Ý NGHĨA TÊN TUẤN ANH

*

Bạn đang xem: Ý nghĩa tên tuấn anh

Bộ 170 阜 phụ <4, 7> 阮阮 nguyễnruǎn, juàn, yuán(Danh) Nước Nguyễn 阮, tên một nước ngày xưa, ni thuộc tỉnh Cam Túc 甘肅.(Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch 阮籍, Nguyễn Hàm 阮咸 hai chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn 晉, cho nên mượn dùng như chữ điệt 姪.(Danh) Đàn Nguyễn.(Danh) Họ Nguyễn.
Bộ 9 人 nhân <7, 9> 俊俊 tuấnjùn(Danh) Người tài giỏi, tài trí vượt bậc. ◎Như: tuấn kiệt 俊傑 người tài giỏi. ◇Mạnh Tử 孟子: Tôn hiền sử năng, tuấn kiệt tại vị 尊賢使能, 俊傑在位 (Công Tôn Sửu thượng 公孫丑上) Tôn trọng kẻ hiền, dùng người có khả năng, bậc tài giỏi sẽ ở tại vị.(Tính) Tài giỏi xuất chúng. ◇Tào Thực 曹植: Nhược phù Điền Văn, Vô Kị chi trù, nãi thượng cổ đưa ra tuấn công tử dã 若夫田文, 無忌之儔, 乃上古之俊公子也 (Thất khải 七啟) Những người như Điền Văn, Vô Kị, mới là những công tử tài giỏi thời thượng cổ vậy.(Tính) Diện mạo xinch đẹp. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Lão tổ tông thả biệt vấn, chỉ thuyết bỉ ngã tuấn bất tuấn? 老祖宗且別問, 只說比我俊不俊 (Đệ lục thập cửu hồi) Bà thử coi kĩ coi, so với cháu, có đẹp không?1. <俊秀> tuấn tú 2. <英俊> anh tuấn 3. <俊傑> tài năng 4. <俊士> tuấn sĩ

Xem thêm: Có Mẹ Nào Biết Half And Half Là Gì, Nghĩa Của Từ Half

俊 gồm 9 nét, cỗ nhân: người(9)峻 gồm 10 đường nét, cỗ sơn: núi non(46)捘 bao gồm 10 đường nét, cỗ thủ: tay(64)浚 tất cả 10 đường nét, bộ thuỷ: nước(85)隽 gồm 10 nét, bộ truy: chim đuôi ngắn(172)馂 gồm 10 đường nét, cỗ thực: ăn(184)骏 gồm 10 nét, cỗ mã: con ngựa(187)畯 gồm 12 nét, cỗ điền: ruộng(102)睃 bao gồm 12 nét, bộ mục: mắt(109)雋 bao gồm 13 đường nét, bộ truy: chim đuôi ngắn(172)餕 bao gồm 15 nét, cỗ thực: ăn(184)儁 bao gồm 15 nét, bộ nhân: người(9)寯 tất cả 16 nét, cỗ miên: căn hộ mái che(40)濬 gồm 17 nét, bộ thuỷ: nước(85)駿 có 17 đường nét, bộ mã: con ngựa(187)
Bộ 85 水 tdiệt <5, 8> 泱泱 ương, anhyāng, yǎng(Tính) Ngùn ngụt, khí mây ùn lên.(Tính) Sâu thẳm, mông mênh. ◎Như: ương ương 泱泱: (1) Sâu, rộng (nước). (2) To, lớn. § Thường dùng nói về âm thanh khô. (3) Khí mây ùn ùn.Một âm là anh. § Thông anh 英.
泱 gồm 8 đường nét, bộ thuỷ: nước(85)英 bao gồm 9 đường nét, bộ thảo: cỏ(140)婴 có 11 nét, bộ nữ: nữ giới, phụ nữ, bọn bà(38)瑛 bao gồm 13 đường nét, bộ ngọc: kim cương, ngọc(96)嘤 có 14 đường nét, bộ khẩu: cái miệng(30)撄 tất cả 14 nét, cỗ thủ: tay(64)缨 gồm 14 nét, cỗ mịch: tua tơ nhỏ(120)罂 có 14 nét, bộ phẫu: đồ gia dụng sành(121)樱 có 15 nét, cỗ mộc: gỗ, cây cối(75)璎 bao gồm 15 đường nét, cỗ ngọc: vàng, ngọc(96)甇 bao gồm 15 đường nét, bộ ngõa: ngói(98)甇 gồm 15 nét, bộ ngõa: ngói(98)瘿 có 16 đường nét, bộ nạch: dịch tật(104)鹦 gồm 16 đường nét, cỗ điểu: bé chim(196)霙 có 17 đường nét, cỗ vũ: mưa(173)嬰 tất cả 17 đường nét, cỗ nữ: nữ giới, phụ nữ, bọn bà(38)甖 có 19 nét, bộ ngõa: ngói(98)嚶 có đôi mươi đường nét, cỗ khẩu: mẫu miệng(30)攖 có đôi mươi nét, cỗ thủ: tay(64)罌 tất cả 20 đường nét, bộ phẫu: đồ dùng sành(121)櫻 tất cả 21 đường nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)瓔 bao gồm 21 đường nét, cỗ ngọc: vàng, ngọc(96)癭 bao gồm 22 đường nét, cỗ nạch: bệnh dịch tật(104)纓 bao gồm 23 nét, bộ mịch: sợi tơ nhỏ(120)鸚 có 28 nét, cỗ điểu: nhỏ chim(196)