phẩm giờ đồng hồ.

7.They have sầu just built a new primary school in my village.

A new primary school has just been built in my village.

Tạm dịch

Một ngôi trường đái học bắt đầu đã có thi công vào thôn của tớ.

8.They will speak English at the conference.

English will be spoken at the conference.

Tạm dịch

Tiếng Anh sẽ tiến hành phát biểu trên hội nghị.

9.Jane hasn’t cleaned the floor yet.

The floor hasn"t been cleaned yet.

Tạm dịch

Sàn đơn vị không được làm sạch sẽ.

10.They will repaint the house soon.

The house will be repainted soon.

Tạm dịch

Nhà đang mau chóng được đánh lại.


2.3. Exercise 3Unit 4 lớp 12


Fill in the spaces of the following passage with the correct tense in passive voice of the verbs in brackets(Điền vào chồ trống của đoạn văn uống sau cùng với thì đúng ngơi nghỉ thể bị động từ hễ từ bỏ trong ngoặc)

The world’s first electronic computerwas built(1. build) by the University of Pennsylvania in 1946. However, computerswere( 2. sell) commercially for the first time in the 1950s. Much progress on computershas been made(3. make) since 1950. Computers are now much smaller và more powerful & theycan be bought(4. Can buy) much more cheaply.

Computersare used(5. use) in many fields - in business, science, medicine, & education, for example. Theycan be used(6. can use) lớn forecast the weather or to lớn control robots which make cars. The computer’s memory is the place where informationis stored(7.store) and calculationsare done(8. do). A Computer cannot think for itself – itmust be told9. must tell) exactly what khổng lồ bởi vì. A lot of difficult calculationscan be done(10. can do) very quickly on computers.

Tạm dịch

Máy tính năng lượng điện tử thứ nhất của quả đât xây đắp vì Đại học Pennsylvania vào khoảng thời gian 1946. Tuy nhiên, máy tính được chào bán công khai lần đầu tiên trong những năm 1950. phần lớn tiến bộ về sản phẩm vi tính được thiết kế từ năm 1950. Máy vi tính hiện giờ nhỏ dại gọn rộng với mạnh khỏe rộng và chúng có thể được mua tốt hơn những.

Máy vi tính sử dụng trong vô số nhiều nghành nghề - chẳng hạn như, vào marketing, công nghệ, y tế, với giáo dục. Chúng hoàn toàn có thể được thực hiện để tham dự báo khí hậu hoặc kiểm soát và điều hành những robot có tác dụng ô tô. Sở ghi nhớ của sản phẩm tính là nơi mà lại lưu trữ lên tiếng cùng tính tân oán. Một máy vi tính chẳng thể biết lưu ý đến - nó bắt buộc được nói chính xác hầu như gì để làm. Rất các tính toán thù trở ngại có thể được thiết kế khôn cùng nhanh lẹ bên trên laptop.


3. Practice Task 1


Choose the word that has main bức xúc placed differently from the others(Chọn một trường đoản cú bao gồm nhận âm khác cùng với phần đông tự còn lại)

1. a. generous b. suspicious c. constancy d. sympathy

2. a. acquaintance b. unselfish c.

Xem thêm: Tài Khoản Game Là Gì ? Cách Tạo Tài Khoản Và Thêm Bạn Bè Trong Game Center

attraction d. humorous

3. a. loyalty b. success c. incapable d. sincere

4. a. carefully b. correctly c. seriously d. personally

5. a. excited b. interested c. confident d. memorable

6. a. organise b. decorate c. divorce d. promise

7. a. refreshment b. horrible c. exciting d. intention

8. a. knowledge b. maximum c. athletics d. marathon

9. a. difficult b. relevant c. volunteer d. interesting

10. a. confidence b. supportive sầu c. solution d. obedient


4. Practice Task 2


Passive sầu voice(Thể bị động)

1. My father waters this flower every morning.

2. John invited Fiomãng cầu to his birthday buổi tiệc ngọt last night.

3. Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

4. We should clean our teeth twice a day.

5. Our teachers have sầu explained the English grammar.

6. Some drunk drivers caused the accident in this city.

7. Tom will visit his parents next month.

8. The manager didn’t phone the secretary this morning.

9. Did Mary buy this beautiful dress?

10. I won’t hang these old pictures in the living room.

11. The German didn’t build this factory during the Second World War.

12. The Greens are going to paint this house and these cars for Christmas Day.

13. Ann had fed the cats before she went to the cinema.

14. The students have discussed the pollution problems since last week.

15. Have sầu the thieves stolen the most valuable painting in the national museum?


5. Multiple-choice


Để ôn lại những tự vựng về chủ đề "School Education System" cùng những điểm ngữ pháp vào Unit 4, mời các em thuộc có tác dụng bàitrắc nghiệm Unit 4 Language FocusTiếng Anh 12 tức thì dưới đây.

Trắc Nghiệm


6. Conclusion


Qua bài học kinh nghiệm này, các em yêu cầu ghi lưu giữ điểm ngữ pháp quan trọng đặc biệt trong bài học như sau

Revision : Passive Voice (Thể bị động)

a. Form (Dạng):Thể tiêu cực được cấu lạo vì chưng một dạng của hễ từ BE và thừa khđọng phân từ bỏ (past participle) của đụng từ bỏ chính.

BE + Past Participle (P..Phường.)

b. Structure (Cấu trúc)

Thì đơn(Simple tenses).

S+ V + O + M. (M : modifier: bửa từ)

⇒ S(O) + Be + Phường.Phường + M + by O.

They built this bridge in 1998. (Họ xây cầu này năm 1998.)

⇒ This bridge was built in 1998.

Thì Tiếp diễn(Continuous tenses).

S + be + V-ing + O + M

⇒ S+he + being + P..P.. + M + by O

They are pulling down very old houses. (Họ kéo sập phần đa bên qua xưa.)

⇒ Very old houses are being pulletl down

Thì Hoàn thành(Perfect tenses).

S + have + p.p. + o + M.

⇒S + have sầu + been + P..P. + M + by o.

People have sầu buill many hotels. (Người ta xây nhiều khách sạn.)

⇒ Many hotels have sầu been built.

Modals in passive(Kthi thoảng cồn từ bỏ sống thể bị động)

S + modal + V + O + M.

⇒ S + modal + be + P..P.. + M + by O.

People must observe sầu traffic laws. (Dân bọn chúng nên tuân giữ lại qui định giao thông.)

⇒ Traffic laws must he observed.

Two-object verbs in passive(Động từ bỏ gồm nhì túc lừ làm việc thể bị động)

S+ V + Oi + Od + M.

⇒a. S(Oi) + be + Phường.P.. +Od + M + byO.

⇒ b. S (Od) + be + P..Phường. + prep + Oi + M + by O.

Od : direct object (túc lừ / tân ngữ trực tiếp)

Oi: indirect object (tức từ / tân ngữ con gián tiếp)

They gavepoor people(Oi)many presents(Od).(Họ cho người nghèo những quà.)

⇒ a. Poor people were given many presents,

b. Many presents were given lớn poor people.

Verbals / Phrasal verbs in passive(Động từ kép làm việc thể bị động).

S + V + particle + O + M.

⇒ S + be + P.P.. + particle + M + by O.

Theyput offthe plan. (Họ hoãn dự án công trình.)

⇒ The plan wasputoff.

Adverbs of manner with passive verbs(Trạng tự chi thể bí quyết với đụng từ bị động)

S + V + O + adv. of manner.

⇒ S + be + adv. of manner + P.P. + by ơ.

They considered the proposal carefully.(Họ chăm chú lời ý kiến đề xuất kĩ lưỡng.)

⇒The proposal was carefully considered.

Object of the verb is a clause(Túc từ một mệnh đề)

S1 + V1 + (that) + S2 + V2 + O