VIẾT 1 ĐOẠN VĂN BẰNG TIẾNG ANH VỀ HEALTH

Viết 1 Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Health ❤️️ 15 Bài Hay ✅ Giới Thiệu Tuyển Tập Tài Liệu Tiếng Anh Đặc Sắc Để Giúp Bạn Học Tốt Ngoại Ngữ.

Bạn đang xem: Viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh về health


Viết Một Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sức Khoẻ – Mẫu 1

Viết một đoạn văn bằng tiếng Anh về sức khoẻ là đề tài quen thuộc và phổ biến trong các bài kiểm tra. Dưới đây là bài mẫu để bạn đọc cùng tham khảo.

Xem thêm: Year Of The Buffalo - Tuổi Đinh Sửu Hợp Tuổi Nào & Màu Gì

Tiếng Anh

Being healthy should be a part of our lifestyle as a whole. Good health and a happy mind are priceless possessions that one can have. If one is healthy, he or she can always work on getting wealth, however, wealth without good health is useless. Going on a daily walk, pursuing a hobby, staying fit, eating well can be various ways to maintain your health.

It is necessary to live a healthy life to prevent chronic diseases and illnesses. It is also important to feel good about yourself and take care of your health for enhanced self-esteem and self-image. Good health brings us joy, happiness and gratefulness. Adopting a healthy lifestyle by doing what is right for your body hence becomes really important for us at a young age.


Tiếng Việt

Sống khỏe mạnh cần phải là một phần trong lối sống của chúng ta. Một sức khỏe tốt và tâm hồn vui vẻ là tài sản vô giá mà mỗi người muốn có được. Nếu một người khỏe mạnh, người đó luôn có thể làm việc để có được sự giàu có, tuy nhiên, sự giàu có mà không có sức khỏe tốt là vô ích. Đi bộ hàng ngày, theo đuổi sở thích, giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ có thể là những cách khác nhau để duy trì sức khỏe của bạn.

Cần sống lành mạnh đề phòng ốm đau, bệnh tật. Điều quan trọng là cảm thấy hài lòng về bản thân và chăm sóc sức khỏe của bạn để nâng cao lòng tự trọng và hình ảnh bản thân. Sức khỏe tốt mang lại cho chúng ta niềm vui, hạnh phúc và lòng biết ơn. Sống một lối sống lành mạnh bằng cách làm những gì phù hợp với cơ thể của bạn vì thế đã trở nên thực sự quan trọng đối với chúng ta khi còn trẻ.

Giới thiệu cùng bạn