Unit 9 lớp 10 language focus

Phần trung tâm kỹ năng và kiến thức của unit này nói về về kiểu cách phân phát âm vào giờ đồng hồ Anh, cũng tương tự ôn tập ngữ pháp cùng từ vựng về should với câu ĐK loại 2. Bài viết cung ứng những từ bỏ vựng với cấu tạo bắt buộc để ý cũng như giải đáp giải bài tập vào sách giáo khoa.


*

PRONUNCIATION(Phát âm)

Listen & repeat (Nghe với nói lại)

Practise these sentences (Thực hành nói hồ hết câu sau)

1. Let’s have sầu some beer, dear.2. What a good idea! The atmosphere here is very clear.3. Where are my shoes? They are nowhere here.4. Have you looked carefully everywhere?5. I am sure he is far from poor.6. Well, actually he usaully wears casual clothes.

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 10 language focus

GRAMMAR AND VOCABULARY(Ngữ pháp cùng tự vựng)

Should

Exercise 1.For each situation in brackets write a sentence withshouldorshouldn"t+ one of the phrases in the box below.

Xem thêm: Serial Number Là Gì Làm Sao Tôi Có Được Serial Number, Serial Number Là Gì

(Với mỗi trường hợp vào ngoặc, viết một câu vớishouldhoặcshouldn"t+ một nhiều tự trong khung sau đây.)

1.She should go away for a few days. (Cô ấy phải đi lượn lờ đâu đó một vài ba ngày.)2.You should look for another job. (Quý Khách đề nghị tìm một quá trình khác.)3.He shouldn"t go to bed so late. (Anh ấy không nên đi ngủ vượt muộn.)4.You should take a photograph. (Quý Khách bắt buộc chụp một tấm hình.)5.She shouldn"t use her car so much. (Cô ấy không nên đi xe hơi không ít.)6.He should put some pictures on the wall. (Anh ấy cần treo một vài ba tranh ảnh bên trên tường.)

Exercise 2.Read the situations and write sentences withI think / I don"t think... should....(Đọc các trường hợp sau và viết các câu vớiI think / I don"t think... should....)

1. I don"t think they should get married. (Tôi không nghĩ là họ yêu cầu kết giao.)2. I think smoking should be banned, especially in restaurants. (Tôi nghĩ về thuốc lá yêu cầu bị cấm, đặc biệt là vào quán ăn.)3. I don"t think you should go out this evening. (Tôi không nghĩ là bạn nên đi ra ngoài vào về tối nay.)4. I think the trùm should resign. (Tôi nghĩ sếp đề xuất tự chức.)

Conditional sentence type 2(Câu ĐK loại 2)

Exercise 3.Put the verbs into the correct size.(Cho dạng đúng của động từ bỏ.)

1.They would be rather offended if I __didn’t go__ khổng lồ see them. (Họ sẽ khá khó chịu ví như tôi chưa tới gặp gỡ họ.)2. If you exercised more, you __would feel__ better. (Nếu bạn bọn dục nhiều hơn nữa, bnj sẽ thấy khỏe mạnh rộng.)3. If I were offered the job, I think I __would take__ it. (Nếu tôi được giao các bước đó, tôi vẫn dấn.)4. I’m sure Anny will lend you the money, I’d very surprised if she __refused__. (Tôi chắc hẳn rằng Anny đã cho mình mượn chi phí, tôi sẽ rất kinh ngạc giả dụ cô ấy khước từ đấy.)5. If I sold my oto, I __wouldn’t get__ much money for it. (Nếu tôi cung cấp ô tô, tôi vẫn chẳng được rất nhiều chi phí từ bỏ nó đâu.)6. A lot of people would be out of work if the factory __closed down__. (Nhiều fan vẫn thất nghiệp nếu xí nghiệp tạm dừng hoạt động.)7. What would happen if I __pressed__ that red button? (Điều gì đang xẩy ra trường hợp tôi nhấn nút ít đỏ đó?)8. Liz gave sầu me this ring. She __would be__ very upmix if I lost it. (Liz bộ quà tặng kèm theo tôi cái nhẫn này. Cô ấy sẽ khá bi hùng trường hợp tôi làm mất nó.)9. Mark and Carol are expecting us. They would be very disappointed if we __didn’t come__. (Mark và Carol đang hy vọng chờ Cửa Hàng chúng tôi. Họ sẽ rất bế tắc nếu chúng tôi chưa tới.)10. Would Tyên mind if I __borrowed__ his bicycle without asking him? (Tim có pthánh thiện lòng ví như tôi mượn xe đạp điện của anh ấy mà lại ko hỏi trước không?)11. If somebody __walked__ here with a gun, I’d be very frightened. (Nếu bao gồm ai đó đi tại đây với cùng 1 cây súng, tôi sẽ rất hại.)12. I’m sure Sue __would understand__ if you explained the situation lớn her. (Tôi chắc hẳn rằng Sue đang phát âm nếu bạn phân tích và lý giải tình hình mang đến cô ấy.)